]]>

Kursus

Proceskonsulentuddannelsen

På Proceskonsulentuddannelsen bliver du trænet i at sikre fremdrift i forandringsprocesser.

Startdatoer

17/11-20
Holte
Venteliste
13/04-21
Holte
14/09-21
Holte
16/11-21
Holte

Varighed

9 dage
09:00

Pris

40.600 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker at styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med fokus på praktisk træning.

Din rolle i egen organisation kræver, at du kan orkestrere processer og møder på en effektiv og konstruktiv måde og du ønsker at blive bedre til at facilitere dialoger og igennem disse opnå bedre resultater

På uddannelsen møder du andre akademikere, der kan være fagspecialister i forretningsudvikling eller HR

Du kan enten have lidt eller meget erfaring med at fungere som intern konsulent i en organisation eller som ekstern konsulent hos kunder eller brugere. Det vigtigste er, at du har en træningsbane i dine hjemmeorganisation.

På uddannelsen får du:

 • metoder til at designe, facilitere og gennemføre processer og optimere samarbejdet mellem forskellige faggrupper
 • træning i at designe og gennemføre større og mindre processer
 • større autenticitet og gennemslagskraft som proceskonsulent, fordi du forstår rollen i spændingsfeltet mellem faglighed og legitimitet
 • afklaring om dine styrker og faldgruber som proceskonsulent
 • større ro i rollen til at kunne navigere stilsikkert i komplekse organisatoriske sammenhænge
 • personlig indsigt og handlekraft, der har en afsmittende effekt på alle dine organisatoriske relationer
 • træning i kommunikative kompetencer i kraft af spørge- lytte- og feedbackteknikker
 • netværk af kompetente proceskonsulenter, du også kan sparre med efter forløbet
 • viden om en bred vifte af organisatoriske og ledelsesmæssige teorier og metoder
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Filosofien bag Proceskonsulentuddannelsen er, at du skal lære at gøre, frem for at tale om at gøre. Derfor kan du forvente høj inddragelse i undervisningen, løbende refleksioner over praksis og et højt tempo. Der er ikke et fast pensum, du vælger selv med undervisernes hjælp, hvad du vil fordybe dig i som selvstudie. Til gengæld kan du forvente, at værktøjer og metoder bliver trænet, når vi mødes, så du bliver sikker i dit ståsted som proceskonsulent.

Undervisningsdage: 9 dage.

Moduler: 7 moduler.

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i det valgfrie modul ’Teamledelse’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Der afholdes årligt et modul 8, som kan tilkøbes enten med det samme eller når uddannelsen er gennemført. Modul 8 handler om Modstand i organisationer. Datoer for modul 8 i 2020 bliver lagt op i august. 

Du kan også læse om Djøfs Faciliteringsuddannelse, hvor du lærer at levere god mødefacilitering og mødeledelse med effektive og dynamiske metoder.

Vælg startdato

 • Før start

  Inden første modul skal du læse et kompendium og besvare nogle spørgsmål.

  Læs mindre
 • Modul 1

  17.-18. november 2020, inklusiv overnatning
  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 195, 2840 Holte

  Modul 1 kickstarter Proceskonsulentuddannelsen ved at definere, hvad der karakteriserer den succesfulde proceskonsulent både teoretisk, metodemæssigt og i praksis. Du arbejder med dit mindset, og du begynder på at træne konkrete metoder og teknikker.

  Modulet giver dig:

  • indblik i proceskonsulentens teoretiske og metodemæssige baggrundstæppe
  • afsæt for at udarbejde individuelle mål og motivationer for forløbet, fx dine læringsmål
  • træning i effektiv spørgeteknik
  • etablering af et konstruktivt sparrings- og feedbackmiljø 
  • afsæt for at tydeliggøre egen rolle og ståsted som proceskonsulent
  • introduktion til og træning af effektive faciliterings- og procesteknikker.
 • Modul 2

  9. december 2020, kl. 9.00-16.00
  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 2 styrker din indsigt i organisationers kompleksitet som præmis for proceskonsulentens arbejde. 

  Modulet giver dig: 

  • indblik i, hvordan du kan forstå organisationens liv
  • introduktion til fire forskellige proceskonsulenttilgange til organisationer
  • individuelle indsigter i egen organisation og arbejdskontekst
  • træning i organisationsanalyse og valg af proceskonsulenttilgange baseret på egne cases 
 • Modul 3

  11. januar 2021, kl. 9.00-16.00
  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Modul 3 er dedikeret til proceskonsulentens vigtigste greb: intervention. Vi introducerer dig til 10 konkrete greb, som kan være en katalysator til fremdrift og udvikling, hvis din proces går i stå eller er på vildveje. 

  Modulet giver dig:

  • viden om, hvad spontan intervention er og kan
  • introduktion til ti forskellige interventionsgreb
  • praktisk træning i anvendelse og vurdering af intervention på egne cases
 • Modul 4

  25.-26. januar 2021, inklusiv overnatning
  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte

  Modul 4 har autentisk procesledelse og -design i centrum. Du forfiner din rolle som proceskonsulent gennem praktisk træning i at designe procesforløb.

  Modulet giver dig:

  • indsigt i personlige karakterstyrker for at styrke din proceskonsulentrolle
  • introduktion til læringsstile og transfer
  • træning i at designe effektive forløb og processer via fx drejebøger
  • afsæt for at udvikle din helt egen personlige stil som proceskonsulent.
 • Modul 5

  23. februar 2021, kl. 9.00-16.00
  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 5 er en dedikeret simulatordag, hvor du træner i at bruge alle de greb, uddannelsen har budt på indtil nu. Du får konstruktiv feedback og supervision.

  Modulet giver dig:

  • praktisk træning i proces- og workshopfacilitering
  • praktisk træning i effektiv spørgeteknik og lytning
  • praktisk træning i interventioner og feedback
  • finpudsning af individuelle proceskonsulentkarakterstyrker og proceskonsulentfærdigheder.
 • Modul 6

  10. marts 2021, kl. 9.00-16.00
  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Et af proceskonsulentens væsentligste værktøjer er spørgsmål. Men ingen gode spørgsmål uden god lytning. På modulet kortlægger vi, hvad god lytning er og består af. Modulet byder endvidere på perspektiver til design og tilrettelæggelse af længere udviklingsforløb.

  Modulet giver dig:

  • forståelse for lytningens svære kunst
  • indsigt i, hvordan du tilrettelægger lange procesforløb
  • træning i design af længere procesforløb
 • Modul 7

  7. april 2021, kl. 9.00-17.00
  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 7 er sat af til generalprøve og en praktisk eksamen, hvor du får lejlighed til at demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser, opgaver og pædagogiske benspænd.
  Eksamen består af en casebaseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter. 

  Modulet giver dig:

  • individuel test og gruppetest i praktiske proceskonsulentfærdigheder
  • praktisk genopfriskning af hele uddannelsens pensum
  • evaluering og perspektivering af uddannelsen
  • diplomer og social afslutning.

Hvem underviser?

Eva Jakobsen

Eva Jakobsen
Selvstændig proceskonsulent, JakobsenConsulting

Eva er cand.comm., certificeret executive coach, stresscoach og har en organisationspsykologisk konsulentuddannelse. Eva har en lang lederkarriere bag sig og har som selvstændig konsulent de sidste mange år arbejdet med mennesker og gruppers motivation, interaktion, selvforståelse og udvikling.

Peter Hjermind

Peter Hjermind
MA i strategisk og finansiel styring , Senior consultant, Sales Force 1

Peter har igennem de sidste 20 år fungeret som direktør og partner i forskellige konsulenthuse og har primært samarbejdet med større private danske virksomheder, både nationalt og internationalt. Hans spidskompetence er facilitering, men i de senere år har han specialiseret sig inden for læringsdesign og transfer. Ud over en lang række certificeringer, deriblandt den højest mulige internationale coachingakkreditering, har han netop afsluttet sin master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet.

Uddannelsens form

Undervisningen er praksisnær og veksler mellem refleksion, personlig feedback, læring og træning, så du opbygger en værktøjskasse med mange facetter.

Uddannelsen giver dig:

 • Konkrete værktøjer: Din træning er hands-on, og du arbejder med cases fra din egen virkelighed, som øger din selvrefleksion.
 • Personlig feedback: Du får kontinuerligt vedkommende og relevant feedback fra både undervisere og medkursister.
 • Ansvar for egen læring: Du indgår i en parallelproces med underviserne, så du får indsigt i og indflydelse på uddannelsens design og er medansvarlig for din egen læring.

Du forbereder dig til hvert modul på den teori, der danner afsæt for dagen. På første modul bliver du præsenteret for en del litteratur som inspiration, men du vælger selv, hvad du vil fokusere på teoretisk i dit selvstudie.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 99 tidligere deltageres tilfredshed.

Hvis du gerne vil have praktisk erfaring og gode råd til, hvordan du kan arbejde som procesfacilator, så er dette kursus et must for dig. Underviserne har tydelig mange års erfaring i arbejdet som proceskonsulent og formår at formilde det på en måde, så det bliver praksisnært og brugbart.
Johannes Brandt González, Frederiksberg Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  40.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  40.600 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  45.600 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 17.-18. november 2020
  Modul 2: 9. december 2020
  Modul 3: 11. januar 2021
  Modul 4: 25.-26. januar 2021
  Modul 5: 23. februar 2021
  Modul 6: 10. marts 2021
  Modul 7: 7. april 2021
 • Sted
 • Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 31921
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  17. oktober 2020 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  17. oktober 2020
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Overnatning
 • Der er overnatning på modul 1 og 4

Se alle