]]>

Kursus

Rekonstruktion A-Z

Lær de vigtigste redskaber til rekonstruktion, som kan redde virksomheder gennem alvorlige økonomiske kriser, heriblandt de nye rekonstruktionsregler som følge af COVID-19.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er fx advokat, advokatfuldmægtig eller virksomhedsjurist. Du kan også være revisor eller rådgiver i finanssektoren, eller måske er du ansat ved domstolene eller som juridisk medarbejder i en offentlig myndighed.

På kurset får du:

  • overblik over rekonstruktionsprocessen i dansk ret
  • indsigt i de væsentligste regler om rekonstruktion i konkursloven
  • viden til at kunne træffe væsentlige beslutninger før og under en rekonstruktion
  • indblik i den seneste retspraksis
  • en introduktion til de forandringer, der følger af rekonstruktionsdirektivet og det fremsatte lovforslag L 65 om ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af COVID-19.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig en dybdegående introduktion til dansk rets regler om rekonstruktion, som kun er blevet endnu mere relevante i forbindelse med coronakrisen.

Rekonstruktionsreglerne vil i den kommende tid undergå en række forandringer som følge af rekonstruktionsdirektivet og ændringer med sammenhæng til COVID-19. Kurset giver dig en status på og en gennemgang af de aktuelle forandringer.

 

 

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner. Du får rig lejlighed til at bidrage aktivt i diskussioner om reglernes indhold og til at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere og med underviserne.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

Se alle