Kursus

Organisations-psykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer.

Startdatoer

09/01-20
København V
25/08-20
København V

Varighed

7 dage + Webinar
09:00

Pris

29.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker at styrke din viden inden for organisationspsykologi og udvikling af mennesker.

Måske er du den erfarne praktiker, der ønsker inspiration og nye perspektiver. Måske er du ny inden for feltet.
 
Du kan kun deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

På uddannelsen får du:

 • kendskab til teorier og de nyeste tendenser om psykologisk udvikling af organisationer og mennesker
 • sparring og feedback på konkrete udfordringer 
 • forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationer
 • redskaber og træning i onlinefaciliteret læring
 • styrket dine samarbejdsevner med andre fagligheder 
 • nye perspektiver på egen praksis og flere handlemuligheder til at skabe målbare resultater
 • et netværk med andre ligesindede, der står med tilsvarende udfordringer.

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage.

Moduler: 1 modul fra Pædagogisk diplomuddannelse, som du kan meritoverføre til Diplomuddannelsen i projektledelse og Diplomuddannelsen i ledelse.

ECTS-point: 10 ECTS-point.

’Organisationspsykologiuddannelsen’ går i dybden med, hvordan du kan bruge psykologisk viden til at øge produktivitet, effektivitet, trivsel og arbejdsglæde i organisationer. 

Formålet med ’Organisationspsykologiuddannelsen’ er at give dig kompetence til at anvende og vurdere aktuel psykologisk viden i dit arbejdsliv. Uddannelsens temaer er udvalgt ud fra de udfordringer og problemstillinger, der kendetegner organisationer i dag, og hvilke dilemmaer og faldgruber udvikling af mennesker i organisationer byder på.
 
Du kommer til at arbejde med:

 • menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
 • drivere og hæmmere for udvikling og forandring
 • metoder og strategier til at skabe udviklingsmuligheder i organisationer
 • HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.

Vælg startdato

 • Før start

  Før start

  Før uddannelsens start skal du beskrive din motivation og baggrund og konkrete organisationspsykologiske problemstillinger, som du ønsker at behandle under uddannelsen.

  Læs mindre
 • Modul 1

  9.-10. januar 2020, inkl. overnatning. Kl. 10.00 dag 1 til kl. 16.00 dag 2

  Dag 1: Introduktion og workshop om krop, rum og læring i organisationer

  Du får en introduktion til uddannelsens mål, indhold og form og de øvrige deltageres mål med at deltage. Til at forstå og reflektere over sammenhænge, modsætninger og dilemmaer inden for det organisationspsykologiske felt bliver du præsenteret for en metateoretisk refleksionsramme, der anvendes gennem hele uddannelsen.  

  Eftermiddagen byder på en fire timers workshop i embodied learning/kropslig læring, faciliteret af Sofie Kempf. Embodiment of Leadership er et nyt felt inden for ledelses- og organisationsudvikling. Metoden trækker bl.a. på neurovidenskab og æstetiske metoder som kropsterapi, bevægelsespsykologi og kunst. Den bygger bro mellem teori og praksis. Ved at opleve gennem kroppen, og bruge kroppen mere aktivt i læring, kan du og gruppen efterfølgende reflektere oplevelsen på en mere vedkommende og nuanceret måde. Det øger forståelsen og den efterfølgende anvendelse af det lærte i praksis. Med andre ord den hurtigste vej til at ændre din måde at tænke på er ved at begynde at bevæge dig anderledes.

  Dagen giver dig:

  • en introduktion til og oplevelse af hvad embodied learning/kropslig læring er
  • træning i at registrere kroppens sprog
  • træning i at bruge din krop som fundament og dermed som en ressource og medskaber af ro, overblik og gennemslagskraft
  • oplevelse af og forståelse for betydningen af din kropslige tilstands indflydelse på kvaliteten af din lytning og evne til at skabe tillidsfulde relationer
  • styrket kropsopmærksomhed og kendskab til din krops signaler, hvilket over tid vil medføre, at du bliver bedre til at se og afkode andres kropslige tilstande.  

   

  Dag 2: Motivationsorienteringer i arbejdslivet

  På modulet får du perspektiver på, hvad medarbejdere bliver motiveret af i dag, og hvilke former for organisering, feedback og ledelse det kalder på. Du får viden om, hvad der fremmer og hæmmer motivation i arbejdet, og du får inspiration til, hvad du kan gøre for at fremme egen og andres motivation i arbejdet.

  Dagen giver dig:

  • indblik i teorier om motivation
  • metoder til at analysere egne og samarbejdspartneres motivationsorienteringer
  • konkrete værktøjer til at arbejde med motivation og arbejdsglæde
  • ekspertoplæg af Helle Hein.
 • Modul 2

  23. januar 2020, kl. 9.00 - 10.30 

  Jeres første onlinemøde i læringsgruppen skydes i gang med et faciliteret webinar på 1½ time, hvor I introduceres til virtuel mødeledelse, tekniske huskeregler og jeres fremtidige mødeformat. Inden webinaret skal du se en kort video om code of conduct. 

  Webinaret giver dig:

  • viden om, hvordan du skaber de bedste forudsætninger for onlinemøder
  • tekniske tips og tricks i zoom.

  Et onlinemøde kræver, at du har en stabil internetforbindelse, et par øretelefoner eller headset med mikrofon og et webcam. Onlinelæringsgruppemøder er en nem måde at mødes. Du skal ikke bruge tid på transport, og I kan mødes med gruppen, når det passer. 

 • Modul 3

  6. februar 2020, kl. 9.30-16.30

  På modul 3 introduceres du til systemisk og narrativ organisationspsykologi. Du får viden om, hvordan du kan bruge narrative ideer og begreber til at facilitere læring og udvikling i arbejdsfællesskaber, samt meningsfuldt arbejde med strategi og forandringsprocesser. Du får inspiration til, hvordan negative interaktionsmønstre, uværdige positioner og konflikter kan opløses.    

  Dagen giver dig:

  • viden om narrativer betydning for organisation, trivsel, samarbejde og læring  
  • metoder og begreber til at facilitere læring og forandring i egen organisation
  • mulighed for at styrke din vurderingsevne gennem at reflektere struktureret over konkrete dilemmaer og problemstillinger i eget og andres arbejdsliv. 
    
 • Modul 4

  25. februar 2020, kl. 9.30-16.30

  På modulet bliver du præsenteret for de nyeste strømninger inden for organisationspsykologien med Frederic Laloux’ organisationsmodel TEAL og professionelle læringsfællesskaber.

  Du arbejder undersøgende med, hvilke værdier, idealer og kompetencer fremtidens organisationer skal bygge på, og hvilke dilemmaer der kan opstå med selvledelse og decentral beslutningskraft.

  Du får begreber til at diskutere organisationers psykologiske modenhed, og hvilke psykologiske krav TEAL stiller. Du får kompetence til at omsætte og afprøve disse idéer i din egen organisation.

  Dagen giver dig:

  • viden om læring, selvledelse, helhed og evolutionært formål i organisationen
  • træning i at omsætte idéer til handling 
  • træning i at håndtere centrale dilemmaer i fremtidens organisation
  • en case fra en organisation, der arbejder med TEAL
  • begreber til at analysere organisationers psykologiske modenhed.
 • Modul 5

  19. marts 2020, kl. 9.30-16.30

  Dagen fokuserer på, hvordan gruppers psykologiske modenhed påvirker tænkning og adfærd i gruppen. Jacob Alsted giver dig indblik i, hvorfor det ikke altid er lige let at bevare et åbent, fleksibelt og professionelt mindset, selvom idealet er, at alle kan reflektere, tale og tænke frit i organisationen. Du får begreber til at diskutere sammenhængen mellem organisationsforståelse og selvbillede.

  Dagen giver dig:

  • viden om følelser og gruppedynamiske processers betydning for gruppers modenhed og præstationsevne
  • begreber til at analysere gruppedynamiske processer 
  • metoder til at opbygge lærings- og præstationsfremmende samspil
  • forståelse af projektioners betydning i udviklings-, lære- og beslutningsprocesser i grupper.
 • Modul 6

  16. april 2020, kl. 9.30-16.30

  Dagen giver dig et nuanceret indblik i, hvad der kendetegner et hjerne- og læringsvenligt arbejdsliv. Andreas Lieberoth giver dig et indblik i hvad hjerneforskning kan bidrage med i forhold til at understøtte læring i organisationer.

  Ved at gøre op med læring og forandring som noget der skal ske med information og boglæring, kan vi inddrage viden om millioner af års neurobiologiske udvikling af sociale, men begrænsede hjerner - og måske endda skabe miljøer, hvor mennesker bedre trives og udvikler sig af egen kraft.

  Dagen giver dig:

  • viden om kognition, neuropsykologi og godt arbejdsmiljø
  • indblik i hjernevenlig organisering og læring
  • perspektiver på adfærdsdesign.
 • Modul 7

  14. maj 2020. 9.30-16.30

  Du og resten af holdet samler op på uddannelsens mål og indhold, og I giver hinanden sparring på problemstillinger og projekter. I reflekterer over etiske problemstillinger ved psykologisk intervention i organisationer. Efter frokost bliver du vejledt om eksamensopgaven.

  Dagen giver dig:

  • et overblik over hele uddannelsen og det teoretiske landskab
  • metateoretiske begreber og modeller til analyse og handlingskvalificering
  • sparring om eksamensopgaven.
 • Eksamen

  Eksamensformen er en caseopgave, hvor du beskriver et fagligt og professionelt problem fra din praksis, som har din særlige interesse eller opmærksomhed. Casen må gerne bygge på systematiske observationer og undersøgelser fra din organisatoriske kontekst. Det skriftlige produkt skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider for en, to eller tre studerende. 

  Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens I ved den øvrige tekst skal angive, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel. Forud for eksamen modtager du to timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg og vil være det første ud af tre mulige.

  ’Organisationspsykologiuddannelsen’ kan meriteres som valgfrit modul på ’Diplomuddannelsen i projektledelse’ (10 ECTS-point) eller ’Diplomuddannelsen i ledelse’ (5 ECTS-point).

Hvem underviser?

Rasmus Anker Bendtsen

Rasmus Anker Bendtsen
Lektor i psykologi, Københavns Professionshøjskole

Rasmus er cand.pæd. i pædagogisk psykologi, chefkonsulent og fagansvarlig for ’Organisationspsykologiuddannelsen’. Han har mange års erfaring med forskning, udvikling og uddannelse inden for det organisationspsykologiske felt.

Jacob Alsted

Jacob Alsted
erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted

Jacob har mange års erfaring med organisations- og lederudvikling og er medforfatter til bøgerne ’Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi’ og ’Sex, sladder og stress i organisationer’. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, og hvordan den påvirker ledelse i organisationer.

Sofie Kempf

Sofie Kempf
Grundlægger, Core Energy, cand.mag. i psykologi og voksenpædagogik

Sofie er tidligere medforsker, sparringspartner og underviser på flere forskningsprojekter om læring i praksis og fremtidens lederuddannelse. Hendes særlige fokus er kroppen som læringsredskab, når hun arbejder med at udvikle mennesker. Hun har mange års erfaring med daglig meditation, kampsport, yoga og dans.

Andreas Lieberoth

Andreas Lieberoth
Adjunkt, ph.d., leder for forskningsenheden SEER

Andreas underviser til daglig i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet. Han er en hyppigt brugt ekspert i radio og TV, og har uddannet ledere i både danske og internationale virksomheder i motivationspsykologi, hukommelse og adfærdsdesign. Hans daglige forskning i kognition, læring og teknologi sker bl.a. i samarbejder med LEGO og WHO.

Uddannelsens form

’Organisationspsykologiuddannelsen’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring. Du bliver undervist efter principperne om ’blended learning’:

 • Dynamisk og problembaseret læring: Du møder teoretiske ekspertoplæg, caseanalyser, onlinefaciliterede læringsgrupper og gruppediskussioner.
 • Refleksion over praksis: Du mødes virtuelt med din læringsgruppe, og mellem hvert modul har du lejlighed til at diskutere og reflektere over praksis. Første møde faciliteres af underviseren og skydes i gang med en kort videointro til code of conduct og teknik. Dernæst skifter værtsrollen fra gang til gang. Som start på hvert modul skiftes læringsgrupperne til at facilitere ½ times opsamling fra sidste modul. 
 • Forberedelse: Dit udbytte afhænger af, at du forbereder dig. Derfor skal du afsætte tid mellem modulerne til at forberede dig med litteratur og filmklip. Et fast element er ½-1½ times læringsgruppe på videokonference og/eller aktionslæring. 
 • Selvrefleksion: Undervisningen prioriterer tid og rum til, at du kan reflektere over egen rolle og egen adfærd. Vi opfordrer til, at du løbende nedfælder dine refleksioner i din notesbog.
 • Konkrete cases og egen virkelighed: Teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed. Vi bruger dine konkrete erfaringer og inddrager relevante cases til brug for fælles analyse. 
 • Eksamen: Du afslutter uddannelsen med eksamen på diplomniveau (10 ECTS). 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  35.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 9.- 10. januar 
  Modul 2: 23. januar
  Modul 3: 6. februar
  Modul 4: 25. februar
  Modul 5: 19. marts
  Modul 6: 16. april
  Modul 7: 14. maj
 • Sted
 • Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 31947
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  9. december 2019


  Afmeldingsfrist
  9. december 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle