]]>

Kursus

Stata 3 - regressioner

Har du brug for en gennemgang af regressioner i Stata og blive fortrolig med lineær regression og interaktionsmodeller?

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig der er studerende, der gerne vil have en gennemgang af regressioner i Stata. Vi bliver fortrolige med lineær regression og interaktionsmodeller.

Dette kursus er for dig, der har en vis erfaring med Stata. Du kender de basale funktioner og kan lave analyser i programmet. Du har eventuelt deltaget på ‘Stata 1 - grundlæggende’ og ‘Stata 2 - analyse'.

Der er ikke krav til analytiske kompetencer, men et kendskab til statistik er en klar fordel.

Kurset er kun for medlemmer af Djøf Studerende.

På kurset får du:

  • styr på, hvordan du kan bruge Stata til mere avancerede analyser på både studie og i studiejob
  • gennemgået de mest anvendte statistiske analyser og bliver introduceret til tolkningen af dem.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Med et konkret datasæt foretager vi regression og fortolkninger heraf. 

Kurset vil bestå af oplæg og dernæst opgaver, som I laver på jeres egen computer i Stata.

Indledningsvis skal vi importere data og definere vores arbejdsmappe

  • cd-kommandoen.

Hernæst skal vi lave lineære regressioner og kigge på interaktioner

  • regressioner (regress)
  • kontrolvariable
  • interaktionsled
  • fortolkning af regressionsoutput.

Afslutningsvis skal vi eksportere vores resultater

  • estout.

Vigtig info

  • Det er en forudsætning for deltagelse at have Stata installeret på sin computer. Tjek gerne, at din licens ikke er udløbet inden kurset.
  • Til online-kurser skal du bruge lyd og webcam, da der vil være interaktion på kurset. Vi starter med et lydtjek et kvarter før, at webinaret starter.

Hvad med coronavirus?

På de fysiske kurser kan du være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores arrangementer.

Se alle