]]>

Arrangement

Værdiskred i den ubestikkelige danske arbejdskultur?

Ser vi en stigende tendens til fusk, svindel, bestikkelse og ligegyldighed på de danske arbejdspladser? Hvad skete der med ubestikkeligheden - er der sket et skred i værdierne? Og hvad kan vi gøre for at ændre situationen?

Hvad handler arrangementet om?

Vi vil på dette gå hjem-møde undersøge status på magtmisbrug i arbejdskulturen på det danske arbejdsmarked.

Firmaet 'Transparency International Danmark' indleder med at give et overblik over udfordringerne med misbrug af betroet magt for egen vindings skyld i Danmark i dag.

Vi undersøger, hvilke løsninger der kan gøres brug af for at bringe problemer frem i lyset på arbejdspladserne.

Herefter har vi et indlæg fra foreningen 'Veron - whistleblowerorganisationen i Danmark', der fortæller om deres erfaringer med at komme igennem som individ i de strukturer, der findes, og hvordan whistleblowerordninger kan bruges.

Vi slutter af med en debat om, hvad vi som faglige organisationer kan gøre for at støtte medlemmer med at komme frem med kritiske røster. Kan vi ændre på samarbejdssystemer, arbejde for whistleblowerordninger eller lignende for at gøre det lettere at komme igennem?

Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i Lønmodtagerorganisationer og AC-organisationer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle