]]>

Kursus

Stata 1 - grundlæggende

Bliv klædt på til at bruge Stata og få redskaber til at løse mindre statiske opgaver på dit studie.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig der er studerende, der gerne vil stifte bekendtskab med eller blive mere sikker i statistikprogrammet Stata og de grundlæggende funktioner, der anvendes i Stata.

Du får kendskab til et statistikprogram, som i stigende grad anvendes i forskningsmiljøet og erhvervslivet.

Der er ikke krav til analytiske kompetencer, men et kendskab til statistik er en fordel.

Du er velkommen til at deltage, selvom du har mere erfaring med programmet, men kursets primære fokus er introducerende. Overvej, om du med mere erfaring hellere skulle deltage på 'Stata 2 – analyse’ eller ‘Stata 3 – regression'.

Kurset er kun for medlemmer af Djøf Studerende.

På kurset får du:

 • redskaber, der gør dig i stand til at løse mindre statistiske opgaver på studiet og på jobbet uden de store hovedbrud
 • en fortrolighed med Statas brugerflade, værktøjer og afprøvning af disse værktøjer
 • indblik i og evne til at anvende Statas grundlæggende funktioner og lave deskriptiv statistik.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Med et konkret datasæt arbejder vi med at øve funktioner, som gør programmet lettere at bruge i praksis.

Kurset vil bestå af oplæg og dernæst opgaver, som I laver på jeres egen computer i Stata.

Indledningsvis gennemgås brugerfladen i Stata:

 • navigation i Stata
 • kommandoer
 • do-files.

Hernæst gennemgås, hvordan man indlæser og får overblik af data i Stata:

 • use
 • browse
 • lookfor.

Afslutningsvis gennemgås, hvordan man præsenterer data:

 • deskriptiv statistik (summarize)
 • frekvenstabeller
 • figurer.

Da dette er et introduktionskursus, gennemgås mere avancerede statistiske analyser (såsom tidsserier) ikke.

Vigtig info

 • Det er en forudsætning for deltagelse at have Stata installeret på sin computer. Tjek gerne, at din licens ikke er udløbet inden kurset.
 • Til online-kurser skal du bruge lyd og webcam, da der vil være interaktion på kurset. Vi starter med et lydtjek et kvarter før, at webinaret starter.

Hvad med coronavirus?

På de fysiske kurser kan du være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores arrangementer.

Se alle