Arrangement

True Storytelling - nyt etisk ledelses- og strategiværktøj

True Storytelling er et nyt etisk strategi- og ledelsesværktøj, der bygger bro mellem krav til forandringer og længslen efter mening hos medarbejderne i organisationen. Vi er så heldige at få besøg af den amerikanske professor i storytelling David Boje, der sammen med det danske udviklingsfirma Old Friends Industries har udviklet metoden True Storytelling, som består af 7 enkle pricipper. Den danske rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg vil fortælle om, hvordan han er inspireret af metoden og konkret bruger storytelling i sit arbejde.

Startdato og varighed

16. maj 2018
1 dag(e)

Tid og sted

17:00-20:00
København K

Pris

Gratis
Medlemmer

Hvad handler arrangementet om?

Hvordan bliver vi bedre til at skabe ejerskab til nye forandringer og strategier?

Det er kernen i dette arrangement om det nye etiske ledelses og strategiværktøj, True Storytelling, som består af 7 enkle principper, du kan bruge som leder eller ansvarlig for arbejde med strategier. Principperne tager afsæt i mange års forskning fra den amerikanske professor i storytelling David Boje, som vi er heldige at have med. Han vil sammen med Jens Larsen fra Old Friends Industries fortælle om baggrunden og historier om, hvordan vi med afsæt i de 7 principper kan arbejde etisk og fleksibelt med at skabe ejerskab til strategier, men også de udfordringer, der altid er i strategiarbejdet.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fortæller om, hvordan han bruger storytelling i sit arbejde som leder, og hvordan han er inspireret af True Storytelling.

Du vil blandt andet høre om, hvor vigtigt det er, at du selv opfatter strategien som sand og bæredygtig. Vigtigheden af at skabe plads til andres fortællinger og indtænke dem i strategien.

Du får en helt ny vinkel på, hvordan du kan arbejde med etik og storytelling. Du vil få masser af ny inspiration og tid til at videndele og dele fortællinger med de andre deltagere.

 

Relevante Dokumenter

Hvem underviser?

Pris og praktisk info

Se alle