]]>

Arrangement

Prisen på liv

Det offentlige sundhedsvæsens udgifter til medicin er støt stigende. Men hvor går grænsen for, hvilke behandlinger velfærdssamfundet bør give støtte til? Kritisk Profil har inviteret formanden for Medicinrådet, Dr. Jens Schøler Kristensen til Aarhus Universitet for at gøre os klogere på problemet.

Hvad handler arrangementet om?

5.600.000 danske kroner. Så meget koster en fuld behandling med lægemidlet Spinraza, der bruges til at behandle børn med en speciel form for muskelsvind. I Danmark gives lægemidlet udelukkende til spædbørn, mens andre syge ikke kan få dækket behandlingen af det offentlige sygehusvæsen, selvom der er evidens for, at behandlingen med lægemidlet har en gavnlig effekt.

Bag beslutningen står en række eksperter i det af Sundhedsstyrelsen nedsatte ’Medicinråd’, der rådgiver sundhedsmyndighederne om brugen af dyr medicin. Men hvordan vurderer man egentlig, hvornår noget medicin er for dyrt? Kritisk Profil har inviteret formanden for Medicinrådet, Dr. Jens Schøler Kristensen til Aarhus Universitet for at fortælle om Medicinrådets arbejde og om de helt konkrete overvejelser, der ligger bag rådets vejledninger om omkostningstunge lægemidler som Spinraza.

Arrangementet vil bestå at et oplæg efterfulgt at debat med tilhørerne. I pausen vil der blive serveret kaffe og kage.

Program

Kl. 14.15 Arrangementet starter
Kl. 15.00 Pause med kaffe og kage
Kl. 16.00 Arrangementet slutter

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle