Kursus

Proceskonsulent­uddannelsen

På Proceskonsulentuddannelsen bliver du trænet i, hvordan du sikrer fremdrift i forandringsprocesser.

Startdatoer

16/01-19
Hovedstaden
07/05-19
Hovedstaden
08/10-19
Hovedstaden

Tid og sted

09:00
Holte

Pris

40.600 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med praktisk træning.

Du kan enten have lidt eller meget erfaring med at fungere som intern konsulent i en organisation eller som ekstern konsulent hos kunder eller brugere.

På uddannelsen får du:

 • Viden om en bred vifte af organisatoriske og ledelsesmæssige teorier og metoder
 • Metoder til at designe, facilitere og gennemføre forandringer eller udviklingsforløb 
 • Større autenticitet og gennemslagskraft som proceskonsulent, fordi du forstår rollen 
 • Afklaring om dine styrker og svagheder
 • Større ro i rollen til at kunne navigere stilsikkert i komplekse organisatoriske sammenhænge.

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 9 dage.

Moduler: 7 moduler.

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i det valgfrie modul ’Teamledelse’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Vælg startdato

 • Modul 1

  Proceskonsulentens arbejdsfelt, opgaver og rolle

  16.-17. januar 2019, inkl. overnatning

  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte

  Modul 1 kickstarter Proceskonsulentuddannelsen ved at definere, hvad der karakteriserer den succesfulde proceskonsulent både teoretisk, metodemæssigt og i praksis. Du arbejder med dit mindset, og du begynder på at træne konkrete metoder og teknikker.

  Modulet giver dig:

  • Indblik i proceskonsulentens teoretiske og metodemæssige baggrundstæppe
  • Afsæt for at udarbejde individuelle mål og motivationer for forløbet, fx dine læringsmål
  • Træning i effektiv spørgeteknik
  • Etablering af et konstruktivt sparrings- og feedbackmiljø 
  • Afsæt for at tydeliggøre egen rolle og ståsted som proceskonsulent
  • Introduktion til og træning af effektive faciliterings- og procesteknikker.
  Læs mindre
 • Modul 2

  6. februar 2019, kl. 9.00-16.00

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 2 styrker din indsigt i organisationers kompleksitet som præmis for proceskonsulenten. Du ser eksempler på, hvordan legitimitet, kultur og struktur influerer på de kontekster, du agerer i.

  Modulet giver dig: 

  • Introduktion til fire forskellige proceskonsulenttilgange til organisationsforståelse
  • Individuelle indsigter i egen organisation og arbejdskontekst
  • Træning i organisationsanalyse og valg af tilgang baseret på interview.
 • Modul 3

  5. marts 2019, kl. 9.00-16.00

  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Modul 3 er dedikeret til proceskonsulentens vigtigste greb: intervention. Du lærer, hvilke former der er, og hvordan du kan anvende konstruktive forstyrrelser som en katalysator til fremdrift og udvikling. Du får også anvisninger på, hvordan du generelt kan navigere, så du løbende holder din proceskonsultation på sporet.

  Modulet giver dig:

  • Viden om, hvad en intervention er og kan
  • Introduktion til ti forskellige interventionsgreb
  • Forskellige greb til konstruktive forstyrrelser 
  • Praktisk træning i anvendelse og vurdering af intervention.
 • Modul 4

  20.-21. marts 2019, inkl. overnatning

  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte

  Modul 4 har autentisk procesledelse og -design i centrum. Du forfiner din rolle som proceskonsulent gennem praktisk træning i at designe procesforløb.

  Modulet giver dig:

  • Indsigt i personlige karakterstyrker for at styrke din proceskonsulentrolle
  • Introduktion til læringsstile og transfer
  • Træning i at designe effektive forløb og processer via fx drejebøger
  • Afsæt for at udvikle din helt egen personlige stil som proceskonsulent.
 • Modul 5

  10. april 2019, kl. 9.00-16.00

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 5 er en dedikeret simulatordag, hvor du træner i at bruge alle de greb, uddannelsen har budt på indtil nu. Du får konstruktiv feedback og supervision.

  Modulet giver dig:

  • Praktisk træning i proces- og workshopfacilitering
  • Praktisk træning i effektiv spørgeteknik og lytning
  • Praktisk træning i interventioner og feedback
  • Finpudsning af individuelle proceskonsulentkarakterstyrker og proceskonsulentfærdigheder.
 • Modul 6

  15. maj 2019, kl. 9.00-16.00

  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Et af proceskonsulentens væsentligste værktøjer er spørgsmål. Men ingen gode spørgsmål uden god lytning. På modulet kortlægger vi, hvad god lytning er og består af. Modulet byder endvidere på perspektiver til design og tilrettelæggelse af længere udviklingsforløb.

  Modulet giver dig:

  • Forståelse for lytningens svære kunst
  • Indsigt i, hvordan du tilrettelægger lange procesforløb
  • Træning i design af længere procesforløb
 • Modul 7

  4. juni 2019, kl. 9.00-17.00

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 7 er sat af til generalprøve og en praktisk eksamen, hvor du får lejlighed til at demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser, opgaver og pædagogiske benspænd.
  Eksamen består af en casebaseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter. 

  Modulet giver dig:

  • Individuel test og gruppetest i praktiske proceskonsulentfærdigheder
  • Praktisk genopfriskning af hele uddannelsens pensum
  • Evaluering og perspektivering af uddannelsen
  • Diplomer og social afslutning.

Hvem underviser?

Eva Jakobsen

Eva Jakobsen
Selvstændig proceskonsulent, JakobsenConsulting

Eva er cand.comm., certificeret executive coach, stresscoach og efteruddannet inden for organisationspsykologi. Som konsulent tilbyder hun ledelsesudvikling, teamudvikling, facilitering og stressrådgivning.
Peter Hjermind

Peter Hjermind
MA i strategisk og finansiel styring , Senior consultant, Sales Force 1

Peter har igennem de sidste 20 år fungeret som direktør og partner i forskellige konsulenthuse og samarbejdet med primært større private danske virksomheder, både nationalt og internationalt. Hans spidskompetence er facilitering, men i de senere år har han specialiseret sig inden for læringsdesign og transfer. Ud over en lang række certificeringer, deriblandt den højest mulige internationale coachingakkreditering, har han netop afsluttet sin master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet.

Uddannelsens form

Undervisningen er praksisnær og veksler mellem refleksion, personlig feedback, læring og træning, så du opbygger en værktøjskasse med mange facetter.

Uddannelsen giver dig:

 • Konkrete værktøjer: Din træning er hands-on, og du arbejder med cases fra din egen virkelighed, som øger din selvrefleksion.
 • Personlig feedback: Du får kontinuerligt vedkommende og relevant feedback fra både undervisere og medkursister.
 • Ansvar for egen læring: Du indgår i en parallelproces med underviserne, så du får indsigt i og indflydelse på uddannelsens design og er medansvarlig for din egen læring.

Du forbereder dig til hvert modul på den teori, der danner afsæt for dagen. På første modul bliver du præsenteret for en del litteratur som inspiration, men du vælger selv, hvad du vil fokusere på teoretisk i dit selvstudie.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  40.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  40.600 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  45.600 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 16.-17. januar 2019
  Modul 2: 6. februar 2019
  Modul 3: 5. marts 2019
  Modul 4: 20.-21. marts 2019
  Modul 5: 10. april 2019
  Modul 6: 15. maj 2019
  Modul 7: 4. juni 2019
 • Sted
 • Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 30403
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  16. december 2018


  Afmeldingsfrist
  16. december 2018
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Overnatning
 • Der er overnatning  på modul 1 og 4
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle