Arrangement

Sundhedsfagligt gå hjem-møde

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunal praksis. Hvordan går det med implementeringen af forebyggelsespakkerne og hvordan håndteres anbefalingerne i praksis?

Eventpuljen

Hvad handler arrangementet om?

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2012 og 2013 de første udgaver af forebyggelsespakkerne, som er deres faglige anbefalinger til kommunernes indsats inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Efterfølgende er forebyggelsespakkerne blevet revideret i 2018. Forebyggelsespakkerne har et bredt sigte og forgrener sig derfor til forskellige kommunale forvaltningsområder.

Formålet, som det er beskrevet af Sundhedsstyrelsen, er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats af høj faglig kvalitet. Men hvordan går det med ”implementeringen” af forebyggelsespakkerne og hvordan håndteres anbefalingerne i praksis?

Kom og bidrag med dine refleksioner om, hvordan du ser anbefalingerne kan håndteres og hvordan pakkerne bedst kan understøtte Sundhedsstyrelsens formål i en kommunal praksis.

Dette er det første møde i rækken af tre med sundhedsfaglige temaer. 

Kommende mødedatoer:

  • 21. marts kl. 17-19.30
  • 21. maj kl. 17-19.30

Så sæt kryds i kalenderen og deltag i debatten. 

Temaet til andet møde bliver besluttet af deltagerne på første møde. Så tænk allerede nu over, hvilket tema du har lyst til at få på dagsordenen.

Mødet er et samarbejde mellem Foreningen for Folkesundhedsvidenskab og Djøf og du kan tilmelde dig, hvis du er medlem af Djøf eller Foreningen for Folkesundhedsvidenskab.