]]>

Kursus

Organisatoriske magtformer og relationer

Lær, hvordan du arbejder produktivt med magt og indflydelse i organisationer og navigerer hensigtsmæssigt.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der ønsker at få øje på, hvordan magt produceres i samspillet mellem mennesker. Du vil samtidig gerne forstå magtspillet bedre.

Når du bevidst arbejder med magt i din organisation og i dine relationer, kan du hjælpe dig selv og andre til at skabe bedre resultater i samarbejdet og opgaveløsningen. 

På kurset får du:

  • forståelse for forskellige former for magt og autoritet og anvendelsen af dem
  • indsigt i, hvordan magt kan skabe bæredygtige organisatoriske fællesskaber
  • metoder til at kortlægge dine magtrelationer
  • redskaber til at arbejde med magtdynamikker
  • læring om, hvordan du selv virker på andre, og redskaber til at lykkes bedre i organisatoriske magtrelationer
  • værktøjer til aktivt at bruge din viden om magt og positioner til at skabe stærkere og mere bæredygtige resultater
  • indsigt i at arbejde etisk og ordentligt i magtrelationer.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Magt er til stede i alle organisationer og relationer, og uanset hvilken rolle du har, vil en forståelse af og redskaber til at arbejde med magt hjælpe både dig og andre til at lykkes bedre med at skabe bæredygtige relationer og resultater.

På kurset får du et grundlæggende kendskab til magtens forskellige forståelser, traditioner, dynamikker og strukturer, der opretholder og balancerer værdiskabende adfærd. Du får blandt andet indblik i formel/uformel magt og bløde og hårde magtformer.

Du får konkrete redskaber, der hjælper dig til at håndtere magt som en produktiv medspiller, der bidrager til at øge resultatskabelse, trivsel og mening for dig selv og andre.

 

Kursets form

Kurset veksler mellem skarpe, relevante teoretiske oplæg, træning og fælles og individuelle refleksioner, som bliver oversat direkte til din praksis.

Undervisningen er involverende og med en levende fremstilling af det teoretiske og god plads til praktiske eksempler og erfaringsdeling.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle