]]>

Kursus

Styrke og motivation i karrieren

Et personligt udviklingsforløb, hvor du genfinder passionen. Bliv den bedste udgave af dig selv i dit arbejde og dine relationer.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har masser af erfaring, og du ønsker fortsat at få det optimale ud af dit arbejdsliv. 

Måske er du stadig glad for dit arbejde. Men du trænger til ny inspiration og et kærligt skub til at se på dig selv og dit arbejde med nye øjne. 

Måske har du lige skiftet retning og valgt en ny vej i dit arbejdsliv, måske overvejer du det. 

For dig er motivation, arbejdsglæde og personlig udvikling også en vej til vækst for din virksomhed. 

Du giver meget af dig selv og hjælper gerne. Måske er det tid til at sætte tid af til dig selv til ro og fordybelse.

På kurset lærer du at:

 • fokusere på det væsentlige i livet og øge dit nærvær
 • tackle de mangeartede aspekter af dit arbejdsliv på nye måder
 • agere med større personlig sikkerhed i forskellige roller og sammenhænge
 • tage handling på det, der er vigtigt både nu og i fremtiden
 • mærke dig selv og få lettere ved at træffe valg, der er rigtige for dig
 • vise vej gennem dit eget eksempel og finde din takt og tone
 • få overskud til alt det nye, du skal forholde dig til i tidens udvikling.
Overbevis din chef

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kom med på ’Styrke og motivation i karrieren’, hvis dine opgaver og dit arbejdsliv er blevet for rutineprægede, ensformige og genkendelige. Måske er du i en transitionsfase, hvor du ved, du ikke kan gøre mere af det samme længere, men du ved ikke, hvad der skal træde i stedet.

Alt i alt trænger du til en forstyrrelse, der kan åbne dine og andres øjne for, hvad du rummer af uforløste styrker og potentialer. 

Start en udviklingsrejse med ligesindede, hvor du bliver trænet i at:

 • vende logikker og tankemønstre
 • få øje på dit uforløste potentiale 
 • genoplive og virkeliggøre dine drømme
 • identificere energidrænere og energigivere
 • bevæge dig derhen, hvor glæden og roen bor
 • bryde gamle vaner, der fastholder og vedligeholder
 • forny og transformere din hverdag
 • afklare, hvad du vil bruge den næste del af dit arbejdsliv på.

Udviklingsforløbet udfordrer dig, understøtter din faglighed og styrker din personlige udvikling. Du tager skridtet videre i dit arbejdsliv mod at blive den bedste og mest autentiske udgave af dig selv – med fokus, nærvær, balance og ro. 

Med afsæt i dine styrker udvikler og forfiner du dine kompetencer og din handlekraft, så dit arbejdsliv bliver en kilde til energi, overskud og arbejdsglæde.

Hvorfor lære om de fire intelligenser?

Gennem hele forløbet arbejder du med at blive mere bevidst om, hvordan du kan bruge de fire intelligenser IQ (kognitiv intelligens), EQ (emotionel intelligens), BQ (kropslig intelligens) og SQ (spirituel intelligens).

Studier af emotionel intelligens (EQ) har vist en sammenhæng mellem høj EQ og høj indtjening i virksomheden, og at EQ har dobbelt så stor betydning for performance som høj IQ.

Mennesker med høj EQ er af værdi for arbejdspladsen, fordi de er bedre til at håndtere svære situationer og kommunikere deres holdning klart, og de vinder mere respekt fra samarbejdspartnere.

Kropslig intelligens (BQ) handler om, hvad du ved om din krop og evnen til at lytte til og forstå signaler fra kroppen. Umiddelbart kan det synes som irrelevant for succes i arbejdslivet som vidensarbejder, men nej. Din kropslige intelligens har direkte indflydelse på dit arbejde og din performance, fordi den i høj grad har betydning for dine følelser, dine tanker, din selvtillid, din energi og ikke mindst din sindstilstand.

Der er altså flere gode grunde til, at du som djøfer kan hente gevinst ved at forstå og bruge de mange intelligenser i relation til dit arbejde.

Kursets form

Når du skal udvikle dig personligt, kræver det tid til fordybelse og refleksion. Du skal have god mulighed for at afprøve din nye læring både kropsligt og gennem perspektivering, refleksioner og feedback.

Undervisningen består af: 

 • Praksistræning - Forløbet har et minimum af teoretiske oplæg. Du prøver ting af, både individuelt og sammen med andre. Du indgår i et partnerskab med en anden deltager som et centralt element i udviklingsforløbet.
 • Løbende feedback - Personlig udvikling kræver, at du reflekterer, tager stilling og er villig til forandring. Derfor er løbende feedback både individuelt og fra gruppen centralt på forløbet. Vi forventer, at du er parat til at arbejde med personlige emner. Du skal være indstillet på både at give og modtage feedback i træningssituationer. 
 • Sansebaseret læring og BQ - En ting er rationel viden og teori, noget andet er, hvad du fornemmer og sanser. På forløbet arbejder du også med dine sanser, da der ofte vil være situationer eller læring, du ikke nødvendigvis har ord for. Kropslig læring og intelligens er uvurderlig viden i forhold til personlig vækst. Du øger din BQ gennem yoga og får øvelser, der åbner for at styrke den mentale del af din personlige udvikling.

Djøfs læringsportal vil være en platform til aktivitet mellem modulerne. Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på forløbet med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle