]]>

Arrangement

Skab din egen 'Deep Work'-strategi

Konstant tilgængelighed, storrumslarm og møder er for mange blevet et grundvilkår i vores arbejde. Derfor er det vigtigt at kunne manøvrere i forstyrrelser, så vi kan skabe rum til at fordybes. Denne workshop giver indsigt i, hvorfor fordybelse er så vigtig for trivsel, engagement og performance.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

'Deep Work' er en tilstand, hvor man har al sin opmærksomhed rettet mod en arbejdsopgave. Vi er koncentreret om det arbejde, vi er i gang med og bliver måske tilmed helt opslugt af det.

'Deep Work' står i modsætning til 'Shallow Work', der er ukoncentreret arbejde som følge af mange afbrydelser og fokusskift. 

Vores evne til 'Deep Work' har stor betydning for vores trivsel, engagement og performance i vores arbejdsliv. Det er dokumenteret gennem årtiers forskning. 'Deep Work' er en forudsætning for, at vi kan udfolde vores kompetencer og talenter til fulde, være kreative og skabe de nye og innovative løsninger, som vores organisationer, samfund og økonomi i dag i vid udstrækning bygger på.

På denne workshop får du inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du kan gøre 'Deep Work' til et aktivt tilvalg i dit arbejdsliv.

Du får:

  • viden om betydningen af 'Deep Work' i arbejdslivet baseret på international forskning og udenlandske og danske undersøgelser
  • viden om, hvorfor 'Deep Work' kan være så svær at opnå

  • inspiration og redskaber til at udvikle din egen 'Deep Work'-strategi og dermed skabe mere rum til fordybelse i dit arbejdsliv

  • tips til, hvordan du kan skabe mere 'Deep Work' i dit arbejde allerede i morgen.

Det ligger naturligt til mennesker at søge fordybelse i udfordrende opgaver. Det er fordi, at det er forbundet med stor nydelse. Men det kan være vanskeligt at bringe sig selv i en tilstand af fordybelse, når vi står overfor komplekse udviklingsopgaver. Det gælder især, hvis vi føler os utrygge og oplever uklarhed om vores arbejde i forhold til kravene til vores opgaveløsninger og vores rolle og ansvar.

Da vi samtidig fra naturens hånd er indrettet til at spare på vores energi, kan vi have en tendens til at vælge fordybelsen fra og det ”overfladiske” arbejde til. Den tendens forstærkes blandt andet af vores konstante elektroniske tilgængelighed og en arbejdskultur, der hylder travlhed fremfor fordybelse. Det ”overfladiske” arbejde har en tendens til at stjæle en stor del af vores tid, opmærksomhed og energi, medmindre at du er særligt bevidst om at skabe rum til det ”dybe” arbejde og stille krav om at få rum til det.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle