]]>

Kursus

Stata 2 - analyse

Vil du gerne blive fortrolig med grundlæggende analytiske værktøjer?

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig der er studerende, der gerne vil blive fortrolig med grundlæggende analytiske værktøjer.

Dette kursus er for dig, der har noget erfaring med Stata. Du kender de basale funktioner og kan bruge programmet. Du har eventuelt deltaget på 'Stata 1 - grundlæggende'.

Der er ikke krav til analytiske kompetencer, men et kendskab til statistik er en klar fordel.

Kursets primære fokus er analyse og setup af data inden analyse. Overvej, om du med mere erfaring hellere skulle deltage på 'Stata 3 – regression’.

Kurset er kun for medlemmer af Djøf Studerende.

På kurset får du:

 • redskaber til at lette arbejdsgangene ved at bruge Stata på en smartere måde
 • viden til at anvende Statas analysefunktioner til at lave statiske analyser
 • kendskab til at indlæse og redigere data, så data kan analyseres.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Med et konkret datasæt foretager vi analyser. 

Kurset vil bestå af oplæg og dernæst opgaver, som I laver på jeres egen computer i Stata.

Indledningsvis skal vi importere data og få kendskab til forskellige variabel-typer:

 • importere data til Excel
 • kontinuerte, string og kategoriske variable.

Herefter gennemgås behandling af data:

 • deskriptiv statistik (codebook, summarize og db tabstat)
 • variabel labels
 • value labels
 • omkodning.

Afslutningsvis gennemgås:

 • betingelser med if-funktionen
 • hypotesetest hvor to gruppers gennemsnit sammenlignes.

På ‘Stata 2 – analyse' gennemgår vi ikke regressioner, men snarere arbejdet forud for en regressionsanalyse. Hvis du er interesseret i at lære udførslen og fortolkningen af regressioner i Stata, så tilmeld dig ‘Stata 3 – regressioner’.

Vigtig info

 • Det er en forudsætning for deltagelse at have Stata installeret på sin computer. Tjek gerne, at din licens ikke er udløbet inden kurset.
 • Til online-kurser skal du bruge lyd og webcam, da der vil være interaktion på kurset. Vi starter med et lydtjek et kvarter før, at webinaret starter.

Hvad med coronavirus?

På de fysiske kurser kan du være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores kurser.

Se alle