]]>

Kursus

Proceskonsulentens arbejde med modstand - PKU modul 8

På modul 8 forfiner du dine færdigheder i at gennemskue, forstå og håndtere modstand.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for tidligere deltagere på Djøfs proceskonsulentuddannelse, som deler samme mindset og tilgang til proceskonsultation.

Der kan maksimalt være 14 deltagere på holdet.

På kurset får du:

  • en række effektive redskaber og ståsteder til at arbejde konstruktivt med modstand og udfordrende gruppedynamikker
  • en træningsbane til at øve dig på og eksperimentere med egne procesdesign på en struktureret og kreativ måde
  • en høj grad af vejledning, sparring og supervision undervejs.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På modul 8 bliver du klædt endnu bedre på til at genkende, gennemskue og håndtere den modstand, du møder i dit proceskonsulentarbejde.

 

 

Hvorfor skal du deltage på modul 8?

Som proceskonsulent møder du regelmæssigt modstand i mange forskellige afskygninger af dit proceskonsulentarbejde. Din evne til at forholde dig professionelt til modstanden kræver indsigt i de grundlæggende begreber, teorier og værktøjer om emnet.

Netop den indsigt får du på dette intensive forløb, der er designet til den allerede uddannede proceskonsulent.

Det siger tidligere deltagere


Før i tiden undrede det mig hvorfor medarbejdere ikke havde lyst til at gøre noget der tydeligt ville forbedre og effektivisere arbejdsgange. Jeg ville gerne vide mere om, hvordan jeg dels blev klogere på inddragelse af perspektiver på indsatser, men også se om procesfacilitering kunne lette mit arbejde og være løsningen på min undren i projektledelsestyranniet. For mig har det været meget lærerigt at finde ud af hvordan vi som mennesker har forskellige perspektiver og opfattelser af noget, der objektivt er det samme. At kunne bruge andre menneskers perspektiv konstruktivt er for mig en værdig og meningsfyldt måde at drive udvikling på. Jeg kan anbefale andre kurset: Hvis du har mod på at drive udvikling i et samarbejde, er proceskonsulentuddannelsen et vigtigt fundament.
Louise Theilgaard Nikolajsen, Konsulent, Staben for Sundhed og Ældre, Herning Kommune

Kursets form

Kurset er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Dialog: Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen er i centrum.
  • Refleksion: Teorien er aldrig for teoriens egen skyld, men skal altid åbne op for diskussion og refleksion. 
  • Forberedelse: Du forbereder din egen personlige case, som du skal koble til kursets indhold.
  • Kobling til hverdagen: Udgangspunktet er dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Alt foregår i et fortroligt rum.

Koordinér evt. med dit gamle PKU-hold, så der også bliver mulighed for reunion. 

Se alle