]]>

Arrangement

Veje til nulemissionssamfundet

Pensionistforeningen har inviteret formand for Danmarks Grønne Investeringsfond, Anders Eldrup, til at fortælle om de overvejelser, kommissionen har gjort for at omstille transportsektoren til elbiler, og hvad der skal til på andre områder - fx energiområdet - for at nå målet.

Hvad handler arrangementet om?

Anders Eldrup er formand for Danmarks Grønne Investeringsfond og tidligere formand for elbilkommissionen.

Anders Eldrup vil fortælle om de overvejelser kommissionen har gjort for at omstille transportsektoren til elbiler. Han vil også komme ind på, hvad der skal til på andre områder for at nå målet på fx energiområdet, og hvordan virksomhederne går ind i den grønne omstilling.

Folketinget har med et stort flertal besluttet, at Danmark i 2030 skal have reduceret sin drivhusgasudledning med 70% sammenlignet med niveauet i 1990. Det er også besluttet, at drivhusgasreduktionen skal fortsætte efter 2030, så Danmark er klimaneutral i 2050.

Transportsektoren står for cirka en fjerdedel af de samlede danske CO2-udledninger, og de ambitiøse reduktionsmål betyder, at transportsektoren skal yde betydelige bidrag til reduktionen af CO2-udledningen.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle