]]>

Kursus

Lederuddannelse for ledere i uddannelsessektoren

Nyt kursusindhold - ny pris. Styrk dine professionelle og personlige kompetencer som pædagogisk leder. Du får et teoretisk fundament og praktiske metoder målrettet din særlige lederrolle.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du er chef eller leder eller på en uddannelses- eller undervisningsinstitution.

Du har ansvaret for udvikling og læring som eksempelvis uddannelseschef, uddannelsesleder eller pædagogisk leder.

Er du på vej til at blive leder, kan du også få et stort udbytte af at deltage.

 

På uddannelsen får du:

 • viden til at styrke dine professionelle og personlige kompetencer som pædagogisk leder
 • et teoretisk fundament for din pædagogiske ledelse og din teamledelse
 • konkrete metoder til at observere undervisning og give feedback
 • træning i at bruge aktionslæringsprojekter i jeres pædagogiske praksis
 • viden om og øvelse i teamledelse fra et systemisk perspektiv
 • metoder til at skabe en effektiv samarbejdskultur i teams
 • begreber og metoder til og øvelse i professionelle samtaler – fra de svære til de udviklende.

Denne uddannelse har ikke flere afholdelser

Uddannelsens opbygning

Djøfs uddannelse for ledere i uddannelsessektoren er en kompetencegivende efteruddannelse målrettet pædagogiske ledere og de særlige vilkår, der gælder i sektoren. Uddannelsen giver dig en større forståelse for det system, du er en del af, og du får en stærkere ledelsesmæssig forankring både i dig selv og i forhold til dine leder- og teamkolleger. 

Uddannelsen skærper dine personlige og faglige kompetencer som pædagogisk leder af teams og enkeltpersoner. Du får en teoretisk indsigt og konkrete praktiske metoder, du kan anvende med det samme. 

Uddannelsen består af 6 undervisningsdage og 1 træningsdag. 
Du tager 2 moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse, som giver 10 ECTS-point i alt. 
Du har mulighed for at tilkøbe individuel træning i kommunikation og svære samtaler.

Uddannelsens form

Uddannelsen er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog om og refleksion over teori og praksis. 
 • Forberedelse – til hver undervisningsgang vil der være forberedelse i form af litteraturlæsning og opgaveløsning.
 • Konkret træning i at facilitere, at holde vanskelige samtaler med feedback, at observere pædagogisk praksis, at give feedback til medarbejdere og at anvende aktionslæring.
 • Konkrete cases – udgangspunktet er i din konkrete praksis: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Alt foregår i et fortroligt rum.Eksamen – hvert modul afslutter du med en eksamen på diplomniveau. Du har mulighed for at løse konkrete udfordringer fra din organisation i eksamensopgaverne.

Se alle