]]>

Arrangement

Samskabelse, de svære løsninger på tværs

Kom til morgenmøde og få inspiration og viden fra flere organisationer, en kommune og andre djøfere, der ligesom dig, arbejder med samskabelse og problemløsning i fællesskab.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Der er efterhånden enighed om, at mange af nutidens samfundsudfordringer løses bedst i fællesskab. For hverken det offentlige, private eller civilsamfundet kan alene løse klimakrisen eller udfordringer med fx ulighed i sundhed, integration og et stigende udgiftspres. At samarbejde på tværs af offentlige og civile organisationer er dog ofte lettere sagt end gjort. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi får det tværgående samarbejde til at lykkes, så det skaber værdi.

Dette morgenmøde stiller skarpt på samarbejdet mellem kommuner og NGO’er samt foreninger: Hvad kendetegner det gode samarbejde? Hvad skal der til for, at samarbejdet lykkes og skaber værdi? Hvordan kommer man i gang med det gode samarbejde? Og hvilke krav stiller samarbejdet til medarbejderne i både kommune og civile organisationer? Det er nogle af de spørgsmål, vi ved hjælp af deltagerne vil komme rundt om.

Morgenen består af en blanding af dialog blandt deltagerne og indspark fra en kommune og to civile organisationer. 

Formålet med morgenmødet er at kaste lys over, hvordan samarbejdet mellem det offentlige og det civile Danmark kan styrkes – og omsætte det til brugbar viden og erfaringer for medarbejdere i kommuner, civile organisationer og foreninger.

Du går fra morgenmødet med en bedre forståelse for, hvilke udfordringer som samarbejdet på tværs af kommune og NGO kan løse, samt hvordan du kan være med til at understøtte et velfungerende samarbejde og sikre, at det kommer i mål.

Arrangementet er skabt af medlem Lise Holm-Rasmussen, som selv arbejder professionelt med samskabelse og som på mødet vil facilitere samtalerne.

Hvad med coronavirus?

Du kan være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores arrangementer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle