]]>

Kursus

Styrk din mentale sundhed

Styrk dine mentale ressourcer – og brug dem til at tackle hverdagens udfordringer.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er et personligt udviklingsforløb med fokus på at styrke din evne til at håndtere (arbejdsmæssige) udfordringer på måder, som er mentalt sunde og bæredygtige for dig. 

Du savner indsigt og redskaber til at styrke din mentale sundhed og din forståelse af dig selv. Du ønsker at øge din trivsel og arbejdsglæde og at finde fokus og forebygge stress.

På kurset lærer du at:

 • udvikle bæredygtige handlemønstre, der er i overensstemmelse med den, du er
 • skabe balance og meningsfuldhed i en travl hverdag og holde fokus på det, du kan kontrollere
 • træne din hjerne og dine tanker til at udvikle sunde tankemønstre, som tæmmer bekymringer og bidrager med hjælpsomme perspektiver
 • øge din evne til at støtte dig selv – og gennem en øget selvforståelse få lettere ved at træffe valg, der er rigtige for dig
 • (gen)finde dine styrker og værdier og din indre motivation og bruge dem aktivt i dagligdagen
 • styrke din selvaccept – og give dig selv, hvad du har brug for
 • støtte dig selv gennem mindfulness og self-compassion-træning.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du redskaber til at styrke din mentale sundhed gennem indsigt i dine mentale styrker og ressourcer og viden om, hvordan du bedst udnytter dem i din hverdag. 

Forskning viser, at en styrket mental sundhed øger din trivsel og bidrager til større accept, meningsfuldhed og glæde i din hverdag. Kurset baserer sig på forskning inden for: 

 • styrker, værdier, mening og motivation
 • metakognitiv, kognitiv og narrativ teori samt stoisk filosofi   
 • mindfulness, self-compassion, positive emotioner og self-efficacy. 

Kursets form

Kurset ’Styrk din mentale sundhed’ består af en individuel styrkesamtale, tre enkeltstående kursusdage med ca. tre ugers mellemrum og en afsluttende gruppesamtale. Undervisningen veksler mellem oplæg, selvrefleksion, gruppeøvelser og korte mindfulnessøvelser. 

Det er vigtigt, at du har en lyst til at blive klogere på dig selv sammen med andre. Du har modet til at dele dine erfaringer og arbejde med dig selv, og du er villig til refleksion, fordybelse og forandring. 

Kurset har en række læringselementer:

 • Gruppesparring: På kursets første dag etableres grupper af tre, som har kontakt mellem hver kursusdag, så I løbende kan sparre med hinanden.
 • Praksislæring: Du prøver ting af både individuelt og sammen med andre.
 • Løbende feedback og sparring: Du er parat til at arbejde med personlige emner og indstillet på at give og modtage feedback.
 • Praktiske hjemmeopgaver mellem de enkelte kursusdage.
 • Forslag til frivillig læsning. 

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Der kan maksimalt være 14 deltagere på kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle