]]>

Kursus

Personlig effektivitet og udvikling (Karriere med overskud)

Du vil udvikle dig personligt, fylde mere i dine professionelle roller og sikre overskud i din karriere.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at få det optimale ud af dit arbejdsliv. Du ser motivation, arbejdsglæde og personlig udvikling som en vej til vækst for dig og din virksomhed. 

Du har formentlig masser af erfaring. Men det er ikke afgørende, om du er leder eller medarbejder, offentligt ansat eller privatansat.

På kurset lærer du at:

  • fokusere på det væsentlige i livet og øge dit nærvær
  • tackle de mangeartede aspekter af dit arbejdsliv på nye måder
  • agere med større personlig sikkerhed i forskellige roller og sammenhænge
  • blive synlig og skarp i din formidling
  • styrke din balance og personlige effektivitet
  • vise vej gennem dit eget eksempel og finde din takt og tone. 
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Udviklingsforløbet udfordrer dig, understøtter din faglighed og styrker din personlige udvikling. Du tager skridtet videre i dit arbejdsliv og bliver en bedre udgave af dig selv – med fokus, nærvær, balance, autenticitet og sikkerhed i dine professionelle roller. 

Med afsæt i dine værdier træner du at udvikle og forfine dine kompetencer, så dit arbejdsliv giver dig energi, overskud og arbejdsglæde. Du øger dit personlige udtryk, din personlige effektivitet og din motivation. 

Kursets form

Når du skal udvikle dig personlig, kræver det tid til fordybelse og refleksion og ikke mindst mulighed for at afprøve din nye læring. Derfor strækker udviklingsforløbet sig over ca. 10 måneder.

Undervisningen består af: 

Praksistræning. Forløbet har et minimum af teoretiske oplæg. Du prøver ting af, både individuelt og sammen med andre. En buddyordning er et centralt element i udviklingsforløbet.

Løbende feedback. Personlig udvikling kræver, at du reflekterer, tager stilling og er villig til forandring. Løbende feedback både individuelt og fra gruppen er derfor centralt på forløbet, og vi forventer, at du er parat til at arbejde med personlige emner. Og du skal være både at give og modtage feedback i træningssituationer. 

Sansebaseret læring og yoga. En ting er rationel viden og teori, noget andet er, hvad du fornemmer og sanser. På forløbet bruger du yoga og arbejder med dine sanser, da der ofte vil være situationer eller læring, du ikke nødvendigvis har ord for. Kropslig læring er uvurderlig viden i forhold til personlig vækst. Du får øvelser, der åbner for at styrke den mentale del af din personlige udvikling.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

 

Se alle