]]>

Arrangement

Teamledelse i komplekse organisationer

Bliv inspireret til at skabe bedre resultater med eksisterende og nye teams.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Teamarbejdsformen bliver stadig vigtigere i vores komplekse organisationer, men hvorfor får vi ikke automatisk gode resultater, når vi sammensætter et team af dygtige personer? Forklaringen findes i teamkulturen – og i evnen til at samarbejde på tværs af forskelle. Vi må skabe 'teaming', der kort sagt er at spille hinanden gode.

Ledelse af et team er noget helt andet end ledelse af enkeltpersoner, for teamledelse må fokusere på teamets aktuelle kultur. Fremmer den opgaveløsningen, eller er den en hæmsko? Det er nødvendigt at forstå de menneskelige dynamikker i et team, så vi kan skabe gode resultater og et godt arbejdsmiljø, når vi skal samarbejde på kryds og tværs i organisationen.

Elisabeth Plum er lige nu aktuel med sin nye bog ’Teaming - håndbog i teamledelse', hvor hun præsenterer redskaber og ny teori om, hvordan vi får det bedste ud af teamarbejdsformen. Elisabeth vil præsentere sine pointer og bruge cases til at vise, hvordan vi sammen kan udløse den magiske teamfaktor.

Læs også artiklen om 'Teaming' om, hvordan teams i virksomheder kan blive bedre til at spille hinanden gode.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle