Arrangement

Sådan gennemfører du retssagsprøven

Står du snart foran din retssagsprøve i en sag ved domstolene eller i en fiktiv sag, og har du brug for input til, hvordan du bedst forbereder og gennemfører din prøve?

Dato og sted

11. september 2019
København K

Varighed


18:00-21:00

Pris

Gratis
Djøf Advokat

Hvad handler arrangementet om?

Få praktiske værktøjer til at gennemføre retssagsprøven, når to erfarne advokatcensorer og en netop bestået prøvekandidat giver dig et unikt indblik i retssagsprøven og deler ud af deres bedste råd og erfaringer.

Retssagsprøven er et væsentligt skridt på vejen mod din advokatbestalling, og for mange advokatfuldmægtige landet over er retssagsprøven ikke unaturligt en kilde til bekymring og stor nervøsitet.

På Djøf Advokats nye og opdaterede kursus om retssagsprøven vil to erfarne advokater, som begge er censorer ved retssagsprøverne, give dig et unikt indblik i retssagsprøvens forløb, dele ud af deres erfaringer og give gode og praktiske råd til, hvordan du som prøvekandidat optimerer din præstation og klarer dig bedst muligt.

Oplægsholderne vil gennemgå kriterierne for bedømmelsen af eksaminanden, ligesom de vil give deltagerne en række do's and don'ts med praktiske vinkler på og råd til, hvordan du håndterer de udfordringer, du kan møde under din retssagsprøve.

Endelig vil en netop bestået prøvekandidat, som for få måneder siden bestod sin retssagsprøve i en fiktiv sag, give deltagerne et unikt indblik i, hvordan prøven forløber, og give sit bud på, hvordan du som eksaminand til den fiktive retssagsprøve forbereder og klarer dig sikkert gennem prøven.

I den indlagte pause vil Djøf Advokat byde på lidt mad og noget at drikke, og der vil være mulighed for at tale og sparre med andre advokatfuldmægtige, som inden længe selv skal op til deres retssagsprøve.

Dit udbytte af kurset

Dette kursus er målrettet advokatfuldmægtige, der inden længe skal op til retssagsprøven i en sag ved domstolene eller i en fiktiv sag.

På kurset vil du få konkrete og praktiske værktøjer til at forberede og gennemføre retssagsprøven, herunder do's and don'ts med praktiske vinkler og råd til hovedforhandlingens afvikling, og hvad du med fordel kan gøre for at løfte din præstation. Ligeledes vil du få et unikt indblik i den fiktive retssagsprøves forløb, og hvordan man som eksaminand klarer sig godt og sikkert gennem prøven.

I forbindelse med din deltagelse i dette kursus vil du få udleveret et eksemplar af hæftet 'Retssagsprøven - en guide til gennemførelsen af den praktiske prøve' med gode råd og anbefalinger til forberedelse og gennemførelse af retssagsprøven.

Udgivelsen er udgivet af Djøf Advokat og muliggjort med støtte fra Dreyers Fond samt frivillig deltagelse og bidrag fra en række erfarne advokater og dommere.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for din deltagelse i dette kursus svarende til tre kursuslektioner, som giver mulighed for at søge Advokatsamfundet om godkendelse som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Link

Sagsmateriale til retssagsprøven i en fiktiv sag, september 2018

Program

 • Kl. 18.00

  Velkomst ved Djøf Advokat
 • Kl. 18.10

  Oplæg ved censorerne
 • Kl. 18.55

  Spisepause
 • Kl. 19.15

  Oplæg ved censorerne
 • Kl. 20.00

  Kort pause
 • Kl. 20.05

  Oplæg ved tidligere eksaminand samt Q&A - eksaminand offentliggøres senere
 • Kl. 20.55

  Opsummering og tak for i aften
 • Hvem er censorerne?

  Mikael Delin

  Mikael Delin
  Senioradvokat (H) ved Plesner Advokatpartnerselskab

  Mikael Delin er senioradvokat i Plesners team for Dispute Resolution, hvor han primært beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold samt erstatnings- og forsikringsret.

  En stor del af Mikaels sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, og Mikael repræsenterer endvidere jævnligt bygherrer og entreprenører i forbindelse med tvister vedrørende bygge- og anlægsopgaver.

  Mikael fører også regressager på vegne af både danske og udenlandske forsikringsselskaber i en række forskelligartede skadessager, og han håndterer ofte mangelsager, der opstår i kølvandet af større ejendomsoverdragelser.

  Mikael har siden 2009 været udpeget som censor ved retssagsprøven, og han har siden 2014 været beskikket censor på de juridiske kandidatuddannelser.
   
  Emil Brudgård Larsen

  Emil Brudgård Larsen
  Advokat ved Plesner Advokatpartnerselskab

  Emil Brudsgård Larsen er advokat i Plesners team for Dispute Resolution og beskæftiger sig til daglig med retssager og voldgiftssager primært inden for entreprise- og forsikringsretten

  I september 2018 bestod Emil retssagsprøven i en fiktiv sag, der omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der var indgået en bindende aftale om en USD-valutaforretning på DKK 10 mio. mellem en bankkunde og dennes bank.
  Thomas Arleth

  Thomas Arleth
  Advokat (H) ved Kennedys Advokatpartnerselskab

  Thomas Arleth er advokat på i Kennedys danske kontor i København. Kennedys er grundlagt i London og har speciale i erstatnings- og forsikringsret. Virksomheden yder rådgivning til forsikringsselskaber, virksomheder og offentlige myndigheder fra kontorer over hele verden. 

  Thomas beskæftiger sig primært med personskadeerstatning, herunder arbejdsskadeerstatning og erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. I den forbindelse har Thomas opnået en omfattende retssagserfaring og erfaring med konfliktløsning. 

  Herudover beskæftiger Thomas sig med rådgivning af virksomheder indenfor cyberforsikring, hvilket i praksis vil sige krisehåndtering i forbindelse med cyberangreb og den efterfølgende anmeldelse til offentlige myndigheder og tabsopgørelse.

  Thomas har været censor på retssagsprøven siden 2015 og har deltaget i både fiktive og almindelige retssagsprøver.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Djøf Advokat
   Gratis
  • Sted
  • Djøfs Mødelokale A + B, Gothersgade 133, 1123 København, Denmark
  • Arrangementets referencenr.
  • 31909
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   9. september 2019
  • Yderligere info, kontakt
  • Anni Andersen

   Anni Andersen
   Arrangementskoordinator
   ana@djoef.dk
   33959975

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

  Se alle