]]>

Kursus

Temamøde for alle kommunale og regionale tillidsrepræsentanter

Kom til Aarhus og deltag i temamøde om, hvordan vi skaber attraktive offentlige arbejdspladser

Hvem henvender kurset sig til?

Tillidsrepræsentanter og suppleanter, der er ansat i kommuner og regioner

Dagen byder på

  • Inspiration fra nyeste forskning om ledelse i den offentlige sektor
  • Debat om styring, ledelse og medarbejderroller i fremtidens offentlige sektor
  • Sparring og erfaringsudveksling om TR-opgaver og det lokale liv i klubben
  • Muligheden for at etablere varige netværk og relationer til andre tillidsrepræsentanter

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Temamødets indhold

Under overskriften attraktive offentlige arbejdspladser tager vi fat på to centrale aktører: Ledelsen og tillidsrepræsentanten. 


Formiddagens program:

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor. Christian Bøtcher Jacobsen, lektor ved Institut for statskundskab i Aarhus inspirerer med oplæg om status og tendenser.  Mange offentligt ansatte har oplevelsen af, at den offentlige sektor er under konstant forandring, og at forandringerne især retter sig mod at skabe en endnu mere effektiv offentlig sektor. Det stiller store krav til de ansatte, som dels kan have svært ved at se den større mening med forandringerne og dels opleve, at forandringerne sker på bekostning af de ansatte. Forandringerne stiller samtidig krav til samarbejdet mellem medarbejdere og ledere på de offentlige arbejdspladser, som skal få forandringerne til at lykkes og skabe værdi for borgere og samfundet. Men hvordan ser styringen af den offentlige sektor egentlig ud, hvor er den på vej hen, og hvilken position sætter det ledere og ansatte i? Oplægget tager på den baggrund fat i at diskutere styring, ledelse og medarbejderroller i fremtidens offentlige sektor.

Eftermiddagens program:

Netværk og sparring for tillidsrepræsentanter. Stærke tillidsrepræsentanter er ligesom god ledelse en forudsætning for attraktive offentlige arbejdspladser. Mange tillidsrepræsentanter har en hektisk hverdag, hvor man hopper fra tue til tue og ikke får reflekteret systematisk over, hvordan man håndterer forskellige TR-opgaver.  På dette temamøde sætter vi derfor god tid af til dialog og sparring med andre tillidsrepræsentanter.

 Vi vil i løbet af eftermiddagen afdække mulighederne for at etablere nogle mere varige netværk, og vi vil arbejde med at etablere relationer, som I også kan bruge fremadrettet.

Se alle