Kursus

Temadag for SU- & MED-repræsentanter

Startdato og varighed

15. juni 2018
1 dag(e)

Tid og sted

11:00-18:00
København V

Pris

Gratis
Tillidsrepræsentanter

Kursets indhold

Temadag for SU- & MED-repræsentanter

Udbytte

På seminaret vil deltagerne blive introduceret for Karsten Brask Fischers model for medskabelse, som skal øge tillidsvalgtes muligheder for indflydelse. Deltagerne vil gennem seminaret arbejde med modellens fire elementer og tage stilling til, hvordan det kan bruges i eget tillidsarbejde. Medskabelse handler grundlæggende om, at indflydelse opstår når man som tillidsvalgt bidrager til løsninger, der kan styrke kerneopgaven. Dermed træder den klassisk tænkte interessevaretagelse i baggrunden for løsninger, der ikke blot opleves som partsindlæg, men konstruktive bidrag til en bedre løsning af kerneopgaven.

Indhold

På dagen vil vi arbejde konkret med modellen for medskabelse og de fire centrale begreber i den tilgang. Medskabelse handler om at de tillidsvalgte:

  • Melder sig ind i løsningen af de strategiske udfordringer, forstået som udfordringer der typisk kommer udefra, og som ikke blot kan besluttes væk af ledelsen. For den tillidsvalgte handler det om at melde sig ind i udfordringerne på en længere bane.
  • Bidrager med forslag til forandring, som styrker arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven. Her handler det om dels at komme på banen med konkrete tiltag, dels at have en ramme at vurdere om noget er en forandring i. Her vil vi på seminaret arbejde med tre ”bundlinjer”: kvalitet, produktivitet og trivsel.
  • Bruger deres platform aktivt. For at kunne fungere som tillidsvalgt skal relationen til de vigtigste aktører være i balance. Det drejer sig om relationen til ledelsen, kollegerne og den faglige organisation.
  • Bruger rummene for indflydelse aktivt til at skabe forbedringen: aftalerummet, dialogrummet og det individuelle rum.

Dagens program vil spænde over korte inspirationsoplæg, dialog i grupper og forskellige øvelser.

Underviser

Karsten Brask Fischer, direktør Impact Learning

Pris og praktisk info

Se alle