]]>

Arrangement

Rigsret og skandalesager

Rigsret og skandalesager sætter den offentlige sektor under lup. Er det politikerne eller embedsmændene, der har ansvaret?

Hvad handler arrangementet om?

De seneste tre årtier har budt på omfattende brug af undersøgelser for at få belyst ministres og embedsmænds rolle i politisk og administrative skandalesager. Undersøgelserne har sat lup på både ministres forhold og embedsmændenes rolle. Og rapporterne har trukket både politiske og retlige konsekvenser.

Regeringen og dens ministre er bundet af ministeransvarlighedsloven, og for embedsmænd er det tjenestemandsloven og tilsvarende ansættelsesretlige regler og grundsætninger. 

Men i praksis giver retsreglerne ikke i sig selv særligt præcise svar på den praktiske rækkevidde af ministres og embedsmænds pligter og ansvar. Og hvad sker der, når det kombineres med den aktuelle mediepolitiske virkelighed i dagens Danmark?

Senest har instrukssagen om adskillelse ved indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere ført til en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og til ansættelsesretlige sager mod flere topembedsmænd. Og i skrivende stund arbejder granskningskommissionen med at undersøge forløbet omkring minksagen.

Mød højesteretsdommer Jens Peter Christensen, professor Jørgen Grønnegård Christensen og direktør Lykke Friis i dialog om rigsretten og skandalesager i lyset af ministres og embedsmænds pligter og ansvar. Arrangementet tager udgangspunkt i Jens Peter Christensens seneste bog, ”Ministre og embedsmænd. Pligter og ansvar”, som udkommer på Djøf Forlag på dagen og som sælges online i forbindelse med arrangementet. 

På grund af det høje smittetryk afholdes arrangementet kun online. Arrangementet med fysisk fremmøde i København er således aflyst. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle