Netværk

Strategisk netværk for kvinder i sundhed

Netværksgruppen er et nyt strategisk netværk for ambitiøse kvinder, der arbejder på sundhedsområdet, hvor fokus er på inspiration, læring og ledelse. Netværkets formål er at bygge netværksbroer på tværs af sundhedssektoren og at styrke kvinders muligheder for at lykkes og avancere i ledelse.

Startdato og sted

29. oktober 2019
København K

I gang

Varighed

5 møder
17:30-20:30

Pris

2.900 kr. momsfri
Medlemmer

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for kvinder med ambitioner. Kvinder, som er ledere eller stærke uformelle ledere i deres organisation enten ved direkte ledelse eller ledelse gennem ledere.

For eksempel erfarne chefkonsulenter/teamledere, kontor- og afdelingschefer, stabschefer, afdelingsledere og sundhedschefer.

Netværket er for ansatte i kommuner, hospitaler, institutioner, regioner, styrelser, departementer og medlemsorganisationer, som er medlem af Djøf.

På netværket får du:

 • indsigt i forskellige kvindelige lederes dagligdag med udfordringer og beslutninger
 • arbejdsrum til at tale og tænke over din lederpraksis i et fortroligt rum
 • sparring og feedback på dilemmaer i ledelse og sundhed
 • bedre muligheder for at løse problemer på tværs af aktører og interessenter
 • inspiration og mod til at eksperimentere som leder
 • et stærkere professionelt netværk blandt kvindelige ledere på tværs af sundhedsvæsenet.

Netværkets indhold

Netværket har fokus på, at du kan skabe bedre resultater ved at udvikle din praksis og adfærd som leder på sundhedsområdet. Det er koncentreret tid til at tale, reflektere, lære og ikke mindst at lade sig inspirere af fælles erfaringer.

Netværket vil skabe et forpligtende fællesskab, hvor du kan skabe nye relationer, der fremmer alliancer, læring, videndeling, sparring, samarbejder, inspiration, erfaringsudveksling og støtte. Det handler om at dele viden, om at lykkes, bakke op og at få flere kvinder til at vælge og avancere i ledelse. 

Rammerne for det første møde er sat. Emnerne for de kommende møder vil vi planlægge i fællesskab. Eksempler herpå kan være:

 • Ledelse og indflydelse i et politisk ledet sundhedssystem, herunder ledelse på tværs af sektorer (stat, regioner og kommuner).
 • Hvad er de kommende udfordringer i sektoren? Hvad betyder det for måden, du skal lede og få indflydelse på?
 • Forandringsledelse og personlige transitioner.
 • Tillidsbaseret ledelse med udgangspunkt i relationer og meningsskabelse (purpose).
 • Balancer i ledelsesrollerne – 7 centrale balancepunkter.
 • Karriereplaner, synlighed og de attraktive ledelseskompetencer i sundhed.

Hver anden gang vil der være en relevant oplægsholder, der skal inspirere os til videre drøftelser og overvejelser. Oplæggene holdes enten af deltagerne i netværket eller af personer i deltagernes netværk.

Netværket er foreslået af stabschef Anna Skat Nielsen og chefkonsulent Gertrud Rex Baungaard. Har du spørgsmål til indholdet i netværket, er du velkommen til at kontakte Anna eller Gertrud.

Netværkets opbygning

 • Netværket er fuldt faciliteret
 • 5 aftenmøder a 3 intensive timer
 • Mindre gruppe med 16-20 deltagere

Vi anvender et effektivt koncept, som sikrer et højt udbytte. Det giver optimale muligheder for at lære hinanden at kende og udvikle din ledelsespraksis gennem samtaler og refleksion.

Netværket ledes af en erfaren ledelseskonsulent og mødeleder. Ledelseskonsulenten har ansvaret for, at proces og indholdet på møderne fungerer på et højt fagligt niveau, så du kan koncentrere dig om indholdet og samtalerne i netværket.

Se en kort video om ledernetværk i Djøf.

Alle møderne holdes i Djøf kl. 17.30-20.30.

Hvem faciliterer netværket?

Else Iversen

Else Iversen
Chefkonsulent, Djøf

Ledelses- og chefkonsulent Else Iversen, Djøf. Else er en uddannet coach (MBC), underviser og forfatter. Hun har lang erfaring med at coache, udfordre og facilitere ledere i deres professionelle, personlige og faglige udvikling i forskellige netværksgrupper for ledere. 

eiv@djoef.dk
33 95 98 57

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  2.900 kr. (momsfri)
 • Sted
 • Djøf, Gæstekantinen, Gothersgade 133, 1123 København, Denmark
 • Netværkets referencenr.
 • 31897
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  21. oktober 2019 kl. 23:59
 • Yderligere info, kontakt
 • Linda Skytte

  Linda Skytte
  Arrangementskoordinator
  lis@djoef.dk
  36 91 91 11

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle