]]>

Arrangement

Politiets hemmelige efterforskning på internettet

Den digitale scene medfører nye kriminalitetsformer, som udfordrer politiets efterforskningsarbejde. Mød en forsker og en politimand, der arbejder med it-kriminalitet.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Internettet har medført nye former for kriminalitet, såsom hacking, databedrageri samt deling af billedmateriale uden samtykke. Kriminalitet på internettet rejser en række interessante spørgsmål i forhold til rammerne for politiets efterforskningsarbejde, idet retsplejeloven ikke indeholder særlige bestemmelser om internettet. Mød Lene Wacher Lentz, som står bag afhandlingen ’Politiets hemmelige efterforskning på internettet’, som netop adresserer disse spørgsmål.

Inden for de seneste to år er antallet af ofre for it-kriminalitet steget med 32%. Det anslås, at knap 20.000 danskere var udsat for identitetstyveri i 2020. Når forbrydelsen sker på internettet, kan gerningsmanden fx sløre sin identitet, og netop det er en udfordring for politiets efterforskningsarbejde.

Med afsæt i sin forskning vil Lene Wacher Lentz blandt andet dele ud af sin viden om de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som indtræder i situationer, hvor politiet som led i deres efterforskning hemmeligt skaffer sig adgang til borgerens data eller interagerer med borgeren under dække af at være en almindelig borger.

Vi kommer derudover til at møde André fra Nordjyllands Politi, som vil give et indblik i, hvordan politiet i dag bruger digitale efterforskningsmetoder til forebyggelse og efterforskning af it-kriminalitet. Vi spørger dem begge, om de mener, at retsplejelovens regler for politiets efterforskning i den fysiske verden kan overføres på den efterforskning, der sker på internettet.

Vi slutter aftenen af med et tapasbord og et glas vin, inden vi kl. 19.30 siger tak for i aften.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle