Kursus

Proceskonsulentuddannelsen

På Proceskonsulentuddannelsen bliver du trænet i, hvordan du sikrer fremdrift i forandringsprocesser.

Startdatoer

08/10-19
Holte
15/04-20
Holte
15/09-20
Holte
18/11-20
Holte

Varighed

9 dage
09:00

Pris

40.600 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med praktisk træning.

Du kan enten have lidt eller meget erfaring med at fungere som intern konsulent i en organisation, eller som ekstern konsulent hos kunder eller brugere.

På uddannelsen får du:

 • viden om en bred vifte af organisatoriske og ledelsesmæssige teorier og metoder
 • metoder til at designe, facilitere og gennemføre forandringer eller udviklingsforløb 
 • større autenticitet og gennemslagskraft som proceskonsulent, fordi du forstår rollen 
 • afklaring om dine styrker og svagheder
 • større ro i rollen til at kunne navigere stilsikkert i komplekse organisatoriske sammenhænge.

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 9 dage.

Moduler: 7 moduler.

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i det valgfrie modul ’Teamledelse’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Vælg startdato

 • Modul 1

  Proceskonsulentens arbejdsfelt, opgaver og rolle

  8.-9. oktober 2019, inklusiv overnatning

  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte

  Modul 1 kickstarter Proceskonsulentuddannelsen ved at definere, hvad der karakteriserer den succesfulde proceskonsulent både teoretisk, metodemæssigt og i praksis. Du arbejder med dit mindset, og du begynder på at træne konkrete metoder og teknikker.

  Modulet giver dig:

  • Indblik i proceskonsulentens teoretiske og metodemæssige baggrundstæppe
  • Afsæt for at udarbejde individuelle mål og motivationer for forløbet, fx dine læringsmål
  • Træning i effektiv spørgeteknik
  • Etablering af et konstruktivt sparrings- og feedbackmiljø 
  • Afsæt for at tydeliggøre egen rolle og ståsted som proceskonsulent
  • Introduktion til og træning af effektive faciliterings- og procesteknikker.
  Læs mindre
 • Modul 2

  5. november 2019, kl. 9.00-16.00

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 2 styrker din indsigt i organisationers kompleksitet som præmis for proceskonsulenten. Du ser eksempler på, hvordan legitimitet, kultur og struktur influerer på de kontekster, du agerer i.

  Modulet giver dig: 

  • Introduktion til fire forskellige proceskonsulenttilgange til organisationsforståelse
  • Individuelle indsigter i egen organisation og arbejdskontekst
  • Træning i organisationsanalyse og valg af tilgang baseret på interview.
 • Modul 3

  27. november 2019, kl. 9.00-16.00

  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Modul 3 er dedikeret til proceskonsulentens vigtigste greb: intervention. Du lærer, hvilke former der er, og hvordan du kan anvende konstruktive forstyrrelser som en katalysator til fremdrift og udvikling. Du får også anvisninger på, hvordan du generelt kan navigere, så du løbende holder din proceskonsultation på sporet.

  Modulet giver dig:

  • Viden om, hvad en intervention er og kan
  • Introduktion til ti forskellige interventionsgreb
  • Forskellige greb til konstruktive forstyrrelser 
  • Praktisk træning i anvendelse og vurdering af intervention.
 • Modul 4

  10.-11. december 2019, inklusiv overnatning

  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte

  Modul 4 har autentisk procesledelse og -design i centrum. Du forfiner din rolle som proceskonsulent gennem praktisk træning i at designe procesforløb.

  Modulet giver dig:

  • Indsigt i personlige karakterstyrker for at styrke din proceskonsulentrolle
  • Introduktion til læringsstile og transfer
  • Træning i at designe effektive forløb og processer via fx drejebøger
  • Afsæt for at udvikle din helt egen personlige stil som proceskonsulent.
 • Modul 5

  14. januar 2020, kl. 9.00-16.00

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 5 er en dedikeret simulatordag, hvor du træner i at bruge alle de greb, uddannelsen har budt på indtil nu. Du får konstruktiv feedback og supervision.

  Modulet giver dig:

  • Praktisk træning i proces- og workshopfacilitering
  • Praktisk træning i effektiv spørgeteknik og lytning
  • Praktisk træning i interventioner og feedback
  • Finpudsning af individuelle proceskonsulentkarakterstyrker og proceskonsulentfærdigheder.
 • Modul 6

  28. januar 2020, kl. 9.00-16.00

  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Et af proceskonsulentens væsentligste værktøjer er spørgsmål. Men ingen gode spørgsmål uden god lytning. På modulet kortlægger vi, hvad god lytning er og består af. Modulet byder endvidere på perspektiver til design og tilrettelæggelse af længere udviklingsforløb.

  Modulet giver dig:

  • Forståelse for lytningens svære kunst
  • Indsigt i, hvordan du tilrettelægger lange procesforløb
  • Træning i design af længere procesforløb
 • Modul 7

  26. februar 2020, kl. 9.00-17.00

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 7 er sat af til generalprøve og en praktisk eksamen, hvor du får lejlighed til at demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser, opgaver og pædagogiske benspænd.
  Eksamen består af en casebaseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter. 

  Modulet giver dig:

  • Individuel test og gruppetest i praktiske proceskonsulentfærdigheder
  • Praktisk genopfriskning af hele uddannelsens pensum
  • Evaluering og perspektivering af uddannelsen
  • Diplomer og social afslutning.

Hvem underviser?

Eva Jakobsen

Eva Jakobsen
Selvstændig proceskonsulent, JakobsenConsulting

Eva er cand.comm., certificeret executive coach, stresscoach og har en organisationspsykologisk konsulentuddannelse. Eva har en lang lederkarriere bag sig og har som selvstændig konsulent de sidste mange år arbejdet med mennesker og gruppers motivation, interaktion, selvforståelse og udvikling.

Peter Hjermind

Peter Hjermind
MA i strategisk og finansiel styring , Senior consultant, Sales Force 1

Peter har igennem de sidste 20 år fungeret som direktør og partner i forskellige konsulenthuse og samarbejdet med primært større private danske virksomheder, både nationalt og internationalt. Hans spidskompetence er facilitering, men i de senere år har han specialiseret sig inden for læringsdesign og transfer. Ud over en lang række certificeringer, deriblandt den højest mulige internationale coachingakkreditering, har han netop afsluttet sin master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet.

Uddannelsens form

Undervisningen er praksisnær og veksler mellem refleksion, personlig feedback, læring og træning, så du opbygger en værktøjskasse med mange facetter.

Uddannelsen giver dig:

 • Konkrete værktøjer: Din træning er hands-on, og du arbejder med cases fra din egen virkelighed, som øger din selvrefleksion.
 • Personlig feedback: Du får kontinuerligt vedkommende og relevant feedback fra både undervisere og medkursister.
 • Ansvar for egen læring: Du indgår i en parallelproces med underviserne, så du får indsigt i og indflydelse på uddannelsens design og er medansvarlig for din egen læring.

Du forbereder dig til hvert modul på den teori, der danner afsæt for dagen. På første modul bliver du præsenteret for en del litteratur som inspiration, men du vælger selv, hvad du vil fokusere på teoretisk i dit selvstudie.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 97 tidligere deltageres tilfredshed.

Hvis du gerne vil have praktisk erfaring og gode råd til, hvordan du kan arbejde som procesfacilator, så er dette kursus et must for dig. Underviserne har tydelig mange års erfaring i arbejdet som proceskonsulent og formår at formilde det på en måde, så det bliver praksisnært og brugbart.
Johannes Brandt González, Frederiksberg Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  40.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  40.600 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  45.600 kr. (ekskl. moms)
 • Der er overnatning på modul 1 og 4
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 8.-9. oktober 2019
  Modul 2: 5. november 2019
  Modul 3: 27. november 2019
  Modul 4: 10.-11. december 2019
  Modul 5: 14. januar 2020
  Modul 6: 28. januar 2020
  Modul 7: 26. februar 2020
 • Sted
 • Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 30405
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  19. september 2019


  Afmeldingsfrist
  8. september 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle