]]>

Arrangement

Udenrigspolitik uden Grønland

Martin Breum og Per Stig Møller diskuterer, hvilken betydning Grønland har for dansk udenrigspolitik.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Mange i Grønland drømmer om, at landet kan opnå at blive udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk selvstændigt. Hvis det sker, hvordan vil det så påvirke Danmarks stilling på den internationale scene og hvordan har det betydning for processen henimod en eventuel selvstændighed? Kom og hør Martin Breum og Per Stig Møller debattere emnet. 

Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik varetages af den danske regering, og det åbner helt automatisk nogle døre og giver taletid for Danmark på den udenrigspolitiske scene, som vi ellers ikke ville have haft adgang til. Nogle taler ligefrem om trumfkortet ”Grønlandskortet”, når regeringen fx forhandler med USA. Men det giver samtidig en masse gnidninger med den grønlandske regering, fx da de ønskede en ligeværdig rolle i Arktisk Råd og endte med at udeblive fra mødet. Ligger diskussionen om en eventuel uranudvinding under udenrigs- og sikkerhedspolitik og dermed på danske politikeres hænder eller hører det under råstofområdet, som Grønland selv er ansvarlig for?

På dette debatmøde sætter vi fokus på udenrigspolitikken og dens betydning for Grønlands mulighed for selvstændighed. Ønsker de danske politikere ikke en øget selvstændighed for Grønland af frygt for at miste ørenlyd på den internationale scene? Og hvordan spiller Kina en rolle i denne sammenhæng?

Moderator er Marc Jacobsen, ph.d. studerende ved Institut for Statskundskab, og forsker i Danmarks og Grønlands udenrigspolitiske relationer i Arktis.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

 

Se alle