Kursus

Lederuddannelse for ledere i uddannelsessektoren

Nyt kursusindhold - ny pris. Styrk dine professionelle og personlige kompetencer som pædagogisk leder. Du får et teoretisk fundament og praktiske metoder målrettet din særlige lederrolle.

Startdato og sted

27. marts 2020
København SV

Varighed

7 dage
09:00

Pris

23.800 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du er chef eller leder eller på en uddannelses- eller undervisningsinstitution.

Du har ansvaret for udvikling og læring som eksempelvis uddannelseschef, uddannelsesleder eller pædagogisk leder.

Er du på vej til at blive leder, kan du også få et stort udbytte af at deltage.

 

På uddannelsen får du:

 • viden til at styrke dine professionelle og personlige kompetencer som pædagogisk leder
 • et teoretisk fundament for din pædagogiske ledelse og din teamledelse
 • konkrete metoder til at observere undervisning og give feedback
 • træning i at bruge aktionslæringsprojekter i jeres pædagogiske praksis
 • viden om og øvelse i teamledelse fra et systemisk perspektiv
 • metoder til at skabe en effektiv samarbejdskultur i teams
 • begreber og metoder til og øvelse i professionelle samtaler – fra de svære til de udviklende.

Uddannelsens opbygning

Djøfs uddannelse for ledere i uddannelsessektoren er en kompetencegivende efteruddannelse målrettet pædagogiske ledere og de særlige vilkår, der gælder i sektoren. Uddannelsen giver dig en større forståelse for det system, du er en del af, og du får en stærkere ledelsesmæssig forankring både i dig selv og i forhold til dine leder- og teamkolleger. 

Uddannelsen skærper dine personlige og faglige kompetencer som pædagogisk leder af teams og enkeltpersoner. Du får en teoretisk indsigt og konkrete praktiske metoder, du kan anvende med det samme. 

Uddannelsen består af 6 undervisningsdage og 1 træningsdag. 
Du tager 2 moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse, som giver 10 ECTS-point i alt. 
Du har mulighed for at tilkøbe individuel træning i kommunikation og svære samtaler.

 • Før start

  Du medbringer en case fra din egen praksis, der beskriver nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, du møder i din hverdag. Inden kursusstart modtager du input til, hvordan du bedst forbereder dig.

  Læs mindre
 • Modul 1

  27. marts, 17. april og 1. maj 2020. Alle dage kl. 9.00-16.00

  Aflevering opgave: 28. maj 2020
  Eksamen: uge 24-26

  På første modul lander du i maskinrummet for den pædagogiske leder.
  Du udvider din viden om, hvordan du gennem ledelse af fagprofessionelle kan skabe læringsrammer, der bidrager aktivt til elevernes eller de studerendes faglige og personlige udvikling. 

  Undervejs hører du en række oplæg fra rektorer og uddannelseschefer, som giver deres bud på, hvordan du bedst lykkes og gør en forskel i rollen som pædagogisk leder.

  Modulet giver dig:

  • viden og teori om din pædagogiske ledelse i erhvervspædagogiske og gymnasiale institutioner
  • begreber og et teoretisk bagtæppe for en anerkendende og guidende pædagogisk praksis
  • metoder til at give konstruktiv og anvendelig feedback til dine medarbejdere
  • metoder til at guide den enkelte underviser og det enkelte team i faglighed, didaktik og pædagogik
  • indblik i, hvordan du kan være medskaber af et lærende miljø
  • værktøjer til og øvelse i at facilitere udviklende og samskabende samtaler om læring og dannelse. 
 • Træningsdag 1

  15. maj 2020, kl. 9.00-16.00

  På træningsdagen får du indarbejdet og øvet observations- og feedbackmetoder til pædagogisk ledelse. Du træner konkrete og praksisnære lederfærdigheder under supervision af underviserne. Du lærer også at sætte træningsprojekter i gang på din arbejdsplads.

  Dagen giver dig:

  • overblik over observationsmetoder og deres formål og faldgruber
  • kendskab til og øvelse i konstruktionistisk feedbackteknik i praksis
  • kendskab til de konkrete aktionslæringsmetoder og værktøjer, som du kan bruge til at forbedre din praksis, når du hjælper enkeltpersoner og teams med at gennemføre pædagogiske eller didaktiske eksperimenter
  • konkrete metoder til at afholde og facilitere didaktiske samtaler med enkelte lærere i relation til varetagelse af undervisningen
  • metoder til at gennemføre didaktiske samtaler med teams med henblik på at efterbehandle data om elevernes trivsel og læring.

  Du får og giver personlig feedback i løbet af træningsdagen.

 • Modul 2

  30. oktober, 13. november og 27. november 2020. Alle dage kl. 9.00-16.00

  Aflevering opgave: 14. januar 2021
  Eksamen: uge 5-6

  På modul 2 lærer du, hvordan du leder et team og skaber en effektiv samarbejdskultur. Du får viden om teamudvikling og teamdynamikker og metoder, du kan anvende i din daglige ledelse. Du får hovedsageligt indblik i en systemisk forståelse af teams og teamsamarbejde.

  Modulet giver dig:

  • viden og teori om teamledelse og teamudvikling
  • metoder til facilitering af teamledelse
  • viden om og metoder til at lede et team, så det arbejder effektivt og har et stærkt samarbejde
  • indsigt og øvelse i at anvende metoderne feedback og aktionslæring til at hjælpe teams med at holde et pædagogisk og didaktisk fokus
  • indblik i de særlige dynamikker, der knytter sig til teams
  • forståelse for og metoder til konflikthåndtering. 

Hvem underviser?

Margrethe Gade

Margrethe Gade
Cand.mag., coach, U-teorifacilitator og lærebogsforfatter

Margrethe har undervist på Diplomuddannelsen i ledelse siden 2009. Hun har en bred erfaring fra en række moduler. Hun har særligt forstand på ledelse af pædagogiske institutioner, fordi hun i en lang årrække var uddannelsesleder, uddannelseschef og forstander på erhvervsakademier og VUC.

Margrethe er medforfatter til tre bøger om coaching og en bog om ledelse.

Malene Ringvad

Malene Ringvad
Cand.mag., MPM, coach, supervisor og lærebogsforfatter

Malene har undervist på Diplomuddannelsen i ledelse siden 2007. Hun arbejder dagligt med uddannelse, supervision og praksistræning af ledere på forskellige uddannelsesinstitutioner som gymnasier, erhvervsskoler, folkeskoler og universiteter. Hun har en baggrund som lektor og uddannelsesleder på, og hun har skrevet lærebøger om faglig og pædagogisk ledelse.

Uddannelsens form

Uddannelsen er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog om og refleksion over teori og praksis. 
 • Forberedelse – til hver undervisningsgang vil der være forberedelse i form af litteraturlæsning og opgaveløsning.
 • Konkret træning i at facilitere, at holde vanskelige samtaler med feedback, at observere pædagogisk praksis, at give feedback til medarbejdere og at anvende aktionslæring.
 • Konkrete cases – udgangspunktet er i din konkrete praksis: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Alt foregår i et fortroligt rum.Eksamen – hvert modul afslutter du med en eksamen på diplomniveau. Du har mulighed for at løse konkrete udfordringer fra din organisation i eksamensopgaverne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  23.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  23.800 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  25.500 kr. (ekskl. moms)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. grundbøger (ca. kr. 3.000,-)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1:
  27. marts, 17. april og 1. maj 2020

  Træningsdag:
  15. maj 2020

  Modul 2:
  30. oktober, 13. november og 27 .november 2020

 • Sted
 • Scandic Sydhavnen, Sydhavns Pl. 15, 2450 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 32054
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  27. februar 2020


  Afmeldingsfrist
  27. februar 2020
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Overnatning
 •  

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle