]]>

Kursus

Teamledelse og teamkultur

Få fundamentet til god teamledelse, og skab en teamkultur, hvor I spiller hinanden gode.

Startdatoer

26/01-22
København K
16/03-22
København K
06/04-22
Kolding
18/05-22
København K

Varighed

4 dage
9.00-16.00

Pris

19.950 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du drømmer om at skabe et team, der spiller hinanden gode. Du ønsker at udløse den magiske teamfaktor gennem din teamledelse. 

Du vil styrke din rolle som teamleder og skærpe din gennemslagskraft. 

Du er teamleder, eller måske har du en uformel lederrolle.

På kurset får du:

 • viden om koblingen mellem teamkultur, opgavetyper og resultater
 • redskaber til teamledelse i forskellige situationer
 • indsigt i dine styrker som teamleder og i faldgruberne i teamledelse
 • tid til at afprøve redskaber i eget team
 • metoder til at håndtere komplekse opgaver gennem teamarbejde
 • en dybere forståelse for de sociale og uforudsigelige teamdynamikker
 • indsigt i de tre generationer af teambuilding og et nyt perspektiv på teamledelse.
Overbevis din chef

Kursets indhold

’Teamledelse og teamkultur’ handler om at få teamets medlemmer til at spille hinanden gode. På kurset lærer du, hvordan du går fra ledelse af enkeltpersoner til ledelse af et team. Du får indblik i, hvordan du skaber en effektiv samarbejdskultur. 

Du får redskaber til at bruge teamets forskelle konstruktivt. Du lærer at målrette din ledelsesstil, så den passer til teamets situation og de aktuelle opgaver. 

Kurset giver dig indsigt i teamdynamikker, og du får overblik og konkrete værktøjer til at håndtere jeres komplekse hverdag og potentielle konflikter.

Vælg startdato

 • Før start

  Som forberedelse til kursusdagene skal du læse relevante artikler om teamledelse og løse en praktisk opgave. To uger før kursusstart får du adgang til Djøfs læringsportal, hvor du finder materialet.
  Læs mindre
 • Dag 1

  26. januar 2022, kl. 9.00-16.00

  Dagen starter med en afklaring af rollen som teamleder. Derefter får du et indblik i, hvorfor traditionelle tilgange til teamledelse ikke er tilstrækkelige til at lede teams i komplekse organisationer. Du vil opdage, at det er teamets indbyggede forskelle, der er nøglen til at skabe resultater. 

  Forskelle i uddannelse, personlighed, funktion og nationalitet kan give gnidninger, men de er også vejen til bedre resultater. Derfor arbejder du i løbet af dagen med, hvordan du kan bringe forskellene i et team konstruktivt i spil.

  Dagen giver dig:

  • afklaring af din rolle og dine udfordringer som teamleder
  • viden om de særlige krav, der er til teamledere i forskellige organisationer
  • viden om, hvad der er inden i et team, og hvordan de sociale relationer påvirker resultaterne
  • inspiration til ledelse af teamets forskelle
  • viden om forskellige slags teams og deres karakteristiske træk og udviklingsmønstre
  • perspektiver på teamets vilkår på en skala fra relativt stabile opgaver og omgivelser til vilkår, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet
  • metoder til at se og håndtere kompleksitet og de nye krav til teamarbejdsformen 
  • introduktion til et grundlæggende redskab i god teamledelse – de tre håndtag.
 • Dag 2

  27. januar 2022, kl. 9.00-16.00

  Kursets anden dag opklarer mysteriet om, hvorfor du ikke automatisk får gode resultater, når du sammensætter et ’dream team’ af dygtige medarbejdere. Nøglen er i den teamkultur, de skaber sammen.

  Du kan ikke forandre kulturen i et team med et snuptag. Derfor får du viden om, hvilke virkningsfulde greb du kan bruge til at skabe teaming i hverdagen og forandre teamkulturen, så den optimerer jeres resultater. Du arbejder med Team Culture®-modellen, som giver dig indsigt i fire samarbejdskulturer, der passer til teamets forskellige faser og opgavesituationer.   

  Dagen giver dig:

  • indsigt i de tre generationer af teambuilding
  • viden om teamledelse forstået som ledelse af teamkulturen
  • indsigt i Team Culture®-modellen og dens fire teamkulturer
  • redskaber til teamledelse målrettet situationen og opgaverne
  • introduktion til begrebet teaming, som handler om at spille hinanden gode
  • afprøvning af redskaber, der er relevante i dit team.
 • Dag 3

  28. januar 2022, kl. 9.00-16.00

  Teamledelse forudsætter ledelse af sig selv. På dag tre arbejder du med betydningen af dit personlige fundament som teamleder.

  Gnidninger er en naturlig del af teamets hverdag. Men bruger du for meget tid på brandslukning, misforståelser og småkonflikter i teamet? På dag tre arbejder du med at flytte vægten i din ledelse til at bruge gnidningerne konstruktivt.

  Du får indsigt i, hvordan du kan forebygge konflikter i teamet gennem bl.a. rammesætning, så medlemmerne selv kan lykkes, også med de udfordrende dele af deres samarbejde. Din teamledelse er en nøglefaktor, når du skal ruste teamet til at håndtere hverdagens uenigheder og spændinger som en dimension af deres dynamiske samspil.

  Dagen giver dig: 

  • en ny opmærksomhed på dit personlige fundament som teamleder
  • et nyt perspektiv på uenigheder, gnidninger og konflikter
  • redskaber til at facilitere professionelle relationer i teamet
  • redskaber til at håndtere gnidninger og konflikter
  • viden om kommunikative strategier i situationer med bølgegang og følelser på spil.

   

  Du afslutter dagen med at formulere din hjemmeopgave, hvor du udvælger det, der er mest relevant for dig at undersøge eller at afprøve konkret i dit team.

   
 • Dag 4

  2. marts 2022, kl. 9.00-16.00

  At lede et team er en helt anden disciplin end at lede enkeltpersoner. Alligevel består teamet af mennesker, der hver især på godt og ondt har indflydelse på teamets liv.

  På opfølgningsdagen arbejder du med, hvordan du kan forandre dynamikken i dit team, så I styrker et ansvarligt fællesskab, hvor alle bidrager konstruktivt. 

  Dagen giver dig:

  • en opsamling af læring og erfaringer fra hjemmeopgaverne
  • indsigt i forskellige måder at se og håndtere besværlige medarbejdere på
  • viden om de bedste måder, forskellige persontyper indgår i teamets samspil på
  • redskaber til at forandre de sociale dynamikker i teamet
  • forskellige måder at fremme teaming på i dit team og din organisation.

Hvorfor lære teaming?

Teamarbejdsformen skal gerne give bedre resultater, end hvis deltagerne arbejder hver for sig. Men det kræver, at I formår at udløse den magiske teamfaktor, hvor 2 + 2 bliver til mindst 5. 

Det kan I gøre ved at bruge kompetencen teaming – et nyt begreb herhjemme og en del af den nyeste generation af teambuilding. Teaming betyder at spille hinanden gode på tværs af forskelle, så alle relevante ressourcer kommer i spil. Fokus er på det konkrete samspil og ikke på deltagernes indre. 

Teaming er et vigtigt aspekt i organisationer med høj kompleksitet. Her arbejder I ikke bare i faste teams, men I ’teamer op’ med kolleger på tværs af organisationen i kortere eller længere tid. Som teamleder skal du selv kunne teame, og du skal udvikle kompetencen hos teamets deltagere. 

Teaming sker i nuet, og det gør jer fleksible og giver jer kompetencer til hurtigt og konstruktivt at indgå i skiftende teamkonstellationer for at skabe gode resultater.

Bliv klogere på teamledelse og teamkultur i interviewet 'Bremser du dine medarbejdere?' med Elisabeth Plum, der er forfatter til bogen Teaming, der anvendes på kurset.


Hvem underviser?

Benedikte Achen

Benedikte Achen
Ledelseskonsulent og forfatter

Benedikte er en erfaren ledelseskonsulent og underviser. Hun har arbejdet for mange forskellige virksomheder både offentlige og private. Hun har en baggrund som projektleder, ekstern lektor og vejleder. Benedikte er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger. Hun har i 25 år drevet sit eget konsulentfirma med ekspertise i teamledelse og teamudvikling.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 37 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

Kurset ’Teamledelse og teamkultur’ er sammensat af en række elementer, der understøtter din læring. 

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og præsentation af metoder, som du kombinerer med øvelser og refleksioner over egen praksis. Teorien er aldrig for teoriens egen skyld, men åbner for diskussion og refleksion. 

Der er fokus på dine egne konkrete erfaringer og cases og den virkelighed, du til daglig er en del af.

Du forbereder dig til kursusdagene ved at læse relevante artikler og løse en praktisk hjemmeopgave. Mellem de tre første og den sidste dag øver du dig i at bruge dine nye kompetencer til teamledelse.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  19.950 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  19.950 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  22.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 26.-28. januar samt 2. marts 2022

  Alle dage kl. 9.00-16.00

 • Sted
 • MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 35114
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. december 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. december 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle