]]>

Kursus

Strategisk faglig formidling

Lær at kombinere klart sprog med en strategisk overbygning, så du sikrer, at dine tekster understøtter de værdier og strategier, din organisation arbejder efter, både på de interne og eksterne linjer. På kurset træner du sammen med andre nøglepersoner som ledere, projektledere eller kommunikationsansvarlige. Du får svar på, hvordan dit valg af sprog, tone, stil og virkemidler skaber et image og billede af dig og din organisation ? både når kommunikationen er intern og ekstern. Du får også viden om strategi og branding.

Hvem henvender kurset sig til?

På kurset får du:

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Dine tekster er dit skriftlige håndtryk. På samme måde som klæder skaber folk, skaber sproget et stærkt billede af en organisation. Din modtager læser ikke bare det konkrete indhold, men tolker på baggrund af tone, stil, visuelle elementer og formelle udtryk, hvem du er som afsender, og hvad det er for en organisation, du repræsenterer.

Udbytte

På kurset træner du dine strategiske skrivefærdigheder:

  • Du får viden om, hvilken betydning den skriftlige tone og stil samt den visuelle eller formelle fremtoning har for organisationens image.
  • Du bliver i stand til bevidst at vælge den tone og stil, der underbygger organisationens vision, politik og værdier.
  • Du får redskaber til at strukturere og evt. visualisere indholdet, så modtageren hurtigt kan orientere sig – uanset om det er et politisk notat eller et strategisk beslutningsoplæg

Efter kurset kan du imødekomme din ambition om, at dine tekster skal give et retvisende billede af dig og din organisation. Du er bevidst om, hvordan sproget skaber et overbevisende indtryk hos modtageren om dig og din organisation som afsender, uanset om du sidder i en stor politisk styret organisation eller er i en mindre virksomhed. Du er tættere på målet om at skabe et klart image hos din modtager uanset budskabets indhold.

Deltag

Deltag, hvis du har skriveopgaver, hvor du koordinerer indhold med flere afsendere. Du kan også have en nøglefunktion, hvor du skal sikre sammenhæng mellem projekter, sager og beslutningsoplæg i forhold til organisationens overordnede mål, strategi politik og værdigrundlag. Eller måske vil du gerne arbejde mere strategisk med din skriftlige formidling.

Indhold

På kursusdagen kombinerer vi teori om strategi og branding med den konkrete udmøntning i sproglig stil og tone. Du får en række oplæg, og dit skrivearbejde vil konkret fokusere på:

  • Kobling mellem kultur og værdier i forhold til skriftlig tone og stil
  • Strategiske mål for image, og hvordan du kan arbejde med det i hverdagen
  • Afkodning af skriftlig tone og stil i forhold til oplevet image hos modtager
  • Det bevidste valg af skriftlig tone og stil i forhold til ønsket image
  • Betydningen af de visuelle elementer i den skriftlige kommunikation.

Form

Kurset er et arbejdende værksted med en vekselvirkning mellem korte oplæg og arbejde med tekster i forhold til strategiske mål. Du skal undervejs afprøve forskellige formidlingsmetoder i forhold til din egen organisation og skriftlige stil. Du skal være med til at evaluere stil og tone i kommunikationen, i forhold til hvilket aftryk det afsætter hos modtageren. Du vil få feedback og gode råd fra underviser om formidlingsprincipper og strukturering af indhold, men du skal også på baggrund af kursets indhold selv være klar til at deltage med feedback og gode råd i forhold til de andre deltagere på kurset.

Praktiske oplysninger

Du skal medbringe pc eller tablet til at skrive på. Forud for kurset skal du løse en mindre skriftlig opgave, og du vil kunne tilkøbe en opfølgning med individuel evaluering af dit tekstarbejde.

Underviser

Karin Sloth er kommunikationsrådgiver, foredragsholder, forfatter og mangeårig underviser i strategisk kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Karin er ekspert i målsætning og evaluering af kommunikation samt i koblingen mellem strategisk kommunikation, ledelse og organisation.

 

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Se alle