]]>

Arrangement

TechDK Kommissionen - Hvorfor nu det?

Sammen med 18 kommissionsmedlemmer vil Djøf formulere strategier for, hvordan vi kan regulere og videreudvikle teknologierne til at skabe et samfund i balance. Strategier, som kan skubbe til en række dagsordener inden for temaerne demokrati, kultur og økonomi.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Kommissionen er sat i verden, fordi Djøf grundlæggende tror på fremskridt og forandring – også med teknologi som motor. Men den nye tech-verden har imidlertid også bristet mange håb. Vi står i dag over for en demokratisk samtale, der ofte er opsplittet i ekkokamre.

Vi står over for voksende global økonomisk ulighed. Og vi står over for et hverdagsliv, hvor mange bliver afhængige, syge eller deprimeret af de nye teknologier. Der er et fællestræk ved flere af de nuværende udfordringer i Danmark: De er skabt af teknologi, som vi kun har begrænset forståelse af og kontrol med.

Det er en uholdbar situation. Ikke mindst, fordi vi baserer vores samfund på teknologier, som sjældent har øje for brede demokratiske principper som sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder og retssikkerhed.

Kommissionen skal henover et år arbejde med temaerne og ende ud med tre delrapporter, som leverer konkrete forslag til, hvordan vi regulerer og videreudvikler eksisterende teknologi til at skabe et samfund i balance. Derudover udvikler kommissionen en model for, hvordan vi som samfund skal forholde os til på p.t. uforudsigelig og endda ukendt teknologi, således at det er samfundet, der tager kontrollen over teknologien fra start.

Djøf inviterer derfor til kickoff med inspirerende oplæg om fremtidens teknologiske tendenser og præsentation af de tre temaer ved kommissionens medlemmer. Aftenen byder også på muligheden for at trykteste temaerne, hvor I kan komme med erfaringer, gode idéer, inspiration og feedback, så TechDK Kommissionen kommer godt fra start. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle