Kursus

Rådgiveruddannelsen Professional Advisor

Lær at professionalisere din kommunikation, og bring din faglighed i spil på nye måder.

Startdatoer

10/10-18
Hovedstaden
01/04-19
Hovedstaden
23/09-19
Hovedstaden

Tid og sted

09:00
København K

Pris

28.800 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du er ansat i en stabs- service- eller supportfunktion, hvor du som faglig ekspert eller specialist bruger din faglighed til at rådgive andre internt eller eksternt i organisationer eller virksomheder. 

Du kan blandt andet have speciale i jura, økonomi, kommunikation, ledelse, digitalisering eller HR. 

På uddannelsen får du:

 • Et professionelt afsæt for at rådgive 
 • En bred vifte af metoder til at lede den gode samtale, afdække behov og undersøge effekten af din rådgivning
 • Samtaletræning, der styrker dig i at bringe din faglighed i spil, coache eller give sparring, alt efter hvad samtalen kræver 
 • Indsigt og træning i at samskabe, så du bliver i stand til at udvikle nye løsninger sammen med dem, du rådgiver
 • En øget forståelse for og viden om relationskompetencer.
   
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage.

Moduler: 4

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i faget ’Ledelse og coaching’ fra Diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsen træner du at blive en professionel og balanceret rådgiver, der taler og tænker ud fra modtagerens perspektiv. Du lærer at mestre samtalen med viden om psykologiske, kommunikative, rådgiverfaglige og relationelle aspekter, og du får en ro og en sikkerhed i at håndtere mange forskellige typer mennesker og rådgivningssituationer.  

Vælg startdato

 • Før start

  Før start

  Uge 39 og 40 2018 (aftales nærmere inden start)
  Inden start får du en times individuel samtale med Birgitte Nortvig som forberedelse til forløbet. 
  Læs mindre
 • Modul 1

  10.-11. oktober 2018, kl. 9.00-16.00

  Du får psykologisk indsigt, metoder til at coache og lede dine samtaler som rådgiver. Du styrker din relationsdannelse, øger din selvindsigt og får flere handlemuligheder. Med den nye viden træner du at blive mere bevidst om, hvad du gør, og ikke mindst hvorfor du gør, som du gør, i en rådgivningssamtale. 

  Dagen giver dig:

  • Viden om og kendskab til elementerne i rådgiverfagligheden
  • Psykologisk indsigt i dig som person og i din rolle som rådgiver
  • Viden om samtalens anatomi, styring og rammesætning 
  • Indsigt og træning i rådgiverens 5 positioner, hvor du trænes med afsæt i kommunikations- og coachingmetoder
  • Træning i, hvordan du afkoder andres reaktioner, og hvordan du giver feedback Træning i, hvordan du rummer og håndterer dine og andres reaktioner professionelt, også når du bliver udfordret på din integritet, dine følelser og din faglighed 
   

   

 • Modul 2

  7.-8. november 2018, kl. 9.00-16.00

  På modul 2 fortsætter du din træning, og du får flere metoder til at styre samtalen, afdække behov og samskabe. Du træner at skifte mellem de forskellige roller, du arbejder med indvendingsbehandling, og du lærer om det fælles tredje som afsæt for at samskabe. Sidst, men ikke mindst bliver du klædt på til at efterspørge effekten af din rådgivning. 

  Dagen giver dig:

  • Viden om og træning i spørge- og lytteteknikker fx coaching og sparring
  • Indsigt og træning i at lede den professionelle samtale
  • Øget bevidsthed om sprogets indvirkning og samtalens forgreninger, så du kan optimere samtalens klima og udbytte 
  • Viden om metoder til innovation og samskabelse i rådgivningen
  • Handlemuligheder til at imødekomme modstand mod udvikling 
  • Øget bevidsthed om egne udfordringer, når du arbejder innovativt
  • Viden om og træning i, hvordan du får indsigt i effekterne af din rådgivning
 • Modul 3

  5.-6. december 2018, kl. 9.00-16.00

  På modul 3 er fokus på casearbejde, videooptagede træningssituationer, supervision og selvrefleksion. Du træner din rådgiveradfærd og din bevidsthed om, hvad du gør – og med hvilken effekt i rådgivningen. Du lærer at bruge supervision og bevidnelse som katalysator for læring og selvrefleksion. 

  Dagen giver dig: 

  • Træning, så du går fra at vide til at kunne, når du systematisk udvælger og afprøver områder inden for de gennemgåede teorier, modeller og metoder
  • Træning i at være bevidst om, hvad du gør, og hvorfor
  • Træning i at efterspørge effekten af din rådgivning som værktøj til egen-evaluering og læring
  • Indsigt i supervision, coaching og bevidning som bidrag til læring 
  • En spørgetime som forberedelse til eksamen. 

  Du afslutter dagen med at udarbejde individuelle mål for fremtiden.

 • Modul 4

  16. januar 2019, kl. 9.00-16.00

  Dagen for certificering eller diplomeksamen, hvor du demonstrerer og perspektiverer din rådgivning med præcise nedslag og bevidstgørende refleksioner over praksis.

  Du går til eksamen sammen med din læsegruppe. Eksamen varer ca. 1 ½ time pr. gruppe. Din læsegruppe består af to-tre personer.

  Eksamen består af to dele:

  Del 1: 

  Som eksaminand har du en videooptagelse med fra din egen rådgiverpraksis. Du redegør for og reflekterer over dine valg, fravalg og dilemmaer i den videooptagede case. De andre fra læsegruppen deltager som hhv. observatør og bevidner.

  Del 2: 

  Du er nu bevidner, mens en anden fra din læsegruppe er eksaminand. Som bevidner bliver du vurderet på din kompetence til at bevidne og supervisere med udgangspunkt i den rådgiverfaglige referenceramme.

  Både del 1 og 2 gentages, indtil alle i læsegruppen er eksamineret både som eksaminand og bevidner.

  Eksamen med ECTS-point:

  Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen for en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samme dag som den praktiske eksamen, hvor en censor fra DTU Diplom deltager. Kontakt for Line Holm Vang yderligere oplysninger og tilmelding til eksamen.

  Holdet afslutter dagen med en fælles fejring.

Hvem underviser?

Birgitte Nortvig

Birgitte Nortvig
Selvstændig, Birgitte Nortvig - fra strategi til handling

Har siden 2008 arbejdet med rådgiverfagligheden i private, offentlige og statslige organisationer. Hun har erfaring som leder, faglig chef og chefkonsulent og har arbejdet som coach, rådgiver, underviser og proceskonsulent siden 1999.

Birgitte er tilknyttet DTU som ekstern lektor.

Karina Mayland

Karina Mayland
Erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach, cand.merc. SOL og MA i innovation

Har erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach både i det private og det offentlige. Tyngden de sidste år har været på at fremme og understøtte innovation og samskabelse i opgaveløsningen.

Uddannelsens form

Rådgiveruddannelsen veksler mellem teori og praktiske øvelser. Men det er først og fremmest en uddannelse, hvor du skal være villig til at udfordre dine egne roller og din adfærd og reflektere over din egen praksis i rådgivningssituationerne. Mellem hvert modul skal du træne, læse og løse forskellige hjemmeopgaver.

Undervisningen har fokus på: Intensiv træning i at rådgive – du træner cases og situationer fra hverdagen, både på uddannelsen, på dit arbejde og i din læsegruppe.

Supervision og sparring – du styrker din evne til at efterspørge effekten af din rådgivning både ved træning, sparring og supervision.

Refleksion – med udgangspunkt i teorier om psykologi, relationer og samspil træner du at være nærværende og gå på metaniveau både før, under og efter en rådgivning.

Du får ’Rådgiverhåndbogen’ skrevet af Birgitte Nortvig. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  28.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  28.800 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  34.300 kr. (ekskl. moms)
 • Diplomeksamen kan tilkøbes for 5.000 kr. (momsfrit)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 10.-11. oktober 2018
  Modul 2: 7.-8. november 2018 
  Modul 3: 5.-6. december 2018
  Modul 4: 16. januar 2019 

  Individuelle forsamtaler: 24. september 2018

 • Sted
 • MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 28676
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. september 2018


  Afmeldingsfrist
  10. september 2018
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle