]]>

Arrangement

Sundhedsfagligt gå hjem-møde

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab og Djøf inviterer til møde i det åbne netværk for sundhedsfagligt interesserede.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab og Djøf inviterer til en møderække i det åbne netværk for sundhedsfagligt interesserede. På hvert møde inviterer vi en oplægsholder til at dele sine egne erfaringer med en konkret opgave eller sundhedsudfordring, som får sparring fra netværket.

Der afholdes to møder i efteråret 2020. Fra gang til gang finder vi ud af, hvad der rører sig og sætter det på næste mødes agenda. Kom og vær med.

Aftenens tema

Kom til sparringsmøde med FSV-netværk om Fælles om ungelivet
 
Denne aften handler om unge og ungelivet. Vi vil gerne drøfte, hvordan vi kan reducere unges brug af tobak, alkohol og stoffer gennem involvering af lokal- og civilsamfund og ved at arbejde med at styrke beskyttende faktorer (fx at tilbringe tid sammen med forældre og deltagelse i organiseret fritid) i stedet for kun at fokusere på risikoadfærd og risikofaktorer. Afsættet er 'Fælles om Ungelivet', som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fem pilotkommuner. Partnerskabet er stærkt inspireret af Den Islandske Model. I Island er det over de sidste 20 år lykkes at mindske unges brug af alkohol og rusmidler til næsten ingenting. Det har de gjort ved en række tiltag kaldet ’Den Islandske Model’
 
Nina Krogh Larsen, leder af sekretariatet for Fælles om ungelivet i Sundhedsstyrelsen, og Eva M. Burchard, projektleder i sekretariatet, vil præsentere aftenens problemstilling. 

Kom og bidrag med dine refleksioner om og erfaringer med, hvordan forældre og andre lokale aktører kan aktiveres for at styrke de beskyttende faktorer omkring unge. Det er intet krav, at du har erfaring med at arbejde med forebyggelse målrettet unge, beskyttende faktorer eller involvering.

Covid-19

Ved møder i Djøf gør vi os umage for at sikre en tryg afvikling, og at alle retningslinjer efterleves. Vi har sikret god afstand mellem deltagerne, adgang til håndsprit og mundbind samt, at forplejning serveres på forsvarlig vis. Vi opfordrer til, at du kun deltager, hvis du er helt rask.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle