]]>

Arrangement

Udfordringen fra Kina

19% af jordens befolkning er begyndt at fylde som 19% af jordens befolkning. Foredrag ved Carsten Boyer Thøgersen.

Hvad handler arrangementet om?

Hvis vi i Danmark og Europa skal sikre vores levefod og konkurrenceevne, skal vores analyse af Kina være nøgtern.

Danmarks økonomiske vækst har i over ti år været flad. Vi er i dag akkurat nået op over et bruttonationalprodukt svarende til det, vi havde i 2007. Kinas økonomi er i samme periode blevet næsten firdoblet. Det vil sige, at Kina nu har fire gange så mange ressourcer til uddannelse, forskning, infrastruktur og velfærd. Og til hæren og rumforskning.

Europa skal anerkende den kinesiske udfordring, herunder vore egne muligheder i et fortsat fornuftigt europæisk og kinesisk samarbejde og styrke samarbejdet inden for EU. Analysen skal være baseret på viden og med indsigt i kinesiske forhold.

Hør Carsten Boyer Thøgersens foredrag, som starter kl. 15. Vi serverer kaffe og kage fra kl. 14.30.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle