]]>

Arrangement

Ungdomskriminalitetsnævnet

Vi kigger på nævnets praksis, muligheder og udfordringer. Hvordan er de kommet i gang? Hvilke erfaringer er der høstet indtil nu?

Online

Hvad handler webinaret om?

Der er oprettet ungdomskriminalitetsnævn (UKN) i hele Danmark fra 1. januar 2019. UKN har til formål at forebygge ungdomskriminalitet igennem en målrettet individuel indsats over for børn og unge i alderen 10-17 år. Børn og unge, der er mistænkt eller dømt for kriminalitet, som kan føre/har ført til fængselsstraf, kan af UKN pålægges både kortvarige og langvarige reaktioner, som af nævnet vurderes at kunne bidrage til forebyggelse af fremtidig kriminalitet hos den enkelte.

Politiet har til opgave at tage initiativ til indbringelse af et barn eller en ung for UKN, og de sociale myndigheder har til opgave at foretage udredning vedrørende barnets/den unges baggrund samt at afgive en indstilling til UKN. Nævnet er sammensat af en repræsentant fra henholdsvis politi og socialforvaltning samt en dommer og tager på baggrund af de forelagte oplysninger stilling til, hvilke indsatser der skal iværksættes over for barnet/den unge.

På mødet præsenteres arbejdsprocessen forud for et møde i UKN. Endvidere præsenteres videnskabelige erfaringer med bestræbelser på at forudsige børn og unges kriminalitet. Endelig bidrager enkelte retlige og retspolitiske refleksioner til belysningen af emnet, før der åbnes for diskussion blandt deltagerne.

Arrangementet arrangeres af Djøf, Dansk Kriminalistforening og den retspolitiske tænketank Forsete. Arrangementet indgår i en række markeringer af Forsetes 10-års jubilæum.

Her kan du kan læse mere om Dansk Kriminalistforening.

Praktiske informationer

  • Mødet vil foregå via videotjenesten Zoom.
  • Online-arrangementet kræver din aktive deltagelse med lyd via pc/tablet/mobil, og det vil derfor være en god idé at have et headset parat.
  • Vi anbefaler at du deltager med dit billede (webkamera).
  • På dagen får du tilsendt et link og nærmere information om online-arrangementet.
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
  • Der er lydtjek 15 minutter, før vi begynder.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle