]]>

Kursus

Styrk din personlige kapacitet som leder

Få et nuanceret blik på dig selv som erfaren leder i kombination med en dyb forståelse af det system, du er en del af.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en erfaren chef, og du har brug for et nyt blik på dig selv som leder i en kompleks og krævende virkelighed. 

Du er klar til at tage et stort skridt i udviklingen af den personlige og relationelle side af dit lederskab.

Kurset er for erfarne chefer og topledere på tværs af sektorer og brancher.

På kurset får du:

  • selvindsigt til at styrke din personlige autoritet og kapacitet som leder
  • en dybere forståelse for organisatoriske og individuelle dynamikker, der udspiller sig under overfladen
  • metoder til at analysere dine mønstre og handlemuligheder i forskellige roller og situationer i din organisation
  • indblik i mentalisering som en vej til et større handleberedskab og overskud
  • et nyt blik på de relationer, du indgår i 
  • kendskab til centrale organisationspsykologiske begreber
  • individuel feedback og executive coaching
  • et fortroligt netværk med ligesindede.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig mulighed for at styrke din personlige autoritet gennem et mere nuanceret blik på dig selv i lederrollen, kombineret med en dyb forståelse af det system og den organisation, du er en del af.

Som chef skal du udøve stærk ledelse under skiftende vilkår, og det stiller store krav til din personlige ledelseskapacitet og dit handlerepertoire. Det kræver dygtighed og indsigtsfuldhed at lede komplekse organisationer og ambitiøse relationer. 

Gennem indsigt i, hvordan dine egne mønstre og præferencer spiller sammen med den øvrige organisation, udvikler du dit personlige lederskab og får lettere adgang til at skabe nye og meningsfulde handlinger hos dig selv eller hos andre.

Kurset er bygget op af to moduler og to individuelle coachingsamtaler, der giver dig mulighed for at undersøge nye erkendelser fra modulerne eller fra din ledelsespraksis.

 

Kursets form

Kurset er en blanding af oplæg, egne refleksioner og gruppeprocesser. 

Du bliver inviteret til at deltage aktivt i plenumdebatter, refleksionssessioner og gruppeøvelser. Du får løbende feedback og målrettet individuel coaching.
 

Se alle