]]>

Kursus

Styrk kerneopgaven og teamperformance

Lær Struqtures®-metoden, find de vigtige triggere for performance, og aktivér de forbedringer, der giver resultater.

Hvem henvender kurset sig til?

Din opgave er løbende at forbedre, optimere og udvikle teamleverancer. Du savner en enkel metode til hurtigt og præcist at identificere, prioritere og gennemføre de vigtigste forbedringer for løsningen af kerneopgaven. 

Fortsat forbedring er et nøgleord for dig, og det er vigtigt for dig, at forbedringer bliver et mindset og en måde at arbejde på, som giver mærkbare resultater og stor effekt.

Du kan være en leder, som vil bruge metoden på dit eget team. Du kan også være intern konsulent i fx HR eller en leder, som ønsker at facilitere teams på tværs af organisationen.

På kurset lærer du at:

  • bruge Struqtures®-metoden, designe og facilitere workshops og afvikle hurtige effektfulde udviklingssprint med teams 
  • lave hurtige, systematiske 360-graders undersøgelser af afdelinger og organisationer
  • identificere og prioritere de indsatsområder med størst potentiale for at højne performance, trivsel og løsning af kerneopgaven
  • aktivere kollektiv intelligens i teams, så I kortslutter vanetænkningen og finder nye veje til konkrete og mærkbare forbedringer. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset lærer du at facilitere en enkel metode til at diagnosticere, hvor og hvordan du skal sætte ind for at højne et teams performance, engagement og løsning af kerneopgaven. 

Du bliver trænet i at identificere og navigere mellem de faktorer, som betyder mest for performance og trivsel. Du lærer at mestre lettilgængelige værktøjer og procesmæssige greb, som du kan bruge til at opbygge et fælles sprog og nye arbejdsmåder i teamet eller hele organisationen. 

Metoden er velafprøvet i både private og offentlige virksomheder.

Hvorfor lære Struqtures®-metoden?

Alt for mange forbedringsaktiviteter – store som små – besluttes og formidles så abstrakt, at de er svære at omsætte til konkrete handlinger i daglig praksis. Hvad betyder eksempelvis ’kunden i centrum’ for den enkelte medarbejder i de forskellige afdelinger og i de forskellige opgaver? 

Struqtures®-metoden giver dig redskaberne til, at din organisation kan blive ved med at løfte performance, engagement og løsning af kerneopgaven. Du lærer at engagere ledere og medarbejdere på alle niveauer på måder, så de hver især – grupper og individer – får bygget bro mellem de strategiske intentioner og den daglige opgaveløsning. 

Struqtures®-metoden gør jer i stand til at identificere og gøre det, som er vigtigst her og nu, for at I kan komme hurtigst og bedst til målet – uden at I behøver at iværksætte store, krævende projekter for at lykkes.

Kursets form

Træningsforløbet er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Teori og action learning: Undervisningen er en vekselvirkning mellem faglige oplæg, diskussion, praksisnære øvelser, arbejde med egen organisation og refleksion over egen praksis.
  • Forberedelse og forankring: Inden forløbet skal du gennemføre to forberedelsesaktiviteter. Du skal også arbejde med metoderne i praksis i din egen organisation mellem kursets anden og tredje dag.
  • Træning og erfaring: Du lærer et nyt håndværk ved at øve dig. Derfor prøver du løbende metoder og redskaber af i praksis og får nogle erfaringer. Sammen skaber vi et fortroligt rum, hvor du kan få sparring fra underviseren og de øvrige kursusdeltagere undervejs. 

Du afslutter kurset med en certificering og en licens til at lave digitaliserede, organisatoriske tilstandsrapporter i din egen organisation. Din licens er gyldig i et år. 

Du får adgang til Struqtures®-portalen, hvor du kan bestille spørgeskemaer og rapporter løbende. Hvert spørgeskema inklusive en rapport koster 3.500 kr. ekskl. moms.

Hvert år skal du forny din licens, hvis du vil bevare din certificering og adgang til Struqtures®-portalen. Licensfornyelsen koster 3.500 kr. ekskl. moms og inkluderer to træningsdage, hvor du får den nyeste viden om Struqtures®-metoden.

Se alle