]]>

Arrangement

Hvad er OK for dig?

Inspiration til klubmøder om OK24.

Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter på det offentlige område. OBS. Hvis du er medlem af et sektorudvalg og deltager i det fælles sektorudvalgsmøde den 27. januar, vil det ikke være relevant for dig at deltage. 

På mødet får du viden om:

  • Introduktion til OK24-processen
  • Bestyrelsens debatoplæg om OK24
  • Gennemgang af TR-kit til OK24-klubmøder.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Vi indleder med en kort introduktion til hele OK24-processen og i særdeleshed den kravsindsamling, som finder sted i hele februar 2023. Her har du og medlemmerne  en stor rolle. For det er jeres input til krav, vi tager med til forhandlingsbordet.

Derefter præsenterer vi det debatoplæg om OK24, som Djøf Offentligs bestyrelse har formuleret som udgangspunkt for klubber og medlemmers drøftelser af mulige krav til forhandlingerne.

Vi slutter af med inspiration til, hvordan du holder et godt OK24-klubmøde, hvor du og medlemmerne får formuleret nogle gode forslag til OK24-krav. Vi gennemgår Djøfs OK24-klubmøde-kit, som består af:

  • en drejebog for klubmødet
  • en præsentation af de temaer for OK24-forhandlingerne, som bestyrelsen ønsker at sætte til debat
  • forslag til klubmødeproces, hvor du og din klub genererer forslag til OK24-krav.    

Se alle