Kursus

Rådgiveruddannelsen Professional Advisor

Lær at professionalisere din samtale, og hvordan du bringer din faglighed i spil på nye måder

Startdato og varighed

10. oktober 2018
7 dage

Tid og sted

09:00
København K

Pris

28.800 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Som faglig ekspert eller specialist bruger du din faglighed til at rådgive andre internt eller eksternt i organisationer eller virksomheder. 

Din rådgivning kan være medlems- eller kunderettet, juridisk, økonomisk, finansiel, psykologisk eller af anden specialiseret karakter.

På uddannelsen får du:

 • En bred vifte af metoder til at lede den gode samtale, stille spørgsmål, afdække behov og samskabe
 • Træning i at positionere dig optimalt i forhold til behov og skifte mellem flere roller i samtalen
 • Værktøjer til at se dine til- og fravalg i samtalen
 • Metoder til at efterspørge effekten af din rådgivning
 • En dybere faglig forståelse for menneskelig interaktion
 • Et mere professionelt og kompetent afsæt for at rådgive.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage.

Moduler: 4

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i faget ’Ledelse og coaching’ fra Diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsen træner du at blive en professionel og balanceret rådgiver, der taler og tænker ud fra modtagerens perspektiv. Du lærer at mestre samtalen med viden om psykologiske, kommunikative, rådgiverfaglige og relationelle aspekter, og du får en ro og en sikkerhed i at håndtere mange forskellige typer mennesker og rådgivningssituationer.  

 • Før start

  Før start

  Uge 39 og 40 2018 (aftales nærmere inden start)
  Inden start får du en times individuel samtale med Birgitte Nortvig som forberedelse til forløbet. 
 • Modul 1

  10.-11. oktober 2018, kl. 9.00-16.00

  Du får viden om psykologi og neurovidenskab, som styrker din relationsdannelse og din viden om samtaleformer i din rolle som rådgiver. Det styrker din selvindsigt og giver dig flere handlemuligheder. Med den nye viden træner du at blive mere bevidst om, hvad du gør, og ikke mindst hvorfor du gør, som du gør, i en rådgivningssituation.

  Dagen giver dig:

  • Viden om og kendskab til elementerne i rådgiverfagligheden
  • Psykologisk indsigt i dig som person og i din rolle som rådgiver
  • Viden om samtalens anatomi, styring og rammesætning 
  • Indsigt i samtalens psykologiske mekanismer 
  • Træning i, hvordan du afkoder andres reaktioner, og hvordan du giver feedback 
  • Træning i, hvordan du rummer og håndterer dine og andres reaktioner professionelt, også når du bliver udfordret på din integritet, dine følelser og din faglighed 
  • Træning i positionsskifte med udgangspunkt i rådgiverens fem roller, sprog, forgreninger og afgrænsning, og hvordan du evner at gå i metaposition. 
 • Modul 2

  7.-8. november 2018, kl. 9.00-16.00

  På modul 2 fortsætter du din træning, og det at lede samtalen, afdække behov og samskabe bliver koblet på. Du træner at skifte mellem de forskellige roller, og du arbejder med indvendingsbehandling og det fælles tredje som afsæt for at samskabe. Sidst, men ikke mindst bliver du klædt på til at efterspørge effekten af din rådgivning.

  Dagen giver dig:

  • Viden om og træning i spørge- og lytteteknikker
  • Indsigt og træning i at lede den professionelle samtale 
  • Viden om metoder til at fremme samskabelse og nytænkning i den professionelle samtale
  • Viden om innovationskompetence med fokus på intra- og interpersonelle mekanismer i samskabelsesprocesser og effekten af disse i rådgivningssituationen
  • Viden om og træning i, hvordan du efterspørger effekten af din rådgivning.
 • Modul 3

  5.-6. december 2018, kl. 9.00-16.00

  På modul 3 er fokus på casearbejde, videooptagede træningssituationer, supervision og selvrefleksion. Du træner din rådgiveradfærd og din bevidsthed om, hvad du gør – og med hvilken effekt i rådgivningen. Du lærer at bruge supervision og bevidnelse som katalysator for læring og selvrefleksion.

  Dagen giver dig: 

  • Træning, så du går fra at vide til at kunne, når du systematisk udvælger og afprøver områder inden for de gennemgåede teorier, modeller og metoder
  • Træning i at være bevidst om, hvad du gør, og hvorfor
  • Træning i at efterspørge effekten af din rådgivning som værktøj til egen-evaluering og læring
  • Indsigt i supervision og bevidnelse som bidrag til læring 
  • En spørgetime som forberedelse til eksamen.

  Du afslutter dagen med at udarbejde individuelle mål for fremtiden.

 • Modul 4

  16. januar 2019, kl. 9.00-16.00

  Dagen for certificering eller diplomeksamen, hvor du demonstrerer og perspektiverer din rådgivning med præcise nedslag og bevidstgørende refleksioner over praksis.

  Du går til eksamen sammen med din læsegruppe. Eksamen varer ca. 1 ½ time pr. gruppe. Din læsegruppe består af to-tre personer.

  Eksamen består af to dele:

  Del 1: 
  Som eksaminand har du en videooptagelse med fra din egen rådgiverpraksis. Du redegør for og reflekterer over dine valg, fravalg og dilemmaer i den videooptagede case. De andre fra læsegruppen deltager som hhv. observatør og bevidner.

  Del 2: 
  Du er nu bevidner, mens en anden fra din læsegruppe er eksaminand. Som bevidner bliver du vurderet på din kompetence til at bevidne og supervisere med udgangspunkt i den rådgiverfaglige referenceramme.

  Både del 1 og 2 gentages, indtil alle i læsegruppen er eksamineret både som eksaminand og bevidner.

  Eksamen med ECTS-point:
  Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen for en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samme dag som den praktiske eksamen, hvor en censor fra DTU Diplom deltager. Kontakt for Line Holm Vang yderligere oplysninger og tilmelding til eksamen.

  Holdet afslutter dagen med en fælles fejring.

Hvem underviser?

Birgitte Nortvig

Birgitte Nortvig
Selvstændig, Birgitte Nortvig - fra strategi til handling

Har siden 2008 arbejdet med rådgiverfagligheden i private, offentlige og statslige organisationer. Hun har erfaring som leder, faglig chef og chefkonsulent og har arbejdet som coach, rådgiver, underviser og proceskonsulent siden 1999
Karina Mayland

Karina Mayland
Erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach, cand.merc. SOL og MA i innovation

Har erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach både i det private og det offentlige. Tyngden de sidste år har været på at fremme og understøtte innovation og samskabelse i opgaveløsningen.

Uddannelsens form

Rådgiveruddannelsen veksler mellem teori og praktiske øvelser. Men det er først og fremmest en uddannelse, hvor du skal være villig til at udfordre dine egne roller og din adfærd samt reflektere over din egen praksis i rådgivningssituationerne. Mellem hvert modul skal du træne, læse og løse forskellige hjemmeopgaver.

Undervisningen har fokus på: Intensiv træning i at rådgive – du træner cases og situationer fra hverdagen, både på uddannelsen, på dit arbejde og i din læsegruppe.

Supervision og sparring – du styrker din evne til at efterspørge effekten af din rådgivning både ved træning, sparring og supervision.

Refleksion – med udgangspunkt i teorier om psykologi, relationer og samspil træner du at være nærværende og gå på metaniveau både før, under og efter en rådgivning.

Du får ’Rådgiverhåndbogen’ skrevet af Birgitte Nortvig. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  28.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  28.800 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  34.300 kr. (ekskl. moms)
 • Diplomeksamen kan tilkøbes for 5.000 kr. (momsfrit)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 10.-11. oktober 2018
  Modul 2: 7.-8. november 2018 
  Modul 3: 5.-6. december 2018
  Modul 4: 16. januar 2019 

  Individuelle forsamtaler: 26. eller 27. september 2018

 • Sted
 • MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 28676
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. september 2018


  Afmeldingsfrist
  10. september 2018
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.

Se alle