]]>

Kursus

Totalentreprise og ABT 18 i praksis

Lær reglerne for indgåelse og gennemførelse af projekter i totalentreprise, og få indblik i de praktiske udfordringer.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med byggeri på enten bygherre-, entreprenør- eller rådgiversiden, og du ønsker at styrke din indsigt i de væsentligste regler for og problemområder ved brug af totalentreprise.

Du kan deltage, uanset om du har erfaring med konkrete byggesager, eller din erfaring er af en mere overordnet karakter.

Du er fx jurist, projektleder, teknisk rådgiver eller advokat.

På kurset får du:

  • overblik over ændringerne i ABT 18
  • kendskab til de særlige problemstillinger ved totalentreprise
  • indsigt i praktiske dos and don’ts ved totalentreprise
  • viden og redskaber til at undgå de hyppigst forekommende tvister under totalentreprise.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset skaber overblik over regler og praksis for totalentreprise. Du får indsigt i de udfordringer, som parterne møder i en totalentreprise. Fokus er på de særlige regler, som gælder for totalentreprise i ABT-regelsættet, og du får en gennemgang af ændringer og nyheder i ABT 18.

Gennem caseeksempler får du indblik i udvalgte problemstillinger, som særligt viser sig ved anvendelse af totalentreprisemodellen.

Du får mest ud af kurset, hvis du allerede har et vist kendskab til entrepriseretten. Det kan du fx få på dette kursus i 'Entrepriseret'.

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg, cases og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle