Arrangement

Sådan gennemfører du retssagsprøven

Står du snart foran din retssagsprøve i en sag ved domstolene eller i en fiktiv sag, og har du brug for input til, hvordan du bedst forbereder og gennemfører din prøve?

Hvad handler arrangementet om?

Få praktiske værktøjer til at gennemføre retssagsprøven, når to erfarne advokatcensorer og en netop bestået prøvekandidat giver dig et unikt indblik i retssagsprøven og deler ud af deres bedste råd og erfaringer.

Retssagsprøven er et væsentligt skridt på vejen mod din advokatbestalling, og for mange advokatfuldmægtige landet over er retssagsprøven ikke unaturligt en kilde til bekymring og stor nervøsitet.

På Djøf Advokats nye og opdaterede kursus om retssagsprøven vil to erfarne advokater, som begge er censorer ved retssagsprøverne, give dig et unikt indblik i retssagsprøvens forløb, dele ud af deres erfaringer og give gode og praktiske råd til, hvordan du som prøvekandidat optimerer din præstation og klarer dig bedst muligt.

Oplægsholderne vil gennemgå kriterierne for bedømmelsen af eksaminanden, ligesom de vil give deltagerne en række do's and don'ts med praktiske vinkler på og råd til, hvordan du håndterer de udfordringer, du kan møde under din retssagsprøve.

Endelig vil en netop bestået prøvekandidat, som for få måneder siden bestod sin retssagsprøve i en fiktiv sag, give deltagerne et unikt indblik i, hvordan prøven forløber, og give sit bud på, hvordan du som eksaminand til den fiktive retssagsprøve forbereder og klarer dig sikkert gennem prøven.

I den indlagte pause vil Djøf Advokat byde på lidt mad og noget at drikke, og der vil være mulighed for at tale og sparre med andre advokatfuldmægtige, som inden længe selv skal op til deres retssagsprøve.

Dit udbytte af kurset

Dette kursus er målrettet advokatfuldmægtige, der inden længe skal op til retssagsprøven i en sag ved domstolene eller i en fiktiv sag.

På kurset vil du få konkrete og praktiske værktøjer til at forberede og gennemføre retssagsprøven, herunder do's and don'ts med praktiske vinkler og råd til hovedforhandlingens afvikling, og hvad du med fordel kan gøre for at løfte din præstation. Ligeledes vil du få et unikt indblik i den fiktive retssagsprøves forløb, og hvordan man som eksaminand klarer sig godt og sikkert gennem prøven.

I forbindelse med din deltagelse i dette kursus vil du få udleveret et eksemplar af hæftet 'Retssagsprøven - en guide til gennemførelsen af den praktiske prøve' med gode råd og anbefalinger til forberedelse og gennemførelse af retssagsprøven.

Udgivelsen er udgivet af Djøf Advokat og muliggjort med støtte fra Dreyers Fond samt frivillig deltagelse og bidrag fra en række erfarne advokater og dommere.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for din deltagelse i dette kursus svarende til tre kursuslektioner, som giver mulighed for at søge Advokatsamfundet om godkendelse som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Link

Sagsmateriale til retssagsprøven i en fiktiv sag, september 2018

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle