]]>

Arrangement

Træningssamling til EU's adgangsprøve 2018 - kort

Har du besluttet dig for at gå op til EU's ansættelsesprøve, generalists-concoursen i 2018? Så kan du få hjælp til selvhjælp ved at deltage i et træningsforløb i concoursens første del, stopprøven. Træningen finder sted både i Aarhus og København.

Hvad handler arrangementet om?

EU’s personalekontor, EPSO, udskriver til marts EU generalistadgangsprøve (concours).

Hvis du har besluttet dig for at tage prøven, så vil Udenrigsministeriet og Djøf gerne støtte dig i dine bestræbelser på at bestå den første del, stopprøven. 

NB: Dette forløb er målrettet dig, som måske endnu ikke har prøvet kræfter med concoursen, eller ikke kan deltage i alle samlingerne i det lange forløb. Du kan læse mere om det lange forløb nederst på siden.

Vi tilbyder en træningssamling for højt kvalificerede og motiverede deltagere i henholdsvis København og Aarhus, organiseret af den franske administrationsskole ENA (École Nationale d'Administration). ENA har specielt udviklet en træningssamling til netop forberedelse af EU's adgangsprøver, hvor du via dedikeret træning over to dage (se datoer nedenfor) med ENA-eksperter kommer gennem de enkelte dele af prøven.

Stopprøven kræver ihærdig træning og kan bestås med en fokuseret og dedikeret indsats.

Concoursen består af tre forskellige prøveforløb, hvor første del er stopprøven, som blandt andet består af en:

  • Sproglig logisk test
  • Numerisk test
  • Abstrakt test.

Testene tages på computer og afvikles under betydeligt tidspres.

Kravet for at gå videre til anden del af adgangsprøven er at få højeste besvarelsesprocent med rigtige svar. Du kan læse mere om anden og tredje del af concoursforløbet på EPSO's (EU's personaleudvælgelsekontors) hjemmeside - eller på Djøfs hjemmeside.

Kommer du igennem stopprøven, får du også tilbudt træning i adgangsprøvens øvrige dele.

Træningssamlingen

Kun de allermest kvalificerede og motiverede ansøgere bliver udvalgt til at deltage i træningssamlingen, og med din ansøgning forpligter du dig til at deltage i træningssamlingen, som finder sted:

Træningssamling i Aarhus: 

  • Mandag den 23. april kl. 16.00 til 20.00 og
  • tirsdag den 24. april kl 9.00 til 18.00.

Træningssamling i København:

  • Onsdag den 25. april kl. 16.00 til 20.00 og
  • torsdag den 26. april kl 9.00 til 18.00.

Ansøgning
Der udbydes et begrænset antal pladser, for at sikre deltagerne bedst muligt udbytte. For at komme i betragtning skal du tilmelde dig her på siden, og derefter svare på en række spørgsmål, som henviser til dine kvalifikationer i forhold til at kunne bestå concoursen. Kun de mest kvalificerede og motiverede ansøgere vil blive udvalgt til at deltage i træningssamlingen.

Bemærk: Ovenstående program er foreløbigt og uddybes over for deltagerne.
                 Du skal være dansk statsborger for at komme i betragtning til træningsforløbet, og du skal have en akademisk 
                 bachelorgrad senest den 31. juli 2018. Alle  ansøgere kommer i betragtning, også ikke-medlemmer af Djøf. 

NB:           Langt træningsforløb
                  Vi afholder også et langt concours træningsforløb, som består af et længere forløb med flere samlinger samt obligatoriske
                  studiegrupper.
                  Du kan læse mere og tilmelde dig her.

                 Arrangement om job og karriere i EU i Aarhus den 20. marts 
                
 Kom og bliv inspireret af EU's tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, mød Rita Hinek fra EU's
                 personaleudvælgelseskontor, EPSO, som fortæller om den kommende EU generalist-concours (adgangsprøve), og få
                 yderligere info om ovenstående træningsforløb.
                 Læs mere - og tilmeld dig her.

OK18        Den varslede strejke og lockout i den offentlige sektor kan få indflydelse på afholdelse af træningsforløbene. Hvis der
                 opstår ændringer af tidsplan eller lignende, vil du naturligvis blive orienteret om det.

 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle