]]>

Kursus

Styrke og motivation i karrieren

Et personligt udviklingsforløb, hvor du genfinder passionen. Bliv den bedste udgave af dig selv i dit arbejde og dine relationer.

Startdato og sted

25. august 2021
Helsingør

Varighed

6 dage
09:30-16:30

Pris

30.000 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du har masser af erfaring, og du ønsker fortsat at få det optimale ud af dit arbejdsliv. 

Måske er du stadig glad for dit arbejde. Men du trænger til ny inspiration og et kærligt skub til at se på dig selv og dit arbejde med nye øjne. 

Måske har du lige skiftet retning og valgt en ny vej i dit arbejdsliv, måske overvejer du det. 

For dig er motivation, arbejdsglæde og personlig udvikling også en vej til vækst for din virksomhed. 

Du giver meget af dig selv og hjælper gerne. Måske er det tid til at sætte tid af til dig selv til ro og fordybelse.

På kurset lærere du at:

 • fokusere på det væsentlige i livet og øge dit nærvær
 • tackle de mangeartede aspekter af dit arbejdsliv på nye måder
 • agere med større personlig sikkerhed i forskellige roller og sammenhænge
 • tage handling på det, der er vigtigt både nu og i fremtiden
 • mærke dig selv og få lettere ved at træffe valg, der er rigtige for dig
 • vise vej gennem dit eget eksempel og finde din takt og tone
 • få overskud til alt det nye, du skal forholde dig til i tidens udvikling.
Overbevis din chef

Kursets indhold

Kom med på ’Styrke og motivation i karrieren’, hvis dine opgaver og dit arbejdsliv er blevet for rutineprægede, ensformige og genkendelige. Måske er du i en transitionsfase, hvor du ved, du ikke kan gøre mere af det samme længere, men du ved ikke, hvad der skal træde i stedet.

Alt i alt trænger du til en forstyrrelse, der kan åbne dine og andres øjne for, hvad du rummer af uforløste styrker og potentialer. 

Start en udviklingsrejse med ligesindede, hvor du bliver trænet i at:

 • vende logikker og tankemønstre
 • få øje på dit uforløste potentiale 
 • genoplive og virkeliggøre dine drømme
 • identificere energidrænere og energigivere
 • bevæge dig derhen, hvor glæden og roen bor
 • bryde gamle vaner, der fastholder og vedligeholder
 • forny og transformere din hverdag
 • afklare, hvad du vil bruge den næste del af dit arbejdsliv på.

Udviklingsforløbet udfordrer dig, understøtter din faglighed og styrker din personlige udvikling. Du tager skridtet videre i dit arbejdsliv mod at blive den bedste og mest autentiske udgave af dig selv – med fokus, nærvær, balance og ro. 

Med afsæt i dine styrker udvikler og forfiner du dine kompetencer og din handlekraft, så dit arbejdsliv bliver en kilde til energi, overskud og arbejdsglæde.

 • Før start

  Før start

  Forløbet starter med, at du modtager en styrketest. Resultaterne giver dig indblik i dine styrker, din tillærte adfærd og dit uforløste potentiale, så du kan sætte skarpere personlige mål for kurset.

  Dernæst får du en samtale, så du bliver klar over, hvor du står, og hvad du gerne vil få ud af at deltage på forløbet. Formålet med samtalen er primært, at du bliver bevidst om dine personlige energigivere og energidrænere. Du skal opdage, hvordan du bedst muligt bruger dine styrker, bringer dit uforløste potentiale i spil og lader din tillærte adfærd og dine svagheder fylde mindst muligt.

  Samtalen giver dig:

  • indsigt i dine styrker: Når du udnytter dine styrker til fulde, vil du i højere grad føle dig levende, kraftfuld og til stede. 
  • indsigt i din tillærte adfærd: Andre og du selv tror, den tillærte adfærd er en styrke, fordi du er god til den, men du får ikke energi af den. Derfor skal du finde ud af, hvordan du minimerer den.
  • indsigt i dine urealiserede styrker: Hvis du arbejder med dit uforløste potentiale, kan du skabe rum for udvikling og få energi ved at bruge dine urealiserede styrker.
  Læs mindre
 • Modul 1

  25. - 27. august 2021, kl. 9.30 - 16.30,  inkl. overnatning

  Sted: Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2A, 3000 Helsingør

  På modulet styrker og træner du dine relationelle kompetencer, og du øger din forståelse af din meningsfyldte vej og dit formål på jobbet.

  I arbejdslivet indgår du i en større sammenhæng med gensidig afhængighed af andre og af de organisatoriske mål. Men du skal også være funderet i dig selv, så du kan træffe valg og handle på måder, der er motiverende for dig. 
  Du øger din forståelse af og relationen til dig selv. Du får indsigt i, hvordan du henter glæde og motivation i at være bevidst om, hvordan du bidrager til fællesskabet på en personlig måde, der giver mening for dig.

  Modulet giver dig:

  • styrke til at se dig selv som relationel medspiller i organisationen
  • indblik i, hvordan du bidrager til organisatoriske mål og organisationen med dine styrker 
  • et afsæt for at finde fælleshed på trods af forskellige værdier og præferencer
  • metoder til at improvisere og gøre dig handlekraftig i interaktion med andre
  • klarhed over, hvad der er dine personlige passioner og energiboostere
  • træning i at styrke din kropslige bevidsthed (BQ) til integration af hoved, krop og udtryk
  • øvelse i bevidst at mærke dig selv og få kontakt til og sammenhæng mellem tanker, krop og sjæl (SQ).
 • Modul 2

  16. september 2021, kl. 9.30-16.30

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København K

  På modulet kommer psykologien på arbejde, når du ser, hvordan positive og negative følelser påvirker dig og andre i arbejdsmæssige sammenhænge. Meget tyder på, at en høj emotionel intelligens (EQ) kan bringe dig endnu tættere på dine mål.

  Derfor er et af målene på modulet at øge din emotionelle intelligens. Du arbejder med, hvordan du individuelt kan påvirke din egen balance i dit arbejdsliv og være nærværende i det, du gør.

  Modulet giver dig: 

  • øget selvforståelse og emotionel selvregulering 
  • bedre forståelse og empati for andres følelser og evne til at påvirke andres følelsesmæssige tilstand 
  • træning i at rumme og kommunikere dine følelser til andre
  • træning i meditation og mindfulness
  • metoder til at øge positive og håndtere negative følelser
  • perspektiver på balance i arbejdslivet
  • metoder til at definere dit ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative handlerum.
 • Modul 3

  13.-14. oktober 2021, kl. 9.30-16.30 begge dage, uden overnatning

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København K

  På det afsluttende modul arbejder du målrettet med at blive opmærksom på, møde og overkomme de forhindringer i dig selv og omkring dig, som hindrer dig i at tage handling på din passion og dine ønsker.

  Formålet er at styrke dit mod til at handle og at give dig viden om, hvordan du overkommer forhindringer til glæde for både dig selv, dine omgivelser og din organisation. 

  Modulet giver dig:

  • overblik over egne opmærksomheder i forhold til forløbets temaer
  • perspektiver på, hvordan du kommer videre, og hvor du samler styrken til handling
  • feedback og sparring på din handlingsplan og dine mål
  • metoder til at finde mod og selvtillid
  • viden om, hvor du finder støtte og energi til at holde kursen for dig selv. 

Hvorfor lære om de fire intelligenser?

Gennem hele forløbet arbejder du med at blive mere bevidst om, hvordan du kan bruge de fire intelligenser IQ (kognitiv intelligens), EQ (emotionel intelligens), BQ (kropslig intelligens) og SQ (spirituel intelligens).

Studier af emotionel intelligens (EQ) har vist en sammenhæng mellem høj EQ og høj indtjening i virksomheden, og at EQ har dobbelt så stor betydning for performance som høj IQ.

Mennesker med høj EQ er af værdi for arbejdspladsen, fordi de er bedre til at håndtere svære situationer og kommunikere deres holdning klart, og de vinder mere respekt fra samarbejdspartnere.

Kropslig intelligens (BQ) handler om, hvad du ved om din krop og evnen til at lytte til og forstå signaler fra kroppen. Umiddelbart kan det synes som irrelevant for succes i arbejdslivet som vidensarbejder, men nej. Din kropslige intelligens har direkte indflydelse på dit arbejde og din performance, fordi den i høj grad har betydning for dine følelser, dine tanker, din selvtillid, din energi og ikke mindst din sindstilstand.

Der er altså flere gode grunde til, at du som djøfer kan hente gevinst ved at forstå og bruge de mange intelligenser i relation til dit arbejde.

Hvem underviser?

Kirsten Krogh

Kirsten Krogh
Proceskonsulent og partner i Out Of The Box

Kirsten Krogh Jensen er cand.negot. med overbygning i ledelse fra EM Strasbourg og med speciale i organisatorisk læring og udvikling. Hun har specialiseret sig i kommunikation og undervist i fagets mange afskygninger i over 20 år. Hun har en fortid som konsulent på nogle af landets førende kreative bureauer.
Jacqueline Albers Thomasen

Jacqueline Albers Thomasen
Cand.pæd. i psykologi og chefkonsulent i Lederskabliv

Jacqueline har mange års erfaring som underviser, konsulent, coach og supervisor og arbejder med leder-, medarbejder- og organisationsudvikling på både offentlige og private arbejdspladser. 

Hun har en kandidatgrad i psykologi og har endvidere en del efteruddannelser – både traditionelle og alternative. Jacqueline er som underviser kendetegnet ved sit nærvær og et solidt teoretisk og praktisk fundament.

Kursets form

Når du skal udvikle dig personligt, kræver det tid til fordybelse og refleksion. Du skal have god mulighed for at afprøve din nye læring både kropsligt og gennem perspektivering, refleksioner og feedback.

Undervisningen består af: 

 • Praksistræning - Forløbet har et minimum af teoretiske oplæg. Du prøver ting af, både individuelt og sammen med andre. Du indgår i et partnerskab med en anden deltager som et centralt element i udviklingsforløbet.
 • Løbende feedback - Personlig udvikling kræver, at du reflekterer, tager stilling og er villig til forandring. Derfor er løbende feedback både individuelt og fra gruppen centralt på forløbet. Vi forventer, at du er parat til at arbejde med personlige emner. Du skal være indstillet på både at give og modtage feedback i træningssituationer. 
 • Sansebaseret læring og BQ - En ting er rationel viden og teori, noget andet er, hvad du fornemmer og sanser. På forløbet arbejder du også med dine sanser, da der ofte vil være situationer eller læring, du ikke nødvendigvis har ord for. Kropslig læring og intelligens er uvurderlig viden i forhold til personlig vækst. Du øger din BQ gennem yoga og får øvelser, der åbner for at styrke den mentale del af din personlige udvikling.

Djøfs læringsportal vil være en platform til aktivitet mellem modulerne. Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på forløbet med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  30.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  30.000 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  35.000 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 3 dage på Marienlyst den 25. - 27. august 2021, med overnatning

  Modul 2: 1 dag på MBK den 16. september 2021

  Modul 3: 2 dage på MBK den 13.-14. oktober 2021, uden overnatning

 • Sted
 • Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 34064
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  24. juli 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  25. juli 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle