Kursus

Rådgiveruddannelsen Professional Advisor

Lær at professionalisere din samtale, og hvordan du bringer din faglighed i spil på nye måder

Startdato og varighed

10. oktober 2018
7 dage

Tid og sted

09:00
København K

Pris

28.800 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Som faglig ekspert eller specialist bruger du din faglighed til at rådgive andre internt eller eksternt i organisationer eller virksomheder. 

Din rådgivning kan være medlems- eller kunderettet, juridisk, økonomisk, finansiel, psykologisk eller af anden specialiseret karakter.

På uddannelsen får du:

  • En bred vifte af metoder til at lede den gode samtale, stille spørgsmål, afdække behov og samskabe
  • Træning i at positionere dig optimalt i forhold til behov og skifte mellem flere roller i samtalen
  • Værktøjer til at se dine til- og fravalg i samtalen
  • Metoder til at efterspørge effekten af din rådgivning
  • En dybere faglig forståelse for menneskelig interaktion
  • Et mere professionelt og kompetent afsæt for at rådgive.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage.

Moduler: 4

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i faget ’Ledelse og coaching’ fra Diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsen træner du at blive en professionel og balanceret rådgiver, der taler og tænker ud fra modtagerens perspektiv. Du lærer at mestre samtalen med viden om psykologiske, kommunikative, rådgiverfaglige og relationelle aspekter, og du får en ro og en sikkerhed i at håndtere mange forskellige typer mennesker og rådgivningssituationer.  

Program

Hvem underviser?

Birgitte Nortvig

Birgitte Nortvig
Selvstændig, Birgitte Nortvig - fra strategi til handling

Har siden 2008 arbejdet med rådgiverfagligheden i private, offentlige og statslige organisationer. Hun har erfaring som leder, faglig chef og chefkonsulent og har arbejdet som coach, rådgiver, underviser og proceskonsulent siden 1999
Karina Mayland

Karina Mayland
Erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach, cand.merc. SOL og MA i innovation

Har erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach både i det private og det offentlige. Tyngden de sidste år har været på at fremme og understøtte innovation og samskabelse i opgaveløsningen.

Uddannelsens form

Rådgiveruddannelsen veksler mellem teori og praktiske øvelser. Men det er først og fremmest en uddannelse, hvor du skal være villig til at udfordre dine egne roller og din adfærd samt reflektere over din egen praksis i rådgivningssituationerne. Mellem hvert modul skal du træne, læse og løse forskellige hjemmeopgaver.

Undervisningen har fokus på: Intensiv træning i at rådgive – du træner cases og situationer fra hverdagen, både på uddannelsen, på dit arbejde og i din læsegruppe.

Supervision og sparring – du styrker din evne til at efterspørge effekten af din rådgivning både ved træning, sparring og supervision.

Refleksion – med udgangspunkt i teorier om psykologi, relationer og samspil træner du at være nærværende og gå på metaniveau både før, under og efter en rådgivning.

Du får ’Rådgiverhåndbogen’ skrevet af Birgitte Nortvig. 

Pris og praktisk info

Se alle