]]>

Kursus

Radical Collaboration®

5 principper til at forene folk med forskellige interesser.

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil lære en metode til at skabe en bedre samarbejdskultur i din organisation. Du vil forstå, hvordan din adfærd kan fremme dine interesser, når du samarbejder eller forhandler. 

Måske vil du og din organisation gerne blive bedre til at nå jeres mål uden at tilsidesætte samarbejdspartneres interesser.

På kurset lærer du at:

  • blive en konstruktiv problemløser, der fastholder en samarbejdende, åben og imødekommende tilgang
  • flytte dit fokus fra faglighed alene til også at omfatte relationer
  • navigere uden at ’gå i forsvar’ og dermed øge din performance
  • aflæse og forstå egne og andres adfærdsmønstre, og hvad der ligger bag
  • fremme mulighederne for at få opfyldt både dine egne og andres ønsker. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset lærer du Radical Collaboration®-metodens fem essentielle principper: samarbejdshensigt, sandfærdighed, ansvarlighed, adfærdsforståelse og problemløsende adfærd.

Du får træning i at bruge den effektive samarbejdsproces, og du får redskaber til at forstå andres motiver, så du kan fastholde en åben, samarbejdende og anerkendende stil i alle relationer.

Hvorfor lære metoden Radical Collaboration®?

Radical Collaboration®-metoden er udviklet af James W. Tamm, en amerikansk forhenværende seniordommer med speciale i arbejdspladskonflikter. Den bygger på forskning i forskellen mellem positive og konfliktfyldte arbejdsmiljøer.

Nøglen til succes i samarbejdssituationer og forhandlinger er, at du ikke reagerer uhensigtsmæssigt, heller ikke selvom andre eventuelt gør det. Radical Collaboration®-metoden gør dig bevidst om din egen indstilling til samarbejde, og du lærer at identificere de interesser, der ligger bag ved de umiddelbare konfliktpunkter.

Jo klogere du bliver på din egen adfærd og dine egne interesser, jo lettere er det for dig at genkende andres adfærdsmønstre og interesser. 

Metodens effekt er dokumenteret i både amerikanske og internationale forskningsprojekter.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 29 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

Du kommer igennem fire intensive, spændende og udfordrende moduler fordelt på fire kursusdage. Mellem modulerne har du god tid til at øve metoden i din hverdag.

I en gruppe med to andre deltagere træner du metoden, hvor I sammen gradvist øger jeres emotionelle intelligens. Undervejs får gruppen også 1½ times sparring med underviseren.

Kurset svarer til 28 lektioner plus 1½ time pr. trepersonersgruppe.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle