]]>

Arrangement

Pensionistforeningens repræsentantskabsmøde 2020

Velkommen til Pensionistforeningens årlige repræsentantskabsmøde.

Hvad handler arrangementet om?

Èn gang årligt afholder Pensionistforeningen ordinært repræsentantskabsmøde, hvor blandt andet formandens beretning fremlægges og godkendes. Ligeledes vil foreningens regnskab blive fremlagt.

Alle medlemmer af Pensionistforeningen er velkomne på mødet med taleret - dog er det kun de valgte repræsentanter, som har stemmeret.

Coronavirus 

Grundet coronakrisen holdes Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde i år elektronisk. Tilmeldte deltagere har fået besked.

Tid og sted

Fredag den 24. april 2020 kl. 13.00 - 14.45 - Elektronisk

Bemærk at Djøfs repræsentantskabsmøde afholdes samme dag kl. 15.00.

Fuldmagt

Hvis du er medlem af Pensionistforeningens repræsentantskab og forhindret i at deltage i mødet, kan du afgive fuldmagt til et andet medlem af Pensionistforeningens repræsentantskab.

Der kan ikke afgives fuldmagt efter kl. 21. den 21. april 2020.

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal være formanden i hænde senest tre dage før mødet (21. april 2020).

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle