Kursus

Organisationspsykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer.

Startdato og varighed

04. september 2018
7 dage

Tid og sted

09:00
København V

Pris

29.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker at styrke din viden inden for det organisationspsykologiske felt.

Måske er du praktikeren, der ønsker et teoretisk overblik. Måske er du ny inden for området organisationsudvikling og udvikling af mennesker.

Du kan kun deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

På uddannelsen får du:

  • Styrket din analytiske sans i vanskelige situationer, både på et organisatorisk og et personligt plan 
  • Nye perspektiver på normative og etiske aspekter af din egen praksis
  • En bedre forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationen  
  • Fornyet handlekraft til at skabe målbare resultater med flere handlemuligheder
  • Veje til at identificere barrierer for udvikling i egen organisation
  • Styrket dine samarbejdsevner med andre fagligheder

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage.

Moduler: 1 modul fra Pædagogisk diplomuddannelse, som du kan meritoverføre til Diplomuddannelsen i projektledelse og Diplomuddannelsen i ledelse.

ECTS-point: 10 ECTS-point.

På uddannelsen får du en bred indføring i teorier og begreber inden for det organisationspsykologiske landskab. 

Du kommer til at arbejde med:

  • Menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
  • Drivere og hæmmere for udvikling og forandring
  • Metoder og strategier for udviklingsmuligheder i organisationer
  • HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder. 

Program

Hvem underviser?

Rasmus Anker Bendtsen

Rasmus Anker Bendtsen
cand.pæd.psych., uddannelsesansvarlig og lektor på Københavns Professionshøjskole

Nikolaj Lunøe

Nikolaj Lunøe
cand.psych., Capability

Lars Ginnerup

Lars Ginnerup
cand.psych., stifter af Lykkeklinikken og prisbelønnet ekstern lektor på CBS

Jacob Alsted

Jacob Alsted
erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted

Kim Baden-Kristensen

Kim Baden-Kristensen
cand.merc., grundlægger af Brain+

Uddannelsens form

På uddannelsen får du en bred indføring i teorier og begreber inden for det organisationspsykologiske landskab. Du bliver undervist efter princippet om ’blended learning’.

Uddannelsen giver dig:

Dynamisk læring: Du møder teoretiske oplæg, interviews, caseanalyser, gruppediskussioner og tests af dig selv og de øvrige deltagere.

Selvrefleksion: Undervisningen prioriterer tid og rum til, at du kan reflektere over egen rolle og egen adfærd.Egen virkelighed: Teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed.

Dit udbytte afhænger af, at du forbereder dig. Derfor skal du afsætte tid mellem modulerne til at læse og reflektere og til at nedfælde refleksionerne i din logbog.

Djøf udbyder uddannelsen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Pris og praktisk info

Se alle