]]>

Kursus

Organisations-psykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer.

Startdato og sted

30. august 2023
København K

Varighed

7 dage + online gruppemøde
10:00-16:30

Pris

31.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker at styrke din viden inden for organisationspsykologi og udvikling af mennesker.

Måske er du den erfarne praktiker, der ønsker inspiration og nye perspektiver. Måske er du ny inden for feltet.
 
Du kan kun deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

På uddannelsen får du:

 • kendskab til teorier og de nyeste tendenser om psykologisk udvikling af organisationer og mennesker
 • sparring og feedback på konkrete udfordringer 
 • forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationer
 • redskaber og træning i onlinefaciliteret læring
 • styrket dine samarbejdsevner med andre fagligheder 
 • nye perspektiver på egen praksis og flere handlemuligheder til at skabe målbare resultater
 • et netværk med andre ligesindede, der står med tilsvarende udfordringer.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage + 1 kickoff.

Moduler: 1 modul fra Pædagogisk diplomuddannelse, som du kan meritoverføre til Diplomuddannelsen i projektledelse og Diplomuddannelsen i ledelse.

ECTS-point: 10 ECTS-point.

’Organisationspsykologiuddannelsen’ går i dybden med, hvordan du kan bruge psykologisk viden til at øge produktivitet, effektivitet, trivsel og arbejdsglæde i organisationer. 

Formålet med ’Organisationspsykologiuddannelsen’ er at give dig kompetence til at anvende og vurdere aktuel psykologisk viden i dit arbejdsliv. Uddannelsens temaer er udvalgt ud fra de udfordringer og problemstillinger, der kendetegner organisationer i dag, og hvilke dilemmaer og faldgruber udvikling af mennesker i organisationer byder på.
 
Du kommer til at arbejde med:

 • menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
 • drivere og hæmmere for udvikling og forandring
 • metoder og strategier til at skabe udviklingsmuligheder i organisationer
 • HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.
 • Før start

  Før uddannelsens start skal du beskrive din motivation og baggrund og konkrete organisationspsykologiske problemstillinger, som du ønsker at behandle under uddannelsen.

  Læs mindre
 • Modul 1

  30.-31. august 2023, inkl. overnatning. Kl. 10.00 dag 1 til kl. 16.00 dag 2

  Dag 1: Introduktion og workshop om krop, rum og læring i organisationer

  Du får en introduktion til uddannelsens mål, indhold og form og de øvrige deltageres mål med at deltage. Til at forstå og reflektere over sammenhænge, modsætninger og dilemmaer inden for det organisationspsykologiske felt bliver du præsenteret for en metateoretisk refleksionsramme, der anvendes gennem hele uddannelsen.  

  Eftermiddagen byder på en fire timers workshop i embodied learning/kropslig læring, faciliteret af Sofie Kempf. Embodiment of Leadership er et nyt felt inden for ledelses- og organisationsudvikling. Metoden trækker bl.a. på neurovidenskab og æstetiske metoder som kropsterapi, bevægelsespsykologi og kunst. Den bygger bro mellem teori og praksis. Ved at opleve gennem kroppen, og bruge kroppen mere aktivt i læring, kan du og gruppen efterfølgende reflektere oplevelsen på en mere vedkommende og nuanceret måde. Det øger forståelsen og den efterfølgende anvendelse af det lærte i praksis. Med andre ord den hurtigste vej til at ændre din måde at tænke på er ved at begynde at bevæge dig anderledes.

  Dagen giver dig:

  • en introduktion til og oplevelse af hvad embodied learning/kropslig læring er
  • træning i at registrere kroppens sprog
  • træning i at bruge din krop som fundament og dermed som en ressource og medskaber af ro, overblik og gennemslagskraft
  • oplevelse af og forståelse for betydningen af din kropslige tilstands indflydelse på kvaliteten af din lytning og evne til at skabe tillidsfulde relationer
  • styrket kropsopmærksomhed og kendskab til din krops signaler, hvilket over tid vil medføre, at du bliver bedre til at se og afkode andres kropslige tilstande.  

   

  Dag 2: Motivationsorienteringer i arbejdslivet

  På modulet får du perspektiver på, hvad medarbejdere bliver motiveret af i dag, og hvilke former for organisering, feedback og ledelse det kalder på. Du får viden om, hvad der fremmer og hæmmer motivation i arbejdet, og du får inspiration til, hvad du kan gøre for at fremme egen og andres motivation i arbejdet.

  Dagen giver dig:

  • indblik i teorier om motivation
  • metoder til at analysere egne og samarbejdspartneres motivationsorienteringer
  • konkrete værktøjer til at arbejde med motivation og arbejdsglæde
  • ekspertoplæg af Helle Hein.
 • Kickoff

  7. september 2023, kl. 9.00 - 10.30 

  Jeres første onlinemøde i læringsgruppen skydes i gang med et faciliteret webinar på 1½ time, hvor I introduceres til virtuel mødeledelse, tekniske huskeregler og jeres fremtidige mødeformat. Inden webinaret skal du se en kort video om code of conduct. 

  Webinaret giver dig:

  • viden om, hvordan du skaber de bedste forudsætninger for onlinemøder
  • tekniske tips og tricks i zoom.

  Et onlinemøde kræver, at du har en stabil internetforbindelse, et par øretelefoner eller headset med mikrofon og et webcam. Onlinelæringsgruppemøder er en nem måde at mødes. Du skal ikke bruge tid på transport, og I kan mødes med gruppen, når det passer. 

 • Modul 2

  12. september 2023, kl. 9.30-16.30

  På modulet introduceres du til systemisk og narrativ organisationspsykologi. Du får viden om, hvordan du kan bruge narrative ideer og begreber til at facilitere læring og udvikling i arbejdsfællesskaber, samt meningsfuldt arbejde med strategi og forandringsprocesser. Du får inspiration til, hvordan negative interaktionsmønstre, uværdige positioner og konflikter kan opløses.    

  Dagen giver dig:

  • viden om narrativer betydning for organisation, trivsel, samarbejde og læring  
  • metoder og begreber til at facilitere læring og forandring i egen organisation
  • mulighed for at styrke din vurderingsevne gennem at reflektere struktureret over konkrete dilemmaer og problemstillinger i eget og andres arbejdsliv. 
    
 • Modul 3

  28. september 2023, kl. 9.30-16.30

  På modulet bliver du præsenteret for de nyeste strømninger inden for organisationspsykologien med Frederic Laloux’ organisationsmodel TEAL og professionelle læringsfællesskaber.

  Du arbejder undersøgende med, hvilke værdier, idealer og kompetencer fremtidens organisationer skal bygge på, og hvilke dilemmaer der kan opstå med selvledelse og decentral beslutningskraft.

  Du får begreber til at diskutere organisationers psykologiske modenhed, og hvilke psykologiske krav TEAL stiller. Du får kompetence til at omsætte og afprøve disse idéer i din egen organisation.

  Dagen giver dig:

  • viden om læring, selvledelse, helhed og evolutionært formål i organisationen
  • træning i at omsætte idéer til handling 
  • træning i at håndtere centrale dilemmaer i fremtidens organisation
  • en case fra en organisation, der arbejder med TEAL
  • begreber til at analysere organisationers psykologiske modenhed.
 • Modul 4

  12. oktober 2023, kl. 9.30-16.30

  Dagen fokuserer på, hvordan gruppers psykologiske modenhed påvirker tænkning og adfærd i gruppen. Jacob Alsted giver dig indblik i, hvorfor det ikke altid er lige let at bevare et åbent, fleksibelt og professionelt mindset, selvom idealet er, at alle kan reflektere, tale og tænke frit i organisationen. Du får begreber til at diskutere sammenhængen mellem organisationsforståelse og selvbillede.

  Dagen giver dig:

  • viden om følelser og gruppedynamiske processers betydning for gruppers modenhed og præstationsevne
  • begreber til at analysere gruppedynamiske processer 
  • metoder til at opbygge lærings- og præstationsfremmende samspil
  • forståelse af projektioners betydning i udviklings-, lære- og beslutningsprocesser i grupper.
 • Modul 5

  26. oktober 2023, kl. 9.30-16.30

  Dagen giver dig adfærdspsykologiske perspektiver på livet i organisationer.  Mennesker er kloge, rationelle og selvstændige. Mennesker er hjælpsomme og omsorgsfulde.  Men vi er også forudsigeligt irrationelle flokdyr. Vi udtrykker enighed, når vi dybest set er lodret uenige. Vi betaler gladelig overpris for varer og medlemskaber uden værdi. Vi kritiserer, peger fingre og lukker os om os selv – når vi burde samarbejde og inkludere.

   

  Dagen giver dig:

  • viden om centrale tankefejl og adfærdsfælder i grupper og organisationer 
  • viden om adfærdspsykologiske begreber og metoder
  • greb til at fremme eller hæmme adfærd og refleksion i organisationer.
 • Modul 6

  9. november 2023. kl. 9.30-16.30

  Du og resten af holdet samler op på uddannelsens mål og indhold, og I giver hinanden sparring på problemstillinger og projekter. I reflekterer over etiske problemstillinger ved psykologisk intervention i organisationer. Efter frokost bliver du vejledt om eksamensopgaven.

  Dagen giver dig:

  • et overblik over hele uddannelsen og det teoretiske landskab
  • metateoretiske begreber og modeller til analyse og handlingskvalificering
  • sparring om eksamensopgaven.
 • Eksamen

  Eksamensformen er en caseopgave, hvor du beskriver et fagligt og professionelt problem fra din praksis, som har din særlige interesse eller opmærksomhed. Casen må gerne bygge på systematiske observationer og undersøgelser fra din organisatoriske kontekst. Det skriftlige produkt skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider for en, to eller tre studerende. 

  Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens I ved den øvrige tekst skal angive, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel. Forud for eksamen modtager du to timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg og vil være det første ud af tre mulige.

  ’Organisationspsykologiuddannelsen’ kan meriteres som valgfrit modul på ’Diplomuddannelsen i projektledelse’ (10 ECTS-point) eller ’Diplomuddannelsen i ledelse’ (10 ECTS-point).

Hvem underviser?

Rasmus Anker Bendtsen

Rasmus Anker Bendtsen
Lektor i psykologi, Københavns Professionshøjskole

Rasmus er cand.pæd. i pædagogisk psykologi, chefkonsulent og fagansvarlig for ’Organisationspsykologiuddannelsen’. Han har mange års erfaring med forskning, udvikling og uddannelse inden for det organisationspsykologiske felt.

Jacob Alsted

Jacob Alsted
erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted

Jacob har mange års erfaring med organisations- og lederudvikling og er medforfatter til bøgerne ’Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi’ og ’Sex, sladder og stress i organisationer’. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, og hvordan den påvirker ledelse i organisationer.

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein
Selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter

Helle Hedegaard Hein (1970), cand.merc., ph.d. har forsket i motivation og ledelse i mere end 10 år. Først i sundhedsvæsenet og senere på Det Kongelige Teater, som hun i cirka fire år har brugt som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori baseret på hendes egen arketypemodel.
Hun er p.t. engageret i forskellige forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder stress og rammerne for vidensarbejde.
Hun er blandt andet forfatter til bøgerne 'Primadonnaledelse', 'Når talent forpligter', og er lige nu aktuel med hendes helt nye bog ’Når stress skyldes mangel på mening’.

Sofie Kempf

Sofie Kempf
Grundlægger, Core Energy. Spydspids i DK inden for Embodied Leadership

Sofie Kempf er er en af spydspidserne i Danmark inden for Embodied Leadership. Hun arbejder for at udbrede kendskabet og brugen af kroppens potentiale i arbejdsliv, læringsprocesser og lederudvikling, i alt hendes arbejde er bæredygtighed et grundlæggende fundament.

Sofie udgiver podcasten 'Med kroppen som øre', hvor hun deler konkret viden og greb om hvordan bevidst brug af kroppen i arbejdslivet kan styrkes og hvorfor.

Henrik Tingleff

Henrik Tingleff
Psykolog

Henrik Tingleff er psykolog af uddannelse og nysgerrig på mennesker af natur.

Han er foredragsholder, underviser og rådgiver inden for alt, der handler om at forstå og påvirke mennesker og menneskers adfærd på et videnskabeligt grundlag. Særligt når vi skal fungere sammen.

Henrik er tillige vært på Radio4-programmet ”Det langsomme menneske” og står bag podcasten ”Menneskeforsøg”.

Creidt: Simone Lilmoes / Gyldendal

Uddannelsens form

’Organisationspsykologiuddannelsen’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring. Du bliver undervist efter principperne om ’blended learning’:

 • Dynamisk og problembaseret læring: Du møder teoretiske ekspertoplæg, caseanalyser, onlinefaciliterede læringsgrupper og gruppediskussioner.
 • Refleksion over praksis: Du mødes virtuelt med din læringsgruppe, og mellem hvert modul har du lejlighed til at diskutere og reflektere over praksis. Første møde faciliteres af underviseren og skydes i gang med en kort videointro til code of conduct og teknik. Dernæst skifter værtsrollen fra gang til gang. Som start på hvert modul skiftes læringsgrupperne til at facilitere ½ times opsamling fra sidste modul. 
 • Forberedelse: Dit udbytte afhænger af, at du forbereder dig. Derfor skal du afsætte tid mellem modulerne til at forberede dig med litteratur og filmklip. Et fast element er ½ - 1 times onlinelæringsgruppe.
 • Onlinelæringsgrupper. Kickoff af læringsgrupper sker efter modul 1.
 • Selvrefleksion: Undervisningen prioriterer tid og rum til, at du kan reflektere over egen rolle og egen adfærd. Vi opfordrer til, at du løbende nedfælder dine refleksioner i din notesbog.
 • Konkrete cases og egen virkelighed: Teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed. Vi bruger dine konkrete erfaringer og inddrager relevante cases til brug for fælles analyse. 
 • Eksamen: Du afslutter uddannelsen med eksamen på diplomniveau (10 ECTS).
 • Bøger: Du skal forvente at anskaffe 3 grundbøger. ca. pris 1.500,- kr.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Tag en kollega med til medlemspris

'Organisationspsykologiuddannelsen’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30.juni 2023. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Line Holm Vang på lic@djoef.dk, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 57 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  37.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  31.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 30.-31. august
  Kickoff af grupper online: 7. sept.
  Modul 2: 12. september
  Modul 3: 28. september
  Modul 4: 12. oktober
  Modul 5: 26. oktober
  Modul 6: 9. november
 • Uddannelsens referencenr.
 • 37501
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  30. juli 2023 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  30. juli 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle