Kursus

Styrk din mentale robusthed

Bring dine psykologiske ressourcer i spil

Startdatoer

18-06
2018
23-10
2018

Tid og sted

09:00
København K

09:00
København K

Pris

15.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil have redskaber til at styrke din mentale robusthed og øge din trivsel, arbejdsglæde, dit fokus og forebygge stress.

Du vil gerne arbejde med din egen udvikling og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.

På kurset får du:

 • Redskaber til at øge din mentale robusthed og håndtere stress
 • Øget ressourcer ved blandt andet meditation
 • Metoder til at analysere og perspektivere problemer og træffe de rette beslutninger
 • Lært, hvordan du skaber følelsesmæssig balance og holder fokus på det, du kan kontrollere
 • Et klart billede af dine psykologiske styrker, og hvordan du bringer dem i spil
 • Viden om positiv kommunikation, og hvordan du styrker dit netværk

Kursets indhold

Kurset giver dig metoder til at forstå og bringe dine psykologiske styrker og ressourcer i spil, så du kan performe bedre og i højere grad håndtere arbejdspres. Målet med kurset er at udvikle dine personlige kompetencer i arbejdslivet ved at arbejde med fem robusthedsfaktorer. De fem robusthedsfaktorer er indbyrdes forbundne, og din mentale robusthed øges, når du er i stand til at bringe færdighederne i spil, når det ’brænder på’.

 

 

Program

Hvorfor lære at styrke din mentale robusthed?

Forskning har vist, at mental robusthedstræning kan øge din trivsel og arbejdsglæde. Træningen kan forbedre din innovationsevne og give dig større kreativitet i din opgaveløsning.

Konkret træner du 5 robusthedsfaktorer:

 1. Tænkning og problemløsning – evnen til at perspektivere og træffe de rigtige beslutninger
 2. Positive følelser – at fastholde positive følelser, så du undgår at stirre dig blind på én løsning
 3. Relationer – at udøve positiv kommunikation og bruge dit netværk, når du kommer under pres
 4. Selvregulering – at bevare ro og overblik i pressede situationer
 5. Styrker – forståelse for dine styrker og hvordan du bruger dem i forskellige sammenhænge.

Forskningen peger på, at det øger din performance og dit engagement, hvis du har mulighed for at bruge fire eller flere af dine topstyrker i arbejdssammenhænge.

Kursets form

Kurset er en rundvisning i dit mentale fitnesscenter, og undervisningen veklser mellem korte oplæg, gruppediskussioner, individuelle refleksioner og instruktion og træning i metoder og øvelser.

Undervisningen er praksisnær og inddrager dine og de andre deltageres erfaringer. Du skal derfor være villig til at bruge dig selv på kurset.

Kurset er adgangsgivende til MRT® Træneruddannelsen , hvor du lærer at styrke andres mentale robusthed. Og det forudsætter, at du har arbejdet med din egen mentale robusthed. 

 Kurset holdes som eksternat.

Pris og praktisk info

Typiske spørgsmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle