]]>

Arrangement

TechDK Kommissionen - workshop om Danmarks teknologiske fremtid

Vær med, når vi går i kødet på TechDK Kommissionens temaer økonomi, demokrati og kultur.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Djøf har nedsat en TechDK kommission, som skal tænke innovativt og udvikle reelle løsninger for vores fælles teknologiske fremtid.

Men vi har brug for dig - fremtidens digitale stemme, som bliver bærer af de beslutninger omkring teknologi, som vi træffer i dag. Kom og giv dit input til TechDK kommissionens arbejde - idéer, erfaringer, inspiration og viden til de udfordringer, som TechDK kommissionen har udset som de vigtigste.

På denne workshop arbejder vi med temaet demokrati i forhold til teknologi. Internettet skaber lige adgang til information og giver mulighed for en oplyst offentlig debat baseret på fakta. Men vi bliver stadigt mere polariserede og uenige om faktiske forhold og læner os op ad de demokratiske samtaler, som vi kender og er trygge ved.

Det næste år udvikler TechDK kommissionen konkrete forslag til, hvordan vi regulerer og videreudvikler eksisterende teknologi til at skabe et samfund i balance. De forslag får du mulighed for at kvalificere sammen med os.

Sæt dit aftryk på den teknologiske dagsorden sammen med andre Djøf studerende.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle