]]>

Arrangement

Politisk lederskab og komplekse samfundsudfordringer

Debat, dialog og inspiration om tværgående politisk lederskab omkring komplekse samfundsudfordringer.

Hvad handler arrangementet om?

Hvordan skaber man tværgående politisk lederskab omkring komplekse samfundsudfordringer?

Det er temaet på tredje udgave af Politikerforum, hvor vi sætter fokus på aktuelle samfundsudfordringer med klima, sundhed, sammenhængende vækst og uddannelse.

Du møder engagerede politikere, forskere og interesserede borgere. Alle er velkomne, og du får inspiration fra den nyeste forskning og lejlighed til at deltage i debatter, gruppediskussioner og netværke mellem politikerne, forskere og borgere med mere.

Deltag i debatten og mød blandt andre:

  • Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg i Region Hovedstaden
  • Christine Antorini, administrerende direktør i LIFE fonden
  • Rasmus Nordqvist, MF for SF, klimaordfører og medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg fra de Konservative.
  • Katarina Ammitzbøll, MF for de Konservative og medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg fra de Konservative.
  • Lotte Bøgh Andersen, Professor, Aarhus Universitet
  • Mads Leth Jakobsen, Lektor, Aarhus Universitet
  • Eva Sørensen, Professor, RUC
  • Anne Mette Scheibel, partner, Konsulentfirmaet Resonans
  • Nanna Hebsgaard, partner, Konsulentfirmaet Resonans

Debatten og dialogen på Politikerforum faciliteres af Nanna Hebsgaard og Anne-Mette Scheibel begge partner i konsulentfirmaet Resonans.

Om Politikerforum

Politikerforum samler politikere på tværs af Folketinget, kommuner, regioner og Europa-Parlamentet omkring fælles relevante temaer. Formålet er at styrke den tværgående dialog mellem de politiske niveauer, det politiske lederskab og betingelserne for det danske demokrati.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle