]]>

Arrangement

Udvisning af psykisk afvigende udlændinge

Kom med, når Dansk Kriminalistforening sætter fokus på udvisning af psykisk afvigende udlændinge.

Hvad handler arrangementet om?

Danmark blev i oktober 2019 i Savran-dommen dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at udvise en psykisk syg kriminel udlænding til Tyrkiet, idet man fandt, at det ville være i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3, at udvise klageren, fordi han ikke ville modtage tilstrækkelig behandling i landet.

Klageren havde forinden forsøgt at få omgjort udvisningsbeslutningen i Danmark med samme begrundelse, men dette blev afvist af Østre Landsret. Personer, der idømmes en særforanstaltning i stedet for almindelig straf, kan, efter en konkret afgørelse i forbindelse med dom for strafbare forhold, tillige blive udvist efter udlændingelovens regler.

Anklager Nana Kryger la Cour vil redegøre for de særlige regler for dette samt de særlige regler om efterfølgende prøvelse af udvisningen efter udlændingelovens § 50a, hvor domstolene skal vurdere, om de helbredsmæssige forhold på udskrivelsestidspunktet afgørende taler imod en udsendelse.

Seniorforsker Peter Vedel Kessing vil herefter diskutere, hvorvidt det er i strid med menneskerettighederne at udvise psykisk syge kriminelle udlændinge?

Her kan du kan læse mere om Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle