Kursus

Statens budget- og bevillingssystem

Du får en grundig introduktion til det statslige budget- og bevillingssystem og det samspil, der er mellem systemet, finansloven og den materielle lovgivning.

Startdatoer

29-05
2018
27-11
2018

Tid og sted

09:00-16:00
København K

09:00-16:00
København K

Pris

8.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Kursets indhold

De senere års udvikling i økonomi- og aktivitetsstyringen og det fortsatte fokus på mål og resultater giver stadig flere samarbejdsflader mellem økonomi- og fagkontorerne. Senest har ikke mindst budgetlovens intentioner og moderniseringen af statens økonomistyring øget betydningen af samspillet mellem fagfolk og økonomifolk – både når finansloven skal udarbejdes, og når der skal følges op på resultaterne inden for de enkelte ministerområder.

Kurset er for dig
Du beskæftiger dig med budget- og bevillingsarbejde og er ansat på et økonomi- og budgetkontor i staten. Du kan også være medarbejder i et fagkontor, der i det daglige arbejde har behov for kendskab til finanslovens opbygning og systematik samt en forståelse af samspillet mellem bevillingslovene og den materielle lovgivning.

Dit udbytte
På kurset får du:

 • En grundig introduktion til det statslige budget- og bevillingssystem
 • Kendskab til de mest almindelige regler for budgetarbejdet og bevillingsdisponeringen
 • Et vigtigt indblik i samspillet mellem statens budget- og bevillingssystem, finansloven og den materielle lovgivning.


Indhold og form
Du introduceres til følgende emner:

 • Statsbudgettets funktion
 • Statens udgiftsstyring og -administration: Udgiftspolitiske måltal, udgiftslofter, prioritering og udmøntning
 • Bevillingslovenes tilblivelse, opbygning og systematik, tekst og anmærkninger, aktivitetsoplysninger og budgetkredsløbet
 • Bevillingslovenes anvendelse, dispositioner over givne bevillinger, dispositionsmuligheder og -begrænsninger, nye og ændrede dispositioner i finansåret
 • Bevilling og hjemmel
 • Bevillingsanvendelsen og forståelsen af samspillet mellem, hvad man regulerer i finansloven, og hvad man regulerer i den materielle lovgivning
 • Bevillingskontrol og revision
 • Statsregnskab og årsrapport.


Kurset veksler mellem oplæg/foredrag, opslagsøvelser og gruppeopgaver.

Undervisere
Kontorchef Søren Tingskov, Arbejdsmarkedsstyrelsen
Chefkonsulent Henrik Lange, Rigsrevisionen.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

 

Relevante Dokumenter

Hvem underviser?

Pris og praktisk info

Typiske spørgmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle