]]>

Arrangement

Slip stressen ud af skammekrogen

Når djøfernes arbejde handler om identitet, faglig identitet og tilfredshed, kan stigende arbejdspres og forandringer give en følelse af skam. Pernille Steen Pedersen har i sin forskning undersøgt, hvad det nye arbejdsmiljøproblem betyder og giver nye input til stressforebyggelse.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Vores forhold til vores arbejde handler ikke kun om at have noget at stå op til. Det handler også om vores identitet og om at kunne bruge sig selv og føle tilfredshed og faglig stolthed.

Forandringer, øgede krav og et stigende arbejdspres er en del af hverdagen for mange djøfere, som kan være svære for den enkelte at håndtere, fordi man kan opleve, at det går ud over fagligheden.

Det stiller nye krav til både ledere og medarbejdere at navigere i. 

Pernille Steen Pedersen har i sin forskning undersøgt, hvad dette indebærer og opdaget, hvordan følelse af skam dukker op som et nyt arbejdsmiljøproblem i forbindelse med et stort arbejdspres.

Til dette arrangement kan du høre om forskningen, som peger mod nye, fælles løsninger, hvor både ledere og medarbejdere får et ansvar. 

Her vil Pernille Steen Pedersen derudover introducere nogle helt nye forskningsbaserede forebyggelsesværktøjer, som er målrettet både ledere og medarbejdere, og som giver nye input til at sætte stressforebyggelse på dagsordenen. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle