]]>

Arrangement

Psykisk vold - skal det kriminaliseres?

Foreningen ’Argument’ inviterer i samarbejde med Djøf til en forskerfrokost, som handler om justitsministerens lovforslag om en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer psykisk vold.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Den 9. januar 2019 fremsatte Justitsminister Søren Pape Poulsen et lovforslag i Folketinget, der skal indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven, som ligestiller psykisk vold med fysisk vold. Formålet med lovforslaget er blandt andet at understrege de alvorlige skadevirkninger psykisk vold kan have. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. april.

Du kan i den forbindelse høre Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet, holde oplæg om dette lovforslag. Oplægget tager blandt andet sigte på at vurdere, hvor stort et anvendelsesområde bestemmelsen kan forventes at få, ud fra diskussioner om de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der følger af, at lovforslaget ikke har til hensigt at opstille en alment gældende definition af psykisk vold.

På arrangementet vil politiets og anklagemyndighedens muligheder for at løfte en bevisbyrde blive diskuteret. En bevisbyrde, der ikke længere kun drejer sig om synlige blå mærker, men også ar på sjælen.

Program

Kl. 12.00 Velkomst og sandwich
Kl. 12.15 Oplægget starter
Kl. 13.00 Tak for i dag

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle