]]>

Arrangement

Rockere og bandemedlemmer

Kom og hør Justitsministeriets Forskningskontor fortælle om to nye undersøgelser på bandeområdet samt et spændende oplæg fra Kriminalforsorgen.

Hvad handler arrangementet om?

Justitsministeriets Forskningskontor vil fortælle om en ny undersøgelse på bandeområdet. Undersøgelsen belyser udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger.

Hvad karakteriserer personer, der indgår i kriminelle grupperinger med hensyn til fx uddannelse, økonomi og statsborgerskab? Er der væsentlige forskelle mellem de personer, der har været medlemmer af en kriminel gruppering i lang tid sammenlignet med dem, der har været medlemmer i en kortere periode?

Er der hændelser eller forhold i løbet af medlemsperioden, som gør det mere sandsynligt, at medlemmerne forlader deres kriminelle gruppe? Og hvilke omkostninger er forbundet med straffende tiltag med videre over for personer, der indgår i en kriminel gruppering?

Pr. 27.9. Rettelse: Oplægget vil alene omhandle resultater fra undersøgelsen af de udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger, da den anden undersøgelse endnu ikke er færdigudarbejdet.

 

Oplægsholdere

Justitsministeriets Forskningskontor

  • Tanja Tambour Jørgensen, souschef
  • Anna Vibe Onsberg Hansen, fuldmægtig
  • Malthe Øland Ribe, fuldmægtig

Kriminalforsorgen

  • Eva Linke, sikkerhedskonsulent

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle