]]>

Kursus

Regler og løn for erfarne tillidsrepræsentanter

Få ajourført din viden og få opdateret din værktøjskasse, når du skal hjælpe dine medlemmer.

Hvem henvender kurset sig til?

Erfarne tillidsrepræsentanter og suppleanter i det offentlige (eller på arbejdspladser, der følger de offentlige overenskomster).  

På kurset får du

Kurset giver en brush-up på overenskomst, regler og lønsystemet.

 Du tager hjem med:

 • Opdateret viden om overenskomstforhold og de offentlige lønsystemer
 • Konkrete værktøjer, som du kan bruge i din rolle som tillidsrepræsentant 
 • Viden om, hvordan du bedst udfører din TR-rolle i forskellige situationer
 • Ny inspiration til lønpolitik, lønforhandling og -strategi

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På to dage kommer vi igennem alle de væsentlige situationer, du kan komme til at stå i som TR.

 Gennem oplæg og praktiske øvelser lærer du om:

 • Din rolle, hvis en kollega skal have en advarsel eller skal afskediges
 • Processen ved afskedigelsesrunder pga. besparelser eller omstruktureringer
 • Reglerne for ophør af TR-hvervet og afskedigelse af TR
 • Din rolle ved en kollegas sygefravær
 • Reglerne for arbejdstid og rådighedsforpligtelse
 • Svære lønindplaceringer
 • Lønstrategi og lønpolitik - Åbenhed om løn
 • Individuel forhandlingsret i praksis

Du vil få lejlighed til at udveksle relevante erfaringer med de øvrige deltagere og danne uformelle TR-netværk med andre erfarne tillidsrepræsentanter.

 

 

Se alle