]]>

Kursus

Præjudicielle forelæggelser fra danske domstole og nævn

Få praktisk anvendelig viden til at anvende og håndtere præjudicielle forelæggelser fra danske domstole og nævn.

Startdatoer

Varighed

½ dag
13:00-17:00

Pris

3.300 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der ønsker at kende reglerne, mulighederne samt fordelene og ulemperne ved præjudicielle forelæggelser.

Du er fx dommer, anklager, advokat, ankenævnsmedlem eller ansat i et nævnssekretariat eller en lignende supportfunktion.

På kurset får du:

 • kendskab til reglerne for præjudicielle forelæggelser
 • indsigt i de muligheder og udfordringer, der ligger i præjudicielle forelæggelser
 • praktisk anvendelig viden, du kan bruge direkte i retssager og i din sagsforberedelse.

Kursets indhold

Kursets formål er at give dig en både praktisk og teoretisk fyldestgørende indsigt i præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen.

 

Vælg startdato

 • Dagens opbygning

  Alt, hvad du skal vide om præjudicielle forelæggelser

  4. oktober 2023, kl. 13.00 - 17.00

  På kursusdagen går vi i kødet på problemstillingerne vedrørende præjudicielle forelæggelser og kommer hele vejen rundt om emnet.

  Du får svar på spørgsmålene:

  • Hvem kan og skal forelægge?
  • Hvad kan der spørges om?
  • Hvornår er det relevant at forelægge?
  • Hvornår kan en kendelse om forelæggelse kæres? Og hvad kan kæreinstansen beslutte?
  • Hvad er parternes roller?
  • Hvordan skal du håndtere en afvisning af en forelæggelsesbegæring?
  • Hvad er retsvirkningerne af en fejlagtig afvisning?
  • Hvordan udformer du en forelæggelseskendelse?
  • Hvorfor bør du være forsigtig med at anvende ’pilotsager’ ved præjudicielle forelæggelser?
  • Hvilken rolle spiller udtalelser fra EU-Kommissionen og Juridisk Specialudvalg?
  • Hvilke sagsskridt er relevante efter en præjudiciel forelæggelse?
  • Hvad er proceduren ved EU-Domstolen i Luxembourg?
  • Hvad gør du, når EU-Domstolen har afsagt sin præjudicielle afgørelse?
  Læs mindre

Hvorfor lære om digital forvaltning?

Den offentlige sektor bliver mere og mere digital, men de senere år har det vist sig, at prøvelsesinstanserne gang på gang har måttet underkende myndighederne, fordi myndighedernes digitale løsninger ikke var bygget til at sikre overholdelse af lovgivningen. Samtidig bliver der vedtaget ganske megen EU-retlig regulering, fx webdirektivet, AI-forordningen, NIS-direktiverne og databeskyttelsesforordningen. Samlet set har reguleringerne stor betydning for, hvordan det offentlige kan bygge digitale løsninger og sørge for tilstrækkelig dokumentation. 

Deltag på kurset, hvis du har brug for at vide mere om den nye digitale forvaltningsret. Som jurist skal du samarbejde med andre om at sikre, at udviklingen af digitale løsninger fører til lovlige tilstande. Som ikke-jurist skal du forstå vigtigheden af de retlige krav, og hvordan du bidrager til, at de indgår i digitaliseringsprocesserne.

Hvem underviser?

Hanne Marie Motzfeldt

Hanne Marie Motzfeldt
Lektor i digital forvaltning, ph.d., cand.jur.,

Hanne Marie  er lektor i digital forvaltning på Københavns Universitet, og beskæftiger sig med, hvordan indretning og brug af digitale løsninger kan ske inden for rammerne af de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige principper. 

Hanne Marie er uddannet cand.jur. og har en ph.d.-grad i databeskyttelsesret.

 
Emilie Loiborg

Emilie Loiborg
Advokatfuldmægtig, Horten

Emilie har omfattende erfaring med at rådgive om problemstillinger inden for både forvaltningsretten og persondataretten – og særligt om samspillet mellem de to regelsæt i den digitale forvaltning. Emilie har tidligere været ansat i Justitsministeriets lovafdeling, hvor hun bl.a. har været medlem af det stående udvalg for digitalisering og mødt som national ekspert i Europarådets arbejdsgruppe om kunstig intelligens (CAHAI). Emilie har været sekretær for Dataetisk Råd og fx arbejdet med dataetiske problemstillinger ved den nye smitte-stop-app og samkøring af data i den offentlige forvaltning.
Sara Gøtske

Sara Gøtske
Leder, Nationalt ID-center

Sara Gøtske er en del af ledelsesteamet i Nationalt ID center og har ansvaret for et analyseteam og et biometriteam, som bl.a. laver ansigts- og fingeraftrykssammenligninger. Sara har i en årrække beskæftiget sig med juridiske problemstillinger knyttet til digitalisering og anvendelse af ny teknologi i den offentlige sektor i en række forskellige ministerier, og har bl.a. været leder af sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning i Finansministeriet og for udviklingen og implementeringen af regeringens indsats vedr. digitaliseringsklar lovgivning. 
Rikke Gottrup

Rikke Gottrup
Sektionsleder, ph.d., cand.jur., Rigspolitiet

Rikke har stor erfaring inden for forvaltningsretten både som forsker og som praktiker. Hun er tidligere vicestudieleder ved SDU og hun har været ansat i Integrationsministeriet og som borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Rikke har solid undervisningserfaring.

Kursets form

Du får gennem forskningsbaseret undervisning, konkrete cases og opgaver praktiske værktøjer og ny juridisk viden inden for digital forvaltning.

Undervisningen vil være dialogbaseret med inddragelse af dine konkrete erfaringer. Du får adgang til en gennemgående case, som bliver brugt gennem hele kurset. Derudover vil der løbende være mindre cases og praktiske eksempler.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7 – og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 57 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  11.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  9.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 26. og 27. april 2023, kl. 9.00 - 16.00 begge dage
 • Kursets referencenr.
 • 36898
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  12. april 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. marts 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Koordinator
  caj@djoef.dk
  31 72 48 40

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle